Bányászattörténeti bibliográfia

Ezen az oldalon egy folyamatosan bővülő bányászattörténeti bibliográfiát teszünk közzé, Mendly Lajos* és Kiss Zoltán szerkesztésében.

*Mendly Lajos könyvei megtalálhatóak könyvtárunkban. »»»

A

Ábrahám Károly–Horváth István: Vivőfrekvenciás adatátvitel a villamos hálózat másodlagos felhasználásával == Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat [a továbbiakban: BKL Bányászat], 1986. 7. sz. – p. 465–469.

Ács Zoltán–Szabados György: A mecseki szénelőkészítés múltja, jelene és jövője == A Nehézipari Műszaki Egyetem közleményei. I. sorozat, Bányászat [Miskolc], 1982. 3–4. füzet. – p. 199–210.

Ács Zoltán: A kokszszénkihozatal növelése a szénelőkészítés rekonstrukciójával == BKL Bányászat, 1983. 1. sz. – p. 45–48.

Ács Zoltán–Szabados György: Hozzászólás Dr. h. c. dr. Tarján Gusztáv akadémikus: „Megjegyzések és javaslatok a pécsi szénmosó rekonstrukciójához” c. cikkéhez == BKL Bányászat, 1984. 12. sz. – p. 814.

Ács Zoltán–Szabados György: A szénelőkészítés helyzete a Mecseki Szénbányáknál == A szénelőkészítés és széndúsítás időszerű kérdései / Káplár Zsigmond, Ács Zoltán, Szabados György. – Budapest : Bányászati Kutató Intézet, [é.n.]. – (Bányászati Munka- és Üzemszervezési Tanulmányok ; 12.)

Ács Zoltán: A mecseki szén felhasználása és a szénelőkészítés == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 119–135. : ill.

Ádám Imre–Rónaki László: Az uránbánya kapcsolata a mecseki karszttal == A Mecsek Egyesület évkönyve, 2006. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2007. – p. 178–189. : ill.

Ádám Imre–Rónaki László: Az uránbánya és a karszt == BKL Bányászat, 2007. 3. sz. – p. 25–30.

Adamis Zoltán–Bertóti Imre–Kiss János–Kürthyné Komlósi Judit–Tassy Miklósné–Timár Miklós–Vékény Henrik: Hazai respirabilis bányaporok felületének és in vitro biológiai hatásának vizsgálata == Egészségtudomány, 1991. 2. sz. – p. 146–151.

Ágh Timót Géza: Adatok Pécs város geológiájához. – Pécs : Taizs, 1891. – 17 p. : ill.

Ágh Timót (szerk.): Emléklapok Pécs sz. kir. Város múltjából és jelenéből. – Pécs : Taizs, 1894. – 261 p.

Albertus Tibor–Fónad János–Jurcsisin Tibor: Nagy mélységű, nagy átmérőjű függőleges akna fúrási és robbantási munkái == BKL Bányászat, 1977. 2. sz. – p. 106–115.

Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912–1926. években, I–II. kötet. – Budapest : Magyar Királyi Állami Nyomda, 1931. – 308, 557 p.

Andik István: A Mecseki Szénbányák egészségügyi és szociális ellátásának fejlődése == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 248–272.

Andrásfalvy Bertalan: Szent Borbála tisztelete a bányászok között == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 147–162. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Andreics János: Esztergom–Szászvári Kőszénbánya-Részvénytársaság budapesti czég bányáinak rövid története == Bányászati és Kohászati Lapok, 1900. 1. sz. – p. 7–8.

Andreics János: A magyar kőszénbányaviszonyok rövid ismertetése == Bányászati és Kohászati Lapok, 1909. 1. sz. – p. 46–57.
            Vö.: Oczwirk Nándor.

Arany Tóth Tibor: A bányamunkásság könyvtári helyzete == Baranyai Könyvtáros, 1985. 1. sz. – p. 11-12.

Arató Jánosné–Bella Lászlóné–Székely Éva–Székely Róza: Mérési módszerek kidolgozása a mecseki szenek oxidáltságának meghatározására == BKL Bányászat, 1982. 7. sz. – p. 481–483.

Árgyelán György: Hittel és reménnyel == A komlói római katolikus templom története. – Komló : Szerző, 2007. – 63 p.

Aszódy Tamás: A bányabeli és külszíni szállítás fejlődése a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1983. 4. sz. – p. 237–239.

vissza a táblázathoz

B

Babics András: Pécs város szab. kir. rangra emelésének története 1703–1780. == Történetírás, 1937. 5–6. sz. – p. 509–567.; Különnyomat. – Sopron : Rábaközi Nyomda, 1937. – 59 p.

Babics András: Május elseje a szervezett munkásság életében == Sorsunk, 1945. 1–2. sz. – p. 3–8.; Különnyomat. – Pécs, 1945. – 7 p.

Babics András: A pécsvidéki szén piacproblémái == Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 1. kötet / szerk. Szabó Pál Zoltán. – Pécs : MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1947. – p. 9–17.

Babics András: A munkás élete a pécskörnyéki bányákban == Dunántúl, 1949. 3. sz. – p. 152–165.; Különnyomat. – Pécs, 1949. – 16 p.

Babics András: A pécsi Városi Múzeum szénbányászati kiállítása == Szabad Művészet, 1950. 1–2. sz. – p. 4.

Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. – Budapest : Közoktatásügyi Kiadó, Magyar Történelmi Társulat, 1952. – 256 p., [6] t., 1 térkép

Babics András: Komló története == Komló: a feketeszén városa / szerk. Bácskai János. – Budapest : Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Baranyamegyei Szervezetének Munkabizottsága, 1954. – p. 10–17.

Babics András: A vasérckutatás története a Mecsek hegységben : a Pécsi Akadémiai Napok előadása : 1955. szeptember 30.–október 1. – Pécs, MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1955. – 39 p.
            Német, orosz nyelvű összefoglalóval.

Babics András: A vasasi kőszénbányászat a feudalizmus korában. – Pécs : MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1957. – 50 p. – (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 11. : Series Historica ; 6.)

Babics András: A komlói kőszénbányászat története. – Pécs : MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1958. – 317 p., [8] t.
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: Bányászat == Baranya / szerk. Kolta János. – Pécs : Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1958. – p. 53–118. – (A Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadványai ; 3.)

Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat fejlődéstörténetének fő vonásai == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 635–642.

Babics András: Komló az új város == Kortárs, 1958. 4. sz. – p. 579–588.

Babics András: A barnakőszén kutatásának és bányászatának története a Mecsek hegységben és környékén == A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének évkönyve, 1958. – Budapest : Akadémiai, 1959. – p. 179–227.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 22. : Series Historica ; 10.)

Babics András: A komlói kőszénbányászat fejlődéstörténetének rövid vázlata == Baranyai Művelődés, 1959. március. – p. 85–94.

Babics András: Pártharcok és munkásmozgalom Pécsett és Baranyában a szerb megszállás alatt : 1918–1921 == A Magyar Tanácsköztársaság pécsi–baranyai emlékkönyve. – Pécs : Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Művelődési Osztálya, 1960. – p. 49–90.

Babics András: A bányászati nyersanyagkutatás és a bányaművelés története a Keleti-Mecsek észak-nyugati (Magyaregregy–Kárász–vékényi) területén == Értekezések [a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetéből], 1960. – Budapest : Akadémiai, 1961. – p. 107–148.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 29. : Series Historica ; 12.)
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: A Davy-lámpa első alkalmazása Magyarországon a sújtóléges bányában == Kisebb tanulmányok : emlékkönyv Szabó Pál Zoltán születésének 60. évfordulója alkalmából. – Pécs : MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1961. – p. 43–60.

Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története a legújabb korban 1945–1960 == Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944–1960 : felszabadulásunk emlékére / [szerk. Babics András, Kopasz Gábor]. – Pécs : Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Művelődési Osztálya, 1961. – p. 253–371., 2 t., 1 térkép
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 35. : Series Historica ; 17.)
            Német, orosz nyelvű összefoglalóval.

Babics András: A pécsi kőszénbányászat a feudalizmus korában == Értekezések [a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetéből], 1961–1962. – Budapest : Akadémiai, 1963. – p. 237–277.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 42. : Series Historica ; 19.)
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: Az észak-mecseki kőszénbányászat a feudalizmus korában == Értekezések [a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetéből], 1963. – Budapest : Akadémiai, 1964. – p. 149–174.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 50. : Series Historica ; 23.)
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: Az észak-mecseki kőszénbányászat története. – Budapest : Akadémiai, 1967. – 203 p., 1 tábla

Babics András: A mecseki liászkőszén kokszolásának rövid története az első világháborúig == Művelődési Tájékoztató [Pécs], 1967. szeptember. – p. 102–108.

Babics András: A magyar bányamunkás szervezkedés vázlata a két orosz forradalom között (1905–1917) : korreferátum == A Pécsi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1968. – Pécs : Hungaria, 1968. – p. 21–31. – (Series historica ; 4.)
            Különnyomat: (Acta Academiae Pedagogicae in civitata Pécs ; 12.)
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: A kőszénkokszolás magyarországi fejlődéstörténetének összehasonlító vázlata 1. rész : a kezdetektől a 20. század fordulójáig == Értekezések a MTA Dunántúli Tudományos Intézetéből 1967–1968. – Budapest : Akadémiai, 1968. – p. 149–206.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 86. : Series Historica ; 47.)
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: A mecseki bányászat pécsi és baranyai levéltárakban található forrásai, 1. rész == Baranyai helytörténetírás : Baranya Megyei Levéltár évkönyve : 1969 / [szerk. Szinkovich Márta]. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1969. – p. 157–170.

Babics András: A mecseki szénbányászat történetének vázlata == Komlói tudományos ülésszak 1969. szeptember 5–6. – Komló : Komló város Tanácsa VB. Művelődési Osztálya, 1969. – p. 7–33.

Babics András: A mecseki bányászok önképzési, önsegélyezési és szakszervezkedési mozgalma a baranyai–pécsi munkásszervezkedések tükrében 1874–1918 == Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből : 1944–1948 / szerk. Fehér István. – Pécs : Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa VB Művelődési Osztálya, 1969. – p. 11–61.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 96. : Series Historica ; 53.)

Babics András: Kurzgefasste Geschichte des Mecseker Kohlenbergbaus und diesbezüglich noch einige Forschungsaufgaben. – Pécs : MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1970. – 31 p. – (Közlemények ; 8.)

Babics András: Huszonöt év a mecseki szénbányászat történetéből == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 30–83.

Babics András–Fejér Leontin: Bányászati nyersanyag előfordulások és a bányászati tevékenység történetének vázlata az észak-mecseki bányavidéken == Az észak-mecseki bányavidék regionális vizsgálata / [szerk. Rúzsás Lajos]. – Budapest : Akadémiai, 1972. – p. 17–34. – (Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetéből ; 1/1970.)
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 103. : Series Historica ; 60.)

Babics András: A Mecsek vidéki bányászok szakszervezkedése a baranyai–pécsi munkásmozgalom keretében 1918. november 14.–1929. október 30. == Komplex földrajzi és történelmi kutatások újabb eredményei a Dunántúlon / [szerk. Lovász György]. – Budapest : Akadémia, 1972. – p. 215–249. – (Értekezések / Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete ; 2/1970.)
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 118. : Series Historica ; 67.)
            Német nyelvű összefoglalóval.

Babics András: A mecseki szénmedence első felfedezői és vállalkozói == Élet és tudomány, 1975. 24. sz. – p. 1107–1111.

Babics András–Fejér Leontin: Szilárd ásványi nyersanyagok kutatása és bányászata a Délkelet-Dunántúlon a két világháború után == Szekszárdi Tájkutató Konferencia : 1975 / szerk. Babics András. – Szekszárd : Tolna megyei Tanács, 1976. – p. 15–27.

Babics András: Szénbányászat == Komlói monográfia / szerk. Babics András. – Komló : Komló város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága, 1978. [!1980]. – p. 273–373.

Babics András: Berks M. Péter, az első pécsi bányakapitány és a mecseki szénmedence bányászatának kezdete == Baranyai helytörténetírás : Baranya Megyei Levéltár évkönyve : 1982 / szerk. Szita László. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1983. – p. 295–318.

Babics Andrásné: Adatok Komló bibliográfiájához == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 761–764.

Babics Anna [Ádám Antalné]: Babics András publikációinak jegyzéke == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24. : a konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 82–94. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Babics Anna [Ádám Antalné]: Dr. Babics András műveinek bibliográfiája == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2007. 1. sz. – p. 88–94.

Baka Zoltán: A pécsi szénbányászat gépesítési lehetőségei == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 576–583.

Bakai János–Bakainé Papp Katalin–Szűcs István: A bányageofizika szerepe a gázkitörések előrejelzésében és megelőzésében a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 440–444.

Balás László–Gálfi István–Tiszai László–Várbíró Gábor: Vágatbiztosítás vasbeton panelívekkel == BKL Bányászat, 1971. 8. sz. – p. 543–550.

Balás László–Dósa Zoltán–Hermesz Miklós–Lohrmann Keresztély–Lois László: Béta a középpontban == BKL Bányászat, 1979. 12. sz. – p. 811–813.

Balázs Aladár–Esztó Miklós–Kruller János–Lőrincz György–Malárics Viktor–Papp László–Simon Norbert–Sült Tibor: Bemutatkoznak a kerületi bányaműszaki felügyelőségek == BKL Bányászat, 1988. 11. sz. – p. 739–755.

Balázs László–Szücs Lajos: Bemutatkozik a Kő-Szén Kft. == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 154–160.

Balogh Sándor: Vulkáni működés nyomai a mecseki alsóliasz összletben == Földtani Közlöny, 1964. 1. sz. – p. 136–137.

Balogh Zoltán–Barabás András–Mázik Jenő: Uránérctelepek kutatása a Mórágyi-hegység délkeleti előterében == BKL Bányászat, 2008. 6. sz. – p. 2–9.

Bán Imre: Adatok a magyar kőszénbányászat történetéhez a XVIII. században, I–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1934. 4., 5., 6., 7. sz. – p. 73–77., 97–105., 121–128., 145–152.

Bán Imre: A magyar kőszénbányászat története az 1759–1818. években == Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1953. 3–4. sz. – p. 499–525.

Bánhegyi Mihály: Kísérleti sújtólég- és szénporrobbantás a Pécsi Szénbányászati Trösztnél == Bányászati Lapok, 1962. 5. sz. – p. 326–328.

Bánhegyi Mihály: Néhány hazai szénpor robbanóképességének függése az illótartalomtól és a szemcsefinomságtól == Bányászati Lapok, 1963. 9. sz. – p. 586–594.

Bánhegyi Mihály: Az égés terjedése és elfojtása a föld alatti metánrétegben == BKL Bányászat, 1970. 11. sz. – p. 750–754.

Bánhegyi Mihály: Felhagyott fejtési térségekben képződő bányatüzek megelőzése és oltása léghabbal == BKL Bányászat, 1972. 3. sz. – p. 172–176.

Bánhegyi Mihály–Gombos Andor: Bányatüzek habdugós oltásával kapcsolatos kísérletek és tapasztalatok == BKL Bányászat, 1973. 11. sz. – p. 727–734.

Bánhegyi Mihály: A Mecseki Szénbányák kutatási osztályának 25 éves tevékenysége és mai feladatai == BKL Bányászat, 1979. 5. sz. – p. 295–303.

Bánhegyi Mihály: Új eredmények a szénporrobbanás-veszély leküzdésében == BKL Bányászat, 1979. 8. sz. – p. 526–532.

Bánhegyi Mihály: A tudományos kutatás eredményei == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 766–770.
            Bányaveszélyek elleni küzdelem.

Bánhegyi Mihály–Pál István–Radnainé Gyöngyös Zsuzsanna: Az eruptív intrúzió hatása a kőszenek fizikai és kémiai sajátosságaira == BKL Bányászat, 1984. 5. sz. – p. 313–322.

Bánhegyi Mihály–Egyedi János: A szénpor robbanásveszélyességének meghatározása a bányák minősítéséhez == BKL Bányászat, 1984. 7. sz. – p. 469–477.

Bánhegyi Mihály–Pál István–Radnainé, Gyöngyös Zsuzsanna: Az eruptív intrúzió hatása a kőszenek fizikai és kémiai sajátosságaira == Pécsi Műszaki Szemle, 1985. 3. sz. – p. 23–24.

Bánhegyi Mihály: A mecseki szénmedence bányaveszélyei == Pécsi Szemle, 2001. nyár. – p. 33–53. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 163–183.

Bánhegyi Mihály: A bányarobbanások lokalizálására alkalmazott módszerek történeti áttekintése == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 245–252.

Bánhegyi Mihály: A mecseki bányaveszélyek elleni félévszázados küzdelem == Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 289–296. – (Pannónia könyvek)

Bánik Jenő–Berta Zsolt–Csicsák József–Lendvainé Koleszár Zsuzsanna–Szűcs István: Az uránipari rekultiváció szabályozási és ellenőrzési rendszere == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 220–228.

Bank József–Pál Tibor–Seres Viktor–Szirtes Lajos: Szilikózis (silicozis) kérdés a pécsi szénbányászatban == BKL Bányászat, 1958. 8–9. sz. – p. 607–614.

Barabás András–Jurcsik István–Upor Endre: Urántartalmú érc- és széntelepek 1–2. == Természettudományi Közlöny, 1963. 9., 10. sz. – p. 396–398., 464–466.

Barabás András–Konrád Gyula: A magyarországi uránérckutatásról és a nyugat-mecseki uránércbányászatról szóló zárójelentés == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 212–219.

Barabás András–Konrád Gyula: A mecseki kőszén és uránérc bányászatának múltja és lehetséges jövője == Földrajzi Közlemények, 2008. 1. sz. – p. 3–19.

Baranyai Miklós–Mogyorósi László–Vándori András: Hajtótárcsás aknaszállítógépek fékhatásának mérése == BKL Bányászat, 1978. 8. sz. – p. 527–537.

Baranyai Pál: Gianone Virgil == A Mecsek Egyesület évkönyve, 2006. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2007. – p. 12–22.

Bársony László: A magyarországi aknászképzés múltja, jelene és jövőjének nyitott kérdései == BKL Bányászat, 1992. 3–4. sz. – p. 203–213.

Bassa Róbert–Kun László: Robbantástechnikai módszerek alkalmazása a kőolajbányászatban és a mélyfúrásoknál == Bányászati Lapok, 1965. 8. sz. – p. 561–569.

Bathu, Dandin–Gundegmá, Nacagdorzs–Krisztián Béla–Ragcsa, Radna: Mongol fiatalok bányaipari szakmunkásképzése Komlón == BKL Bányászat, 1982. 6. sz. – p. 414–416.

Bauer József–Tóth Tibor: Alagútbővítés torlasztópajzs alkalmazásával == Bányászati Lapok, 1963. 12. sz. – p. 902–906.

Beaugei, M.: Note sur la géologie du bassin houiller de Fünfkirchen == Annales des Mines [Paris], 1886. 9. sz. – p. 5–30.

Bédi Gyula–Kőhegyi Imre: A bányászdolgozók alkoholfogyasztása, a sérülések gyakorisága és a munkából való távolmaradás közti összefüggés == BKL Bányászat, 1961. 12. sz. – p. 838–842.

Beke Imre–Kassai Imre–Somogyvári Imre: Beszámoló a düsseldorfi nemzetközi bányászati kiállításról : V. Aknamélyítő gépek és berendezések == BKL Bányászat, 1977. 11. sz. – p. 777–779.

Békés Lajos: Történeti és néprajzi adatok a pécs-szabolcsi szénbányászat múltjához == Baranya megyei honismereti írások, (3.) / szerk. Tímár Irma. – Pécs : Megyei Művelődési Központ, 1983. – p. 8–10.

Békés Lajos: Pécs-Szabolcs (Mecsekszabolcs) fejlődése a felszabadulás óta == Baranya megyei honismereti írások, (1985. 4.) / válogatta Vargha Károly. – Pécs : Megyei Művelődési Központ, 1985. – p. 38–41.

Békés Lajos: Adalékok a szabolcsi szénbányászat történetéhez == Baranya, 1989. 1–2. sz. – p. 114–121.

Békés Sándor–Lombosi Jenő: Pécsbánya : Riportok, portrék, dokumentumok Széchenyi akna történetéből. – Pécs : TIT Baranya Megyei Szervezete, 1977. – 138 p.

Bella Lászlóné–Gimpl Elvíra–Fekete Sándor: Az új komlói szénelőkészítőmű tervezésének néhány kérdése == BKL Bányászat, 1969. 2. sz. – p. 89–96.

Bella Lászlóné–Eremin, I. V.–Bronovec, T.M.–Szupprunenko, Sz. I.–Holubar, V: A feketekőszenek redukáltsági fokának kérdéséről == BKL Bányászat, 1984. 8. sz. – p. 529–534.

Bene Géza: A kőszénbányákban fellépő gázkitörésekről == Bányászati és Kohászati Lapok, 1911. 1. sz. – p. 14–25.

Benke István (szerk.): A magyar bányászat évezredes története, I–IV. / szerk. Benke István et al. == Budapest : Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, [I] 1997., [II] 1996., [III] 2001., [IV] 2010. – 695, 752, 712, (LX. mell.), 943 p., (32. mell.)

Benke László–Benkovics István: Útépítés a mélyműveléses bányászatban == BKL Bányászat, 1985. 12. sz. – p. 829–833.

Benkovics István–Fuchs Jenő–Pethő Ernő: Önjáró bányagépek alkalmazása keskeny homlokú fejtésekben == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 682–686.

Benkovics István–Lendvainé Koleszár Zsuzsanna–Takáts György: A javasolt nyugat-mecseki mélységi hulladéktároló bányászati vonatkozásai == BKL Bányászat, 1992. 1–2. sz. – p. 32–35.

Benkovics István: A mecseki uránbányászat felhagyásának programja == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 558–559.

Benkovics István–Erős György: A hazai uránbányászat megszüntetése és a társaság jövőbeli lehetőségei == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 206–211.

Benkovics István–Mátrai Árpád: Uránbányászat == …Nem csak a szépre emlékezem… : visszaemlékeznek a bányakapitányság – geofizika – szénhidrogén-geológia uránbányászat egykoron meghatározó személyiségei / szerk. Horn János. – Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2004. – p. 33–72.

Benkovics István–Berta József–Csicsák József–Hámos Gábor–Szűcs István: A bátaapátiban létesítendő kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló felszín alatti térkiképzési és kutatási munkái == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 13–18.

Benkovics István–Berta Zsolt–Kovács László: A bodai aleurolit formációban végzett telephely kijelölő kutatások az atomerőmű nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 19–29.

Benkovics István–Fábián Miklós–Hogyor Zoltán–Sebő Attila: Bányászati módszerek alkalmazása más célú föld alatti létesítményeknél == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 52–59.

Benkovics István–Eck József–Váró Ágnes: A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló feladatai, a kivitelezés folyamata == BKL Bányászat, 2011. 6. sz. – p. 1–9.

Benkő Antal–Fekete István: A komlói bányafejlesztés fontosabb mérési munkálatai == BKL Bányászat, 1956. 11–12. sz. – p. 665–669.

Berényi László: Megjegyzés Stubnya Viktor írásához == Bányászati és Kohászati Lapok, 1932. 15–16. sz. – p. 311–314.
             „A benzinbiztonsági lámpa mint veszélyforrás …”

Berta Károly: A CAVO 310/A típusú rakodógép távirányításának tapasztalatai == BKL Bányászat, 1982. 5. sz. – p. 305–307.

Berta Zsolt–Várhegyi András: Geofizikai monitoring a hazai urániparban == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 596–602.

Berta Zsolt–Csicsák József–Kovács András–Varga Mihály: Zagytározók szennyező hatásának feltárása a MECSEKÉRC Rt. területén == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 255–260.

Berta Zsolt–Földing Gábor–Szreda Géza–Gorjanácz Zorán–Várhegyi András: Az uránbányászati rekultiváció hosszú távú monitoring rendszere == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 7–12.

Berta Zsolt–Menyhei László–Molnos Imre–Deák Ferenc–Szűcs István: A geofizikai és geotechnikai információk szerepe a radioaktív hulladéktárolók telephelyeinek vizsgálatában == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 40–45.

Berta Zsolt–Földing Gábor–Szreda Géza–Szulimán Szilvia–Tamás Péter: A Mecsekérc Zrt. környezetvédelmi tárgyú tevékenysége == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 45–51.

Beudant, François Sulpice: Voyage Minéralogique et géologique en Hongrie : pendant l’année 1818, 1–3. kötet. – Paris : Verdiére, 1822.
            Különnyomat: Mineralogische und geognostische Reise durch Ungarn im Jahre 1818 == Leipzig, 1825.
            Útibeszámoló (Magyarország arany és ezüstbányái. Brennbergbányáról és Vasasról: II. kötet. – p. 512–564.)
            Vö.: Birkás Géza, Faller Jenő.

Bezerédy Győző: A szénbányászat szerepe Pécs 19. századi fejlődésében == Pécsi Szemle, 2000. tél. – p. 69–73. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 145–149.

Biczók Ernő–Mihalics Imre–Tóth Sándor: Bányászatunk fejlődése a tervezés függvényében : I. Feketeszénbányászat == Bányászati Lapok, 1962. 8–9. sz. – p. 510–519.

Bimbó Mihály–Fejér Leontin: A mecseki liász szénbányászat legnagyobb vízbetörése == BKL Bányászat, 1969. 1. sz. – p. 31–33.
            1967 nyarán.

Bimbó Mihály: Pécsbányatelep == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1971. 3. sz. – p. 34–40.
             „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete : teleptan” című munka résztanulmánya.

Bimbó Mihály: A mecseki gömbszenek keletkezéséről == BKL Bányászat, 2009. 2–3 sz. – p. 27–28.

Bimbó Mihály: A mecseki gömbkőszenek és keletkezésük elmélete == Pécsi Szemle, 2009. nyár. – p. 50–53. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 111–114.

Binder, Johannes–Funk, Ernst-Ulrich–Grössing, Helmut–Sauer, Manfred: Rot–Weis–Rot auf blauen Wellen : 150 Jahre DDSG. – Wien : Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, 1979. – 179 p.

Birkás Géza: Egy francia tudós dunántúli utazása 1818-ban == Győri Szemle, 1931. 2. sz. – p. 151–169.
            Vö.: Beudant, François Sulpice.

Bíró György–Pál Tibor–Pórszász János: A vájárok munkájának ergonómiai jellemzése == BKL Bányászat, 1981. 5. sz. – p. 327–335.

Bíró József: Aknaszerelvények bemérése == BKL Bányászat, 1969. 1. sz. – p. 39–43.

Bíró József–Pusztafalvi János–Szirtes Árpád: A bányaterek méreteinek befolyása a gázkitörések intenzitására a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1970. 6. sz. – p. 402–405.

Bíró József: Vasas bányaüzem széntermelésének „hosszú hulláma” == BKL Bányászat, 1989. 3. sz. – p. 171–173.

Bíró József: A mecseki bányaüzemek széntermelési függvényei == BKL Bányászat, 1989. 11. sz. – p. 745–749.

Bíró József: A vasasi gázlecsapolás újabb eredményei == BKL Bányászat, 1990. 4. sz. – p. 235–241.

Bíró József–Magda Imre: Az ET–110 típusú (Eickhoff) vágathajtó gép kísérleti üzeme a Mecseki Szénbányák Pécsi bányaüzemében == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 457–464.

Bíró József: A konvergencia és a konvergencia-sebesség alakulása a fejtésközeli vágatokban == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 470–478.

Bíró József: A mecseki bányaüzemek széntermelési költségfüggvényei == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 485–490.

Bíró József–Magda Imre: A Pécsi bányaüzem == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 503–508.

Bíró József: A hagyományos fejtéseket üzemeltető mecseki bányaüzemek teljesítményfüggvényei == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 519–522.

Bíró József: A mecseki szénelőkészítő-művek költségfüggvényei == BKL Bányászat, 1991. 9–10. sz. – p. 531–535.

Bíró József–Ország Imre: Befejezi működését az utolsó mecseki földalatti szénbánya, a komlói Zobák akna == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 560–565.

Bíró József: Visszaemlékezések Vasas bányaüzemre == Nem szól már a klopacska… : vasasi bányász emlékek / […összegyűjtötte, válogatta és szerk. Göndöcsné Bátai Rozi, Szirtes Béla, Szirtes Gábor]. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2000. – p. 119–128. – (Pannónia könyvek)

Bíró József: A szénbányászati controlling kialakulása és működése a komlói kőszénbányánál == BKL Bányászat, 2002. 4. sz. – p. 394–399.

Bíró József: Richmer László bányamérnök, geológus, jogász, a pécsi mamut feltárója == Pécsi Szemle, 2002. ősz. – p. 112–118. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 247–253.

Bíró József–Pál István: A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletű vizsgálata, I–II. == BKL Bányászat, 2003. 1., 2. sz. – p. 27–37., 93–100.

Bíró József: Miről szólnak „A Mecseki szénbányák metán-felszabadulási adatainak függvényszemléletű vizsgálata, I–II.” című dolgozatok? == BKL Bányászat, 2004. 1. sz. – p. 33–34.
            Vö.: Kiss József.

Bíró József: A mecseki szénterület külfejtésének termelési-, teljesítmény-, és költség függvényei == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 161–166.

Bíró József: Ősmaradványok a pécsi külfejtésekből == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 226–227.

Bíró József–Lafferton Győző: Egyesületi élet az OMBKE Mecseki Szervezetében az ezredforduló körül == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 236–239.

Bíró József: A hosszúhetényi szénbányászatról. A Victoria-akna és a hird–hetényi lóvasút létesítése == Pécsi Szemle, 2003. ősz. – p. 26–35. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 295–304. ; In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 115–125.

Bíró József: Riegel Antal bányamérnök és bányavállalkozó (1819–1900) == Pécsi Szemle, 2004. tavasz. – p. 46–51. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 12–17. ; In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 152–159.

Bíró József: Szénbányászat == Komlói monográfia, 2. / szerk. Iván László, Fazekas Imre. – Komló : Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, 2004. – p. 155–198.

Bíró József: Másfélszáz év szénbányászati próbálkozásai Hosszúhetény területén == Pécsi Szemle, 2006. nyár. – p. 28–41. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 122–135. ; In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 126–143.

Bíró József: Riegel Antal bányamérnök, a mecseki szénbányászat egyik fellendítője == BKL Bányászat, 2006. 3. sz. – p. 36–39.

Bíró József: Szent Borbála szobor egy pécsi köztéren == BKL Bányászat, 2007. 1. sz. – p. 48.

Bíró József: A pécsi és Pécs környéki bányász értelmiség szerveződése és tevékenysége az OMBKE keretében == Pécsi Szemle, 2007. ősz. – p. 34–41. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 207–214.

Bíró József: Ásványkincsek és bányászati próbálkozások Magyaregregyen == „Magyaregregy vonzásában” : helytörténeti olvasókönyv / szerk. Páll Lajos. – Magyaregregy : Magyaregregyiek Baráti Köre, 2007. – p. 98–110.

Bíró József: A Victoria Rt. mecseki szénbányáinak eladása 1895-ben == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2007. 2. sz. – p. 81–91.

Bíró József: Osztószintes, csapoló-gurítós, főteszén-süllyesztéses (OSZG) fejtési mód kifejlesztése Zobák bánya működésének utolsó évtizedében == BKL Bányászat, 2008. 2. sz. – p. 33–36.

Bíró József: Bányatársládák, bányatárspénztárak a pécsi szénbányászatban == Pécsi Szemle, 2008. nyár. – p. 40–47. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 226–233. ; In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 144–151.

Bíró József: Radó Aladár bányamérnök élete, szakmai tevékenysége == Pécsi Szemle, 2008. tél. – p. 79–85. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 168–175.

Bíró József: Megállapodások és viták a hosszúhetényi szén kitermeléséről == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2008. 2. sz. – p. 90–104.

Bíró József: A DGT Victoria (Hársas) bányatelepének létrejötte, átalakulása és megszűnése == Pécsi Szemle, 2009. tavasz. – p. 65–73. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 61–70.

Bíró József: Mélybánya lehetősége és építése Hosszúhetényben == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2009. 1. sz. – p. 82–96.

Bíró József: Brikettezési kezdeményezések a 19. században a mecseki szénterületen == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2009. 2. sz. – p. 105–116.

Bíró József: 20 éve hunyt el dr. Radó Aladár == BKL Bányászat, 2009. 6. sz. – p. 25–28.

Bíró József: Riegel Antal bányamérnök == Pécsi Szemle, 2009. tél. – p. 88–95.

Bíró József–Sallay Árpád–Szirtes Béla: Bányász útikalauz : Pécs és környéke / szerk. Bíró József, Sallay Árpád, Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2010. – 255 p., térkép : ill.
            Vö.: Krisztián Béla.

Bíró József: A vasasi bányászat 1868-at követően == Pécsi Szemle, 2010. ősz. – p. 76–87. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 16–29.

Bíró József: A vasasi bányászat kezdetei == Pécsi Szemle, 2010. tavasz. – p. 70–79. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 6–15.

Bíró József: A vasasi bányászat a 20. század első felében == Pécsi Szemle, 2010. tél. – p. 48–59. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 30–43.

Bíró József: Riegel Antal [bányamérnök], a pécsi vasérckutató == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2010. 1. sz. – p. 17–28. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 160–167.

Bíró József: A vasasi és a hosszúhetényi bányászattal kapcsolatos jelentős személyek == In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 176–189.

Bíró József: A vasasi bányászat a 20. sz. második felében == Pécsi Szemle, 2011. tavasz. – p. 73–86. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 44–60.

Bíró József: A Mecseki Szénbányák Vasas Bányaüzemében 1986. február 18-án történt fejtésomlás == Pécsi Szemle, 2011. nyár. – p. 108–112. In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 71–75.

Bíró József: Dr. Pál Tibor bányaüzemorvos és vasasi bányaegészségügyi munkája == Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 76–86.

Bíró József: Mecseki dinoszaurusz lábnyomok emlékkövei Vasason == In Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 87–90.

Bíró József (szerk.): Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs, Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – 224 p. : ill.
            Átszerkesztett különnyomat a Pécsi Szemle írásaiból.

Bíró József: Hozzászólás a hagyományőrzéshez == BKL Bányászat, 2011. 4. sz. – p. 51–52.

Bíró József: A mecseki szénbányászat kétszáz éves évfordulója és egy megsemmisült bányászemlék == Pécsi Szemle, 2012. tavasz. – p. 76–81.

Bíró Katalin, T.–Gábor Olivér–Kraft János: A mecseki bányászat története a honfoglalás koráig == Pécsi Szemle, 2000. tél. – p. 4–15. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 133–144.

Blandl György: Bányászat == Nagymányok község története : a plébánia újjászervezésének kétszázéves jubileumára / Blandl György. – Pécs : Szerző, 1935. – p. 251–257.

Blasszauer Róbert: A pécsi ”Sahti per” == Pécsi Szemle, 2006. tél. – 60–81. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 152–172.

Blasszauer Róbert: Egy hajdani népítélet nyomában == Pécsi Szemle, 2012. nyár. – p. 68–74.

Boda Antal: A bányamunkásság továbbképzése == Bányászati és Kohászati Lapok, 1928. 1. sz. – p. 13–14.

Bóday Gábor: Szénminőség javítási intézkedések alkalmazása és eredménye a komlói kőszénbányáknál == Bányászati Lapok, 1956. 1. sz. – p. 19–25.

Bóday Gábor: A komlói bányafejlesztési beruházások == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 735–744.

Bóday Gábor: Egy dolgos bányászélet mérlege. 40 év az aknamélyítési munkában == Hannebeck Frigyes műszaki beszámolója == Bányászati Lapok, 1958. 1. sz. – p. 35–44.

Bóday Gábor: A szénaprózódás műszaki okai és gazdasági kihatása == Bányászati Lapok, 1958. 4. sz. – p. 217–226.

Bóday Gábor: Könnyűfémek alkalmazása a bányászatban == Bányászati Lapok, 1960. 2. sz. – p. 111–118.
            Vö.: Bodonyi József.

Bóday Gábor: Beszámoló az 1962. évi Leobeni Napokról == Bányászati Lapok, 1963. 8. sz. – p. 546–554.

Bódi Dezső: A mecseki területre vonatkozó bányászati cikkek repertóriuma 1903–1988. == Szemelvények a múltból / [szerk. Szabolcs Lajos]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1989. – p. 11–50. – (Múzeumi füzetek ; 4.)

Bodonyi József: Megjegyzések Bóday Gábor: „Könnyűfémek alkalmazása a bányászatban" című cikkéhez == Bányászati Lapok, 1960. 5. sz. – p. 323–327.

Bodonyi József–Takács József: Védőpillérek csökkentésének lehetőségei == BKL Bányászat, 1969. 1. sz. – p. 11–18.

Bóka Róbert: Szóalkotó lelemények == Nyelvteremtő bányászok, 1. kötet / szerk. Barlahidai Andrea. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2000. – 51 p.

Bokányi Ljudmilla–Bőhm József–Pethő Szilveszter–Tompos Endre: A mecseki feketeszén pirittelenítési lehetőségének vizsgálata == BKL Bányászat, 1985. 7. sz. – p. 431–436.

Boldizsár Tibor: Az emberi szervezet oxigén ellátása és az oxigén-ellátás zavarai == Bányászati és Kohászati Lapok, 1942. 4. sz. – p. 91–96.

Boldizsár Tibor: Bányaszellőztető számítása a bányalevegő hőmérsékletének emelkedését okozó tényezők figyelembevételével == Bányászati és Kohászati Lapok, 1942. 20. sz. – p. 451–457.

Boldizsár Tibor: A bányalevegő lehűlésének okai egy nagyobb teljesítményű bányaszellőztető üzembehelyezésével kapcsolatban == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 11. sz. – p. 251–254.

Boldizsár Tibor: A geotermikus gradiens bányászati vonatkozásai, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 20., 21. sz. – p. 466–470., 492–493.

Boldizsár Tibor: A geotermikus gradiensről == Bányászati és Kohászati Lapok, 1944. 1. sz. – p. 12–13.

Boldizsár Tibor: A pécsbányatelepi liász szénelőfordulás geotermikus viszonyai, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1944. 19., 20. sz. – p. 280–287., 289–296.

Boldizsár Tibor: Az emberi test munkaerőkifejtési képességének élettani vizsgálata és annak gyakorlati alkalmazása == Bányászati és Kohászati Lapok, 1947. 9. sz. – p. 276–280.

Boldizsár Tibor: Hozzászólás Esztó Péter [...] „A zobáki aknaüzem bányaklíma kérdései” című előadásához == Bányászati Lapok, 1953. 12. sz. – p. 577–579.

Boldizsár Tibor: Mély bányák hűtésének kérdéséről : hűtővágatok alkalmazása == Bányászati Lapok, 1956. 1. sz. – p. 27–29.

Boldizsár Tibor: Mély és meleg bányák bányaklímájának objektív mérésére vonatkozó vizsgálatok == Bányászati Lapok, 1956. 5. sz. – p. 277–281.

Boldizsár Tibor: A földkéreg hőmérsékleti mezejének hatása a mély bányák levegőjének felmelegedésére, I–II. == Bányászati Lapok, 1956. 9., 10. sz. – p. 515–523., 601–615.

Boldizsár Tibor: Megjegyzések Zambo János: Jellemző felületek és görbék az akna helyének függvényében, meredekdőlésű előfordulásoknál” c. cikkéhez == Bányászati Lapok, 1959. 1. sz. – p. 20–22.

Bóna József: A Máza-Dél–Váralja-Dél feketekőszén-összlet pollenvizsgálati eredményei == Földtani Kutatás, 1983. 2–3. sz. – p. 73–80.
            A Magyarhoni Földtani Társulat 1979. évi mecseki vándorgyűlésének előadásai.

Borai Ákos: A mecseki szénbányászat kialakulása és fejlődése a felszabadulás előtt == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 11–29.

Borbély Attila–Eisner Béla: Fejtésgépesítés a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1992. 7–8. sz. – p. 442–447.

Bornemissza Imre–Laczkó László–Varga László: Kőzetmechanikai feladatok megoldása a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 658–663.

Boros László: Magyarok Nagyasszonya temploma, Pécsszabolcs == Pécsi Szemle, 2011. nyár. – p. 54–65.

Boros László: Pécs-Gyárváros temploma == Pécsi Szemle, 2011. ősz. – p. 56–67.

Boros László: A pécsbányatelepi Szent Flórián-templom == Pécsi Szemle, 2011. tél. – p. 50–61.

Boros László: A Szent István-templom == Pécsi Szemle, 2012. tavasz. – p. 34–45.

[Böckh János] Boeckh, Johann: Geologische und Wasser-verhältnisse der Umgebung der Stadt Fünfkirchen : Mit 1 geolog. Karte == Mitteilungen aus dem Jahrbuche der königlich ungarischen geologischen Anstalt, 4. kötet. – Budapest : Khór-Wein nyomda, 1881. – p. 152–328., 1 térkép

Böckh János–Hoffmann Károly: Kéziratos 1:28 000-es mecseki földtani térképek 1872–1876 : kézirat.
            A Magyar Állami Földtani Intézet Térképtárában található.

Böckh, János: Rövid közlemény a baranyamegyei Vasas és Hosszúhetény közt fekvő, Rosenfeld Bernát bécsi lakos tulajdonát képező liaszbeli kutatási területről == Földtani Közlöny, 1900. 10–12. sz. – p. 255–261.

Böhm László: Újszerű villamos megoldások a IV. sz. bányaüzem szállítóaknájának aknaszállító-berendezésén == BKL Bányászat, 1973. 6. sz. – p. 405–407.

Böhm László–Kovács László: A műszeres aknakötél-vizsgálat tapasztalatai a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1977. 9. sz. – p. 633–637.

Brunn Győző: A vizsgáló állomás sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányokra kiadott jogosítványainak és behozatali nyilatkozatainak jegyzéke == BKL Bányászat, 1982. 1. különszám. – p. 61–67.

Bubics György: Sújtóléges bányák [veszélyesség szerinti] osztályba sorolása. – Budapest : Mérnöki Továbbképző Intézet, 1956. – 24 p. – (Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából ; 3577.)

Bubics György: Sújtóléges bányák veszélyesség szerinti osztályozása == Bányászati Lapok, 1957. 1. sz. – p. 2–10.

Bubics György: Miért „kutya” a csille? == Bányászati Lapok, 1963. 11. sz. – p. 894.

Buócz Zoltán–Földesi János–Kovács Ferenc–Somosvári Zsolt: A mecseki szénmedence komlói területének összehangolt lefejtése == BKL Bányászat, 1979. 11. sz. – p. 749–750.

Buócz Zoltán–Janositz János–Kovács Ferenc: A fejtési kihúzó légáram gázkoncentrációja változásának eloszlási jellemzői == BKL Bányászat, 1983. 12. sz. – p. 812–818.

Buócz Zoltán: A szükséges légmennyiség meghatározása sújtólégveszélyes bányák fejtéseiben a megbízhatósági szint megadásával == BKL Bányászat, 1985. 5. sz. – p. 321–326.

Buócz Zoltán–Janositz János–Kovács Ferenc–Patvaros József: A szívó és nyomó főszellőztetés biztonsági kérdéseinek vizsgálata == BKL Bányászat, 1985. 9. sz. – p. 624–631.

Buzási István–Molnár Pál–Pethő Szilveszter: A pécsváradi földpáttartalmú homok finomkerámiai alapanyagként való hasznosítása == BKL Bányászat, 1975. 1–2. sz. – p. 46–50.
            Vö.: Kádár Lászlóné.

Búzási Lászlóné–Szabó János–Tirkala Ferenc–Virágh Péter: Bányabeli geoelektromos vizsgálatok == BKL Bányászat, 1970. 8. sz. – p. 551–554.

vissza a táblázathoz

C

Chadwick John: Az uránércbányászat megszüntetése Németországban : a Wismut-i uránércbánya rehabilitációja == BKL Bányászat, 1999. 4. sz. – p. 283–289.
            Martényi Árpád fordította.

Cifka István: Hozzászólás Csomai Károly: „Légcsőszellőztetők műszaki vizsgálata” c. cikkéhez == BKL Bányászat, 1974. 4. sz. – p. 237–239.

Csákó Dénes: Selmec–Sopron–Miskolc: A diákhagyományok útján : hozzászólás Pusztafalvi Gábor „Selmec–Sopron–Miskolc (1955–1960)” c. cikkéhez == 2010. 4. sz. – p. 56–57.

Csekey István: Adatok a mecseki kőszénbányászat történetéhez == Bányászati Lapok, 1957. 12. sz. – p. 639–643.

Csépányi Katalin, L.: Vasas névadó vasbányászata == Hetedhéthatár Magazin [Pécs], 2002. 21. sz. (október 25.). – p. 3.

Cserdi András: A komlói kőbányászat kezdete [1925] == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 21. (1975–1976) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1977. – p. 273–283.

Cserdi András: A komlói kőbányászat 1929-ben == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 22. (1977) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1978. – p. 231–244.

Cserdi András: A komlói kőbányászat 1930–1933 között == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 23. (1978) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1979. – p. 189–206.

Cserdi András: A komlói kőbányászat 1934–1939 között == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 24. (1979) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1980. – p. 193–215.

Cserdi András: A komlói kőbányászat 1940–1944 között == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 25. (1980) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1981. – p. 145–156.

Cserdi András: A komlói kőbányászat 1944–1958 között == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 26. (1981) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1982. – p. 195–207.

Cserdi András: Komló az 1910-es évek elején == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 34. (1989) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1990. – p. 131–138.

Cserdi András: További változások Komlón az 1910-es évek első felében == A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 35. (1990) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1991. – p. 165–171.

Cserfai János: Gépészeti tevékenység == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 748–752.
            Mecseki Szénbányáknál.

Cserta Péter: Baranya megye első közszolgálati erőművei == A mecsekvidéki villamosenergia-termelés története : (A Pécsi Hőerőmű monográfiája) / írta és szerk. Cserta Péter. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 1995. – p. 1–70.
            II. fejezet, számozás fejezetenként.

Cserta Péter: Az energetika szerepe Pécs XX. századi fejlődésében == Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 342–356. – (Pannónia könyvek)

Cserta Péter: A pécsi erőművek története, I. == Pécsi Szemle, 1999. tél. – p. 93–108. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 62–92.

Cserta Péter: A pécsi erőművek története, II. == Pécsi Szemle, 2000. tavasz. – p. 64–77.

Csethe András–Radó Aladár: Egyesületi élet a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 747.

Csethe András–Kálmán István–Várbíró Gábor: A vágathajtási technológia fejlődése és jövőbeni irányai a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1983. 2. sz. – p. 73–77.

Csethe András: A mecseki szénbányászatról: múlt, jelen, jövő == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 433–435.

Csethe András: A magyar bányászat helyzete a magánosítás után == BKL Bányászat, 2000. 2. sz. – p. 179–186.

Csethe András–Hódosi Sándor–Németh György: Megemlékezés Gálfi (Gőbl) Istvánról == BKL Bányászat, 2011. 5. sz. – p. 45.

Csicsák József–Koch László: A javasolt nyugat-mecseki mélységi hulladéktároló vízföldtani vonatkozásai == BKL Bányászat, 1992. 1–2. sz. – p. 38–41.

Csicsák József–Csőváry Mihály–Éberfalvi József: A mecseki uránbányászat vízgazdálkodási rendszere == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 245–254.

Csicsák József–Csőváry Mihály–Földing Gábor–Simoncsics Gábor: Permeábilis reaktív gátak alkalmazása uránnal szennyezett talajvizek tisztítására == BKL Bányászat, 2005. 2. sz. – p. 9–17.

Csicsók István: A Pécsi Erőmű Rt. Kőszénbánya 35 kV-os villamos hálózatainak átalakítása == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 182–188.

Csikós István: Egy láncos-vonszoló indítási viszonyainak mérése == BKL Bányászat, 1973. 4. sz. – p. 263–266.

Csikós István: Karbantartási rendszer a mecseki sújtólégbiztos villamos berendezésekhez == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 523–525.

Csikós István–Petz Ferenc: Kábel- és vezetékkötések a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 526–527.

Csikós István–Schmidt József–Tárnai József: A Mecseki Szénbányák üzemeiben alkalmazott diszpécserrendszer == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 528–530.

Csillag Ferenc–Stogicza Imréné: Űrfelvételek számítógépes feldolgozása a Mecsek hegység tektonikai értékeléséhez == BKL Bányászat, 1986. 7. sz. – p. 470–475.

Csóka Magda: A mecseki szénbányászok művelődési intézményeinek működése == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 209–234.

Csoma István–Krisztián Béla–Králl Zoltán: 180 éves a bányászat Szászváron: üzem és helytörténet. – Pécs : Mecseki Szénbányák, 1988. – 62 p.

Csoma István: A 180 éves Szászvár-bánya eseménynaptára 1803–1987. == Szemelvények a múltból / [szerk. Szabolcs Lajos]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1989. – p. 51–77. – (Múzeumi füzetek ; 4.)

Csomai Károly: Légcsőszellőztetők műszaki és gazdasági vizsgálata == BKL Bányászat, 1973. 9. sz. – p. 609–619.

Csomai Károly: Primér szénmonoxid jelenléte a széntelepekben és kapcsolata a gázkitörésveszéllyel == BKL Bányászat, 1974. 9. sz. – p. 636–650.

Csomai Károly: Bányatüzek megelőzése és felszámolása == BKL Bányászat, 1975. 4. sz. – p. 240–252.

Csomai Károly: Vágattüzek felszámolásának gyakorlati kérdései, I–II. == BKL Bányászat, 1979. 3., 4. sz. – p. 167–173., 223–229.

Csomai Károly: A nagymélységű bányákban uralkodó klíma gyakorlati vizsgálata == BKL Bányászat, 1982. 1. sz. – p. 13–26.

Csőváry Mihály: A mecseki uránércbányászat és -feldolgozás legfontosabb anyagmérlegadatai == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 571–575.

Czeininger Csaba–Gyurkó István–Moskó Károly–Wágner András: Új eljárás az égő meddőhányó lokalizálására és rekultiválására == BKL Bányászat, 1984. 4. sz. – p. 241–243.

Czeke Endre: Liász szeneink értékesítése == Bányászati és Kohászati Lapok, 1947. 4. sz. – p. 103–119.

Czihat Ferenc–Bárdos György: Szénporrobbanás elleni kőporzárak anyagának megválasztása == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 624–626.

Czihat Ferenc–Vékény Henrik: A nedves porcsökkentő eljárások hatásosságának növelése detergensekkel == BKL Bányászat, 1982. 5. sz. – p. 325–330.

Czopf József–Szebényi Ignác: Észrevételek a pécsi feketekőszenek flotálhatóságával kapcsolatban == Bányászati Lapok, 1961. 2. sz. – p. 112–113.

vissza a táblázathoz

D

Dank Viktor: Birkózás a gázkitöréssel == Népszerű Technika, 1961. 10. sz. – p. 310–311.

Dános László–Pál Tibor: A komplex szűrővizsgálatok eredményei a Mecseki Szénbányák munkaerő-gazdálkodása tükrében == BKL Bányászat, 1974. 9. sz. – p. 656–659.

Daróczi Miklós–Horváth Kálmán: A szovjet gyártmányú VMK–500 jelű kondenzátoros robbantógép üzemi kísérletei során szerzett tapasztalatokról == BKL Bányászat, 1980. 3. sz. – p. 181–185.

Deák Bertalan–Szita László: A Pécsi Légszeszgyár : 1870–1970. – Pécs : Dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat, 1970. – 144 p.

Déry Károly (szerk.): Magyar bánya-kalauz, 2. évfolyam. – Budapest : Déry Károly, 1888. – 153 p.

Déry Károly: Kőszénbányászatunk helyzete == Bányászati és Kohászati Lapok, 1899. 11. sz. – p. 182–184.

Déry Károly: Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság Pécs melletti kőszénbányái == A magyar szénbányászat ismertetése különös tekintettel az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon résztvevő vállalatokra / Déry Károly. – Budapest : Werbőczy Könyvnyomda Rt., 1900. – p. 61–99.

Déry Károly (szerk.): Magyar Bánya-Kalauz, 3. évfolyam. – Wien : Carl Déry, 1892. – 137 p.

Déry Károly (szerk.): Magyar Bánya-Kalauz, 7. évfolyam. – Budapest : Déry Károly, 1910. – 219 p.

Dolgos Sándor: Telemechanikai rendszerű diszpécserberendezés == BKL Bányászat, 1975. 3. sz. – p. 182–191.

Dománszky Zoltán: Egy elfelejtett foglalkozás emléke a Keleti-Mecsekben (mészégetés) == A Mecsek Egyesület évkönyve az 1998-as egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 1998. – p. 52.

Dovrtel Gusztáv–Havelda Tamás–Szirtes László–Varga József: A „bányahatás” vizsgálatának egy új lehetősége == BKL Bányászat, 2009. 6. sz. – p. 17–20.

Drjenovszky Béla: Nagypaneles biztosítás == BKL Bányászat, 1969. 6. sz. – p. 373–380.

Drjenovszky Béla: Mecseki kőzetmechanikai kutatások == Mecseki Kutatási Ankét : [1977. június 10.] / szerk. Lőcsei Pál. – Tatabánya : Magyar Szénbányászati Tröszt, 1978. – p. 27–40. – (Szénbányászati Tudományos Kutatás)

 

Dunagőzhajózási Társaság (DGT) Der Ersten Donau- Dampfschiffahrts Gesellschaft (DDSG)

A Duna-gőzhajózási Társulat : visszapillantás keletkezésre és fejlődésére, különösen Magyarországon. – Budapest : Duna-Gőzhajózási Társulat, 1885. – 55 p.

Az I. cs. k. szab. Duna-Gőzhajózási Társulat Pécs melletti kőszénbányái : Budapesti Országos Kiállítás : magyarázatul az I. cs. k. szab. Duna-Gőzhajózási Társulat pavillonjában foglalt kiállításnak a bányákra vonatkozó részéhez. – Budapest : A Társulat saját kiadása, 1885. – 19 p.

Az I. cs. k. szab. Dunagőzhajózási Társulat Pécs melletti kőszénbányái : a magyar orvosok és természetvizsgálók XXVII. vándorgyűlése tagjainak felajánlja a Társulat. – Pécs : A Társulat saját kiadása, 1894. – 54 p.

Az I. cs. k. szab. Dunagőzhajózási Társulat Pécs melletti kőszénbányái : [Az 1896. évi millenn. Bp-i Orsz. Kiáll. alkalmából a bányászat barátainak felajánlja a Társaság]. – Pécs : Dunagőzhajózási Társaság, 1896. – 39 p.
            Német nyelven is.

A magyar bányászat millenniumja == Bányászati és Kohászati Lapok, 1896. 23. sz. – p. 407–410.

A Dunagőzhajózási Társaság pécsi szénbányáinak ismertetése : kézirat. – 1896.
            A Központi Földtani Adattár őrzi a Magyar Állami Földtani Intézet épületében.

Az „Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület” 1898. évi szeptember hó 9-én Pécsett tartott rendes évi közgyűlés alkalmával felvett jegyzőkönyv == Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Közlései : a „Bányászati és Kohászati Lapok” melléklapja, 1898. 15. sz. – p. 105–122.

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság Pécs melletti kőszénbányái : az 1900-iki párisi világkiállítás alkalmából a bányászat barátainak felajánlja a Társaság. – Budapest : Werbőczy könyvnyomda, 1900. – 41 p.
            Német nyelven is.

Szolgálati és fegyelmi büntetőszabályzat az I. csász. kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat kőszénbányaműveinek felvigyázó- és munkás-személyzete részére / Wiesner Rajmár. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1901. – 107 p.

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat pécsi bányaműveinél 1905. július hó 4-én kiütött bányamunkás-sztrájk == Bányászati és Kohászati Lapok, 1905. 18. sz. – p. 376–379.

Az I. cs. k. szab. Dunagőzhajózási Társaság Pécs melletti kőszénbányái : Az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás alkalmából a kiállítás látogatóinak ajánlja a Társaság. – Pécs : Dunagőzhajózási Társaság, 1907. – 29 p.

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság bányatárspénztárának alapszabályai / Straka Ferencz. – Pécs : Taizs nyomda, 1913. – 26 p.

Budapest, 1922. szept. 3. : [Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közgyűlése Pécsett] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1922. 19. (Ünnepi) sz. – p. 291–306.

Az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki kőszénbányáinak ismertetése : [a házi tüzelő berendezések kiállítása látogatóinak ajánlja a Társaság]. – Pécs : Taizs nyomda, 1925. – 20 p.

A [mecsek-szabolcsi] Szent István akna 1925. évi április hó 26-án nagyméltóságú és főtisztelendő zichi és vásonkeői gróf Zichy Gyula dr. pécsi megyéspüspök… által történt felszentelésének emlékére az ünnepély közönségének ajánlja az első Dunagőzhajózási Társaság. – Pécs : Dunagőzhajózási Társaság, 1925. – 19 p.
            Német nyelven is: „Der Szent-István-Schacht in Mecsek-Szabolcs”.

Az Első Dunagőzhajózási Társaság bányatárspénztárának alapszabályai. – Pécs : Dunántúl Egyetemi nyomda, 1930. – 79 p.

Az Első Dunagőzhajózási Társaság kőszénbányái = Kohlenbergwerke der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft : Pécs. – Budapest : Globus, [1937]. – [72] p. : ill.
            Kétnyelvű kiadvány.

Rendelet : az Első Dunagőzhajózási Társaság bányaüzemeinél a bányaterek és fejtések biztosítására vonatkozólag / Szabolcs Rezső. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., [1937]. – 12 p.

Bányaelőismereti tananyag / kiadásért felel v. Sillay Vilmos. – Pécs : Taizs nyomda, 1938. – 86 p.

Munkarend az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki bánya- és egyéb üzemeinek munkásszemélyzete részére és függelék / Szabolcs Rezső. – Pécs : Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt., 1941. – 42 p.

175 Jahre Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft : 1829–2004 == Donau–Schiffahrt, 2004. Sonderband. – 220 p.
            A folyóirat különszáma „175 éves az első Dunagőzhajózási Társaság : 1829–2004” címmel jelent meg. Kiadja a regensburgi Dunai Hajózási Múzeum. Donau-Schiffahrts-Museum.

Dzsida László: A feltárómunka korszerűsítésének eredményei és feladatai a komlói szénbányászatban == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 670–691.

vissza a táblázathoz

E

Ebinger József–Koncsag Károly–Székely Gábor: A magyar szénbányászat legnagyobb gázkitörése == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 535–542.

Ebinger József–Moticska Felicián: A pécsi salakhányó „robbanása” == Bányászati Lapok, 1964. 1. sz. – p. 42–49.

Ebinger József: Gázkitörések keletkezése == Bányászati Lapok, 1964. 12. sz. – p. 808–814.

Ebinger József: Zobák bányában 1969. december 1-én bekövetkezett gáz- és kőzetkitörés, valamint az azt követő sújtólégrobbanások ismertetése == BKL Bányászat, 1971. 6. sz. – p. 377–382. In A Mecseki Szénbányák 1969–1970. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1973. – p. 109–119.

Ecsedy István: A bányászat és a fémművesség a Mecsek-vidék őskori településeinek életében == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 87–101. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Ecsedy István: Az ásványbányászat és a korai fémművesség kezdete a Mecsek vidékén == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 533–537.

Edenhoffer Gyula: Metántartalom meghatározása a bányalevegőben == Bányászati Lapok, 1953. 4. sz. – p. 205–207.

Eisner Béla: A bányaklíma szabályozása a nagy mélységű bányászatban és hazai alkalmazása == BKL Bányászat, 1992. 7–8. sz. – p. 448–455.

Ember Kálmán: Beköszöntő == Pécsi Műszaki Szemle, 1956. 1. sz. – p. 1.
            A Pécsi Műszaki Szemle induló száma. A lap tervei.

Ember Kálmán: [Pécsvidéki bányák metán és gázkitörései : hozzászólás Vargha Béla előadásához] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1950. 2–3. sz. – p. 141–143.
            Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kongresszusán, 1949. december 9–11.

Ember Kálmán–Esztó Miklós–Tolnai Gábor: A pécsi gázos és szabálytalan településű telepek fejtési problémái == Bányászati Lapok, 1952. 8. sz. – p. 397–404.

Ember Kálmán: A gázkitörés elleni védekezés időszerű kérdései == Bányászati Lapok, 1952. 8. sz. – p. 435–445.

Ember Kálmán–Vékény Henrik: A magyar bányaüzemek pormérési rendszere, a fejlesztés feladatai és az elért eredmények a pormérési adatok alapján == Bányászati Lapok, 1964. 2. sz. – p. 87–92.

Ember Kálmán: A szilikózis elleni küzdelem irányításának fejlődése a felszabadulás óta eltelt 25 évben == BKL Bányászat, 1971. 6. sz. – p. 410–411.

Ember Kálmán: A szilikózis elleni védekezés a Nehézipari Minisztérium bányászati szilikózis bizottságának megalakulásáig == BKL Bányászat, 1979. 3. sz. – p. 163–166.
            Vö.: Sillay (Straka) Vilmos.

Érdi-Krausz Gábor: Hígulás, veszteségek és ásványvagyon-gazdálkodási problémák, bonyolult kifejlődésű ásványinyersanyag-lelőhelyeken == BKL Bányászat, 1979. 9. sz. – p. 616–620.

Érdi-Krausz Gábor: A számítástechnika alkalmazása a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1987. 5. sz. – p. 348–351.

Érdi-Krausz Gábor: Mit ér az urán, ha magyar? == BKL Bányászat, 1989. 8. sz. – p. 575–576.

Érdi-Krausz Gábor–Harsányi Lajos: Adatok és gondolatok a nyugat-mecseki uránércvagyonról == BKL Bányászat, 1999. 4. sz. – p. 279–282.

Erdős J.: Fogalmazvány a pécsi széntelep hamutartalmával kapcsolatban : kézirat. – 1934.
            A Központi Földtani Adattár őrzi a Magyar Állami Földtani Intézet épületében.

Erdősi Ferenc: A pécsi bányatelepek : [Lakótelepek] == Pécsi Műszaki Szemle, 1967. 4. sz. – p. 8–17.

Erdősi Ferenc: A pécsi városszerkezet fejlődése, a városrészek funkciójának alakulása a kapitalizmus korában. – Pécs : MTA Dunántúli Tudományos Intézete, 1968. – 146 p. – (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet ; 6.)

Erdősi Ferenc: A Pécs-környéki mélyműveléses szénbányászat meddőhányói == BKL Bányászat, 1969. 1. sz. – p. 45–49.

Erős György–Varga Mihály: A Mecsekérc múltja, jelene és jövője == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 2–6.

Erőss Zsolt: Recenzió : Jánosi Engel Adolf: Életemből == Pécsi Szemle, 2009. ősz. – p. 68.

Esztó Miklós: A sújtóléggel és szénporrobbanással kapcsolatban megoldásra váró feladataink == Bányászati Lapok, 1951. 4. sz. – p. 171–175.
            Vö.: Radó Aladár.

Esztó Miklós: Megfontolások a szénbányák sújtólég- és szénporveszélyesség szempontjából történő osztályozásával kapcsolatban == Bányászati Lapok, 1951. 5. sz. – p. 256–259.

Esztó Miklós: Sújtóléges munkahelyen szívó vagy fúvó szellőztetést? == Bányászati Lapok, 1952. 2–3. sz. – p. 164–166.
            Vö.: Stubnya Viktor, Szőke Jenő, Wietórisz Róbert.

Esztó Miklós: Szerző válasza az eddigi hozzászólásokra == 1952. 7. sz. – p. 391–392.

Esztó Miklós–Koncsag Károly–Tolnai Gábor: A pécsi gázos településű fejtések fejtési problémái == Bányászati Lapok, 1952. 6. sz. – p. 397–404.

Esztó Miklós: Liasz ankét == Bányászati Lapok, 1953. 4. sz. – p. 223–224.

Esztó Péter: A zobáki aknaüzem bányaklíma kérdései == Bányászati Lapok, 1953. 9. sz. – p. 429–436.

Esztó Zoltán: Nagymélységű ércbányák tervezési kérdései == BKL Bányászat, 1979. 7. sz. – p. 445–449.

Esztó Zoltán: A bányák mesterséges hűtése fejlődésének új irányai == BKL Bányászat, 1988. 2. sz. – p. 91–95.

vissza a táblázathoz

F

Fábián István: A mecseki gázkitörésveszélyes szénbányák villamosítása == BKL Bányászat, 1983. 7. sz. – p. 480–482.

Falk Richárd: A Koepe-hajtás statikája, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1934. 23., 24. sz. – p. 513–525., 540–547.

Faller Jenő: Beudant francia geológus 1818. évi tanulmányútja a sárisápi, vasasi és brennbergi szénbányákban == Bányászati és Kohászati Lapok, 1933. 9. sz. – p. 398–406.

Farkas Béla–Ormos Károly: Aknavédőpillérek lefejtésének lehetősége meredek telepek esetén == BKL Bányászat, 1974. 4. sz. – p. 240–249.

Farkas László–Sonkoly István–Tamásy István: Munkakörülmények a szénbányászatban == BKL Bányászat, 1982. 4. sz. – p. 217–228.

Fedor Ferenc–Menyhei László–Molnos Imre–Szikszai Zsolt: Feladatorientált informatikai fejlesztések a Mecsekérc Zrt-nél == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 35–39.

Fehérváry István: Komló fejlődése == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 3. sz. – p. 10–13.
            A szénbányák művelésének hatása a város fejlődésére a középkortól 1960-ig.

Fejér Gyula: Hazai vasbeton toronyelrendezésű szállítógépházak == BKL Bányászat, 1985. 1. különszám. – p. 55–58.

Fejér Leontin–Fekete László: A mecseki kőszénbányászat szénnemesítési kérdései == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 8. sz. – p. 185.

Fejér Leontin–Finkey J: Brikettgyártás. Pécsújhegy == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 21. sz. – p. 475–478.

Fejér Leontin: A geofizikai mérések felhasználási lehetőségei a szénbányászati földtani kutatásokban == Bányászati Lapok, 1954. 10. sz. – p. 528–532.

Fejér Leontin: A fúrólyuk-szelvényezések (karottázs) jelentősége a Pécs Szénbányászati Tröszt kutatófúrásainál == Pécsi Műszaki Szemle, 1958. 3. sz. – p. 3–7.

Fejér Leontin: A pécsi szénbányászat fejlesztésével kapcsolatos földtani kutatások eddigi eredményei == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 521–527.

Fejér Leontin: A Déli Mecsek földtani kutatásának története 1945–1960 == Értekezések [a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetéből], 1961–1962. – Budapest : Akadémiai, 1963. – p. 215–236.
            Különnyomat: (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény ; 41. : Series Historica ; 18.)

Fejér Leontin: A szénkőzettani kutatások gyakorlati eredményei == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 25–36.

Fejér Leontin: Gazdaságföldtani feladatok a kőszénbányászatban az új mechanizmus időszakában == Földtani Kutatás, 1968. 2. sz. – p. 58–65.

Fejér Leontin: A mecseki alsó liász kőszénmedence gazdaságföldtani helyzete == Pécsi Műszaki Szemle, 1969. 4. sz. – p. 1–3.

Fejér Leontin: Szükség van-e a hazai szénbányászatban földtani kutatásra? == BKL Bányászat, 1969. 10. sz. – p. 664–666.

Fejér Leontin: A mecseki alsó liász kőszénbányászat földtani kutatásának története. (1945–1969) == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 84–119.

Fejér Leontin: Teke alakú kőszén Vasasról == Mecseki Bányász [Pécs], 1970. 43. sz. – p. 4.

Fejér Leontin: Szénültség, gázkitörésveszély, koksztermelés == Földtani Kutatás, 1972. 3. sz. – p. 7–16.

Fejér Leontin: A kontakt hatás mértékének vizsgálata a pécs-komlói szénmedencében == BKL Bányászat, 1974. 7. sz. – p. 479–486.

Fejér Leontin: Az első szénkőzettani vizsgálatok magyar kőszeneken == BKL Bányászat, 1975. 12. sz. – p. 836–839.

Fejér Leontin–Radnainé Gyöngyös Zsuzsanna: A mecseki alsó liász kőszenek gázfelvevő és gázleadó képessége == BKL Bányászat, 1978. 8. sz. – p. 550–557.

Fejér Leontin: Az emberi tényező szerepe a kőszénbányászati földtani munkában == BKL Bányászat, 1984. 12. sz. – p. 811–813.

Fejér Leontin: A földtan és a 200 éves mecseki kőszénbányászat == Földtani tudománytörténeti évkönyv : 1985. – Budapest : Magyarhoni Földtani Társulat, 1986. – p. 121–147.

Fejér Leontin: A földtan és a kétszáz éves mecseki kőszénbányászat == A 200 éves mecseki szénbányászat történeti áttekintése / [írta és szerk. Krisztián Béla]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1987. – p. 23–66. – (Múzeumi füzetek ; 1.)

Fejér Leontin: Wein György : 1912–1976 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 45.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Fejér Leontin: A szénkutató Vitális István == BKL Bányászat, 1991. 3–4. sz. – p. 184–188.

Fejér Leontin–Gutmann György–Krisztián Béla–Oswald György–Podhorány Gyula–Széles Lajos: A hazai szenek használati értékének növelése == BKL Bányászat, 1991. 7–8. sz. – p. 405–408.

Fekete Sándor: A liaszbányászat népgazdasági jelentősége == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 752–760.

Fodor Béla: A magyarországi széntelepek metánvagyona == BKL Bányászat, 2007. 3. sz. – p. 2–9.

Foetterle, F.: Mitteilung der Lagerungsverhältnisse der Kohlenformation bei Fünfkirchen == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1852. p. 142–143.

Foetterle, F.: Besuch der Steinkohlenweke zu Fünfkirchen == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1865. p. 118–119.

Forgács Zoltán–Püspöki Zoltán–Soósné Kablár Jolán: A Mecseki Kőszén Formáció szekvenciasztratigráfiai tagolása == BKL Bányászat, 2011. 2. sz. – p. 6–11.

Forgács Zoltán–Püspöki Zoltán–Soósné Kablár Jolán–Jäger László–McIntosh Richard–Kovács Zoltán–Kovács Zsolt–Kozák Miklós: A Máza – Váralja – Dél kőszénterület földtani szerkezetének rekonstrukciója == BKL Bányászat, 2011. 3. sz. – p. 1–7.

Forgács Zoltán–Jäger László–Kovács Zoltán–Kovács Zsolt–Püspöki Zoltán–Soósné Kablár Jolán: A készletszámítás gyakorlati megvalósítása a máza-váralja-déli feketekőszén területen == BKL Bányászat, 2011. 5. sz. – p. 2–6.

Forgó László–Nagy Elemér: Magyarázó és a fúrások összesítő táblázata a Keleti-Mecsek feketekőszén-összletének prognózistérképéhez. – Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 1970. [!1969]. – 97 p.
            1880–1968-ig mélyített kőszénkutató, ill. 1957–1968 között mélyített térképező fúrások fontosabb műszaki és földtani adatai.

Földesi János: Mit kell tudni a robbantásokról és hatásairól. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 1995. – 24 p.

Frank István: Az északbaranyai erőművek technikai fejlődése == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 2. sz. – p. 1–4.

Frivaldszky Imre: Magyarország kőszenei természettani és helyirati tekintetben == Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, 5. kötet. – Budapest : [Magyar Tudós Társaság], 1842. – p. 370–390.

Fulmer József: A koncentrációk kialakítása és fejlesztésének további lehetőségei == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 123–142.

Fulmer József–Szirtes Lajos: A mecseki szénbányászat pécsi és komlói területe gázkitörésveszélyében mutatkozó különbségek == A Mecseki Szénbányák 1969–1970. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1973. – p. 78–85.

Fulmer József: A földtani tényezők hatása és a mélység szerepe a mecseki szénmedence telepeinek metántartalmára és gázkitörés-veszélyességére == A Mecseki Szénbányák 1973–1974. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1977. – p. 55–65.

Fulmer József–Vékény Henrik: A szilikózisveszélyt megelőző műszaki intézkedések a mecseki szénmedencében == BKL Bányászat, 1977. 7. sz. – p. 433–437.

[Fülöp József]: Vadász Elemér : 1885–1970 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 44.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Füst Antal–Zergi István: A Mecsek hegység tektonikai tagoltságának statisztikai vizsgálata == BKL Bányászat, 1979. 11. sz. – p. 763–766.

vissza a táblázathoz

G

Gábor Olivér: A kővágószőlősi római kori villa maradványainak helyzete == Pécsi Szemle, 2003. ősz. – p. 8–9. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 293–294.

Gádori Vilmos: Kiegészítés : Tiszai László: „A fejtésgépesítés fejlődése” című írásához == BKL Bányászat, 1983. 7. sz. – p. 464.

Gál Ernő: Szénkémiai és szénanalitikai kutatások feketekőszéntelepeink minősítő vizsgálata céljaira == Bányászati Lapok, 1957. 3. sz. – p. 179–190.

Galambos György–Ódor Károly–Tóth János: Kőzetmozgás mérések a GPS felhasználásával == BKL Bányászat, 1997. 2. sz. – p. 113–119.

Gálfi István: A mecseki szénbányászat termelésének fejlődése a felszabadulástól napjainkig == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 726–730.

Gálfi István: A mecseki feketekőszén-bányászat feladatai == Földtani Kutatás, 1983. 2–3. sz. – p. 5–14.

Galgóczi Károly: Cs. kir. szabadalmazott első dunagőzhajózási társaság == Statistikai Közlemények, 1862. 4. sz. – p. 59–73.

Gálocsy Árpád: A boszniai és herczegovinai kirándulás : [Pécsi Országos Kiállítás] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1908. 4. sz. – p. 201–288.

Gálocsy Árpád: A mérnökök szociális munkája : [Pécsi közgyűlés] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1922. 20. sz. – p. 307–309.

Gebhardt Ferenc–Kovács László: A bányagépész konferenciák története == BKL Bányászat, 1992. 7–8. sz. – p. 381–385.

Gedeon Tihamér: A lila bauxit == Bányászati Lapok, 1954. 2. sz. – p. 88–92.

Gedeon Tihamér: Az urán felhalmozódása különböző kőzetekben == Bányászati Lapok, 1958. 1. sz. – p. 16–18.

Georgiev, D. Troyan–Jantsky Béla–Siska Vince: Az uránércek teleptana és kutatási módszerei, I–III. == Bányászati Lapok, 1958. 7., 10., 12. sz. – p. 433–441., 700–702., 760–766.

Georgiev, D. Troyan–Jantsky Béla–Siska Vince: Az uránbányászat sajátosságai == Bányászati Lapok, 1959. 10. sz. – p. 684–693.

Georgiev, D. Troyan–Jantsky Béla–Siska Vince: Uránércek dúsítása == Bányászati Lapok, 1960. 4. sz. – p. 257–264.

Gergely Ernő: A magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1986. – 327 p.

Gergely Ernő: A bányamunkásság élet- és munkakörülményei 1867 és 1914 között == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24. : A konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 7–29. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Gergely Sándor: A pécsi kolóniák átalakulása a bányabezárások után, István-akna példáján : diplomamunka. – Pécs : PTE TTK Földrajzi Intézet, 2011. – 87 p., 1 mell.

Gezell Sándor: Kőszénbányászat == Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye, VII. kötet : bányászat, kohászat, ipar / szerk. Matlekovits Sándor. – Budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., 1898. – p. 39–68.

Gimpl Elvira: Komlói nedves szenek befagyásának megakadályozása vegyszer adagolással == BKL Bányászat, 1970. 2. sz. – p. 102–105.

Gimpl Elvira: Új eljárás igen finom széniszapok előkészítésére == BKL Bányászat, 1979. 2. sz. – p. 94–97.

Glatz Ferenc: A magyarok krónikája / összeállította, szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz Ferenc. – Budapest : Officina Nova, 1995. – 816 p.
            Gőzhajók a Dunán Bécs és Pest-Buda között. – p. 376.
            A Dunagőzhajózási Társaság. – p. 416.

Glogon A. : Die Kohlenfrage Ungarns == Montan Rundschau, 1918. 5. sz. – p. 118.

Gluzbar, E. A–Szavcsenko, V. V.–Zubarjev, J. R.: A kőszénrétegek és mellékkőzetek kitörésveszélyességének előrejelzése az egyes kutatási fázisokban. – Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 1981. – 57 p. – (KGST Geoinform Szemle)

Gombocz Endre: Kitaibel Pál baranyai útjainak eredeti naplói / sajtó alá rendezte Gombocz Endre == A Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának évkönyve az 1938–39. iskolai évről. – Pécs : Kűhn Szaniszló, 1939. – p. 50–72.

Gönczi Pál: Tisztán hazai (komlói és pécsi) szénből gyártott kohókoksz kísérleti felhasználásának értékelése == BKL Bányászat, 1982. 6. sz. – p. 361–364.

Göndöcs István: A mecseki szénbányászat szerkezetátalakításának lehetőségei == BKL Bányászat, 1991. 11–12. sz. – p. 672–674.

Göndöcs István: A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. működése és működési tapasztalatai == BKL Bányászat, 2000. 4. sz. – p. 363–370.

Göndöcsné Bátai Rozi (szerk.): Nem szól már a klopacska… : vasasi bányász emlékek / […összegyűjtötte, válogatta és szerk. Göndöcsné Bátai Rozi, Szirtes Béla, Szirtes Gábor]. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2000. – 162 p. – (Pannónia könyvek)

Gretzmacher Gyula: A kőszéntelepek lefejtéséből származó talajsüllyedések és talajszakadások, I–V. : [Jicínsky Vilmos bányatanácsos észleletei nyomán és a gyakorlati életből merített saját gondolataival megtoldva] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1892. 4., 5., 6., 7., 8. sz. – 27–29., 35–36., 41–43., 56–57., 63–65. : ill. (15 ábra)

Grittner Albert: Szénelemzések, különös tekintettel a magyarországi szenekre. – Budapest : Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1895. – 34 p.

Grittner Albert: Jelentés a lámpási bányáról : kézirat. – Pécs.
            A Központi Földtani Adattár őrzi a Magyar Állami Földtani Intézet épületében.

Gungl Ferenc: Mecseki szénbányászok a munkásmozgalomban 1944–1969 == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 120–183.

Guth Ferenc: Vágathajtás Zobákon BUR-2B típusú fúrókocsival == BKL Bányászat, 1978. 3. sz. – p. 201–205.

Guth Ferenc: ASCS komplex fejtési berendezés alkalmazása Zobák bányaüzemben == BKL Bányászat, 1979. 7. sz. – p. 451–460.

Guth Ferenc: Egy teljesen gépesített frontfejtés üzemi tapasztalatai Zobák bányaüzemben == BKL Bányászat, 1983. 8. sz. – p. 511–524.

Guth Ferenc: Porelhárítás a teljesen gépesített fejtésekben == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 491–496.

Guth Ferenc: Porleválasztási kísérletek hidrofilterrel == BKL Bányászat, 1992. 3–4. sz. – p. 188–191.

Guth Ferenc: A mecseki szénomlasztásos fejtések porképződésének csökkentése középnyomású vízpermetezéssel == BKL Bányászat, 1993. 4. sz. – p. 378–386.

Guth Ferenc: Nagymányok ipartörtének bemutatása : kézirat. – Komló, 1997. – 84 p.

Guth Ferenc: A nagymányoki bányásztelepülés ipartörténete == BKL Bányászat, 2000. 6. sz. – p. 554–559.

Guth Ferenc–Wusching Ádám: Nagymányok újabb kori története : 1936–2000 == Nagymányok : Nagymányok Nagyközség Önkormányzata, 2000. 419 p.

Gyevi Károly: A mecseki bányászok közéleti (társadalmi) tevékenységének néhány jellemző vonása a felszabadulás idején és napjainkban == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 184–208.

Gyevi Károly (szerk.): Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – 462 p.

Gyovay D. László: A komlói bányafejlesztés földtani vonatkozásai == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 647–651.

György Endre: A dunagőzhajózási társaság és a magyar érdekek == Nemzetgazdasági Szemle [Budapest], 1883. 4. sz. – p. 15–53.

Gyurkó István–Vékény Henrik: Vízöblítéses kőzetfúrás portalanítási fokának vizsgálata == Bányászati Lapok, 1962. 11. sz. – p. 716–722.

Gyurkó István–Marót István: Gázkitörésveszélyes széntelepek felismerése elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálattal == Bányászati Lapok, 1966. 11. sz. – p. 731–735.

Gyurkó István: Hozzászólás dr. Tompos Endre: „Kokszszén-keverékek kéntelenítésére irányuló pirit eloszlási vizsgálatok” című cikkéhez == BKL Bányászat, 1970. 6. sz. – p. 413–414.

Gyurkó István–Hoffman Béla–Moskó Károly–Muhel József–Ország Miklós: Aminoplaszt műgyanta-kompozíció alkalmazása szénszilárdításra Pécs bányaüzemben == BKL Bányászat, 1981. 6. sz. – p. 374–380.

vissza a táblázathoz

H

Haas Mihály: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben : [emlékirat a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók. VI. pécsi nagygyűlésére]. – Pécs, Lyceumi Könyvnyomó Intézet, 1845. – 374 p.

Háda Sándor–Hellényi Miksa: Városi gáz előállítása metántartalmú gázokból == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 2. sz. – p. 21.

Háda Sándor: A mecseki szénmedencéből származó, gyengén sülő, nagy hamutartalmú szenek elgázosítása gázgenerátorokban == Pécsi Műszaki Szemle, 1960. 3. sz. – p. 1–9.

Hámos Gábor: A javasolt nyugat-mecseki mélységi hulladéktároló földtani vonatkozásai == BKL Bányászat, 1992. 1–2. sz. – p. 35–38.

Hámos Gábor–Kovács László: Az atomerőművi nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését célzó kutatási program a Ny-Mecsekben == BKL Bányászat, 2002. 2. sz. – p. 107–120.

Hantken Miksa, Prudniki: A Magyar Korona Országainak széntelepei és szénbányászata. – Budapest : Légrády, 1878. – 331. p.

Hartmann István: Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések karbantartásának ellenőrzése == BKL Bányászat, 1976. 8. sz. – p. 547–550.

Häuer Franz: Pécsi és püspöknádasdi szénminták elemzése == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1863. p. 618.

Häuer Franz: Brikettes aus Fünfkirchener Steinkohle == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1865. p. 188.

Hegedűs Gyula: A külszín süllyedése 100 év alatt == BKL Bányászat, 1971. 6. sz. – p. 412–415.

Hegedűs Gyula–Horváth Imre: A lejtős és meredek telepi fejtések hatására keletkező kőzetmozgásokkal kapcsolatos kérdések == BKL Bányászat, 1981. 1. sz. – p. 38–39.

Hegedűs Gyula–Szilvási József: Kísérlet a süllyedési horpa meghatározására légi sztereofotogrammetriai eljárással a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1984. 3. sz. – p. 154–156.

Hegybíró Béla: A Mecseki Szénbányászati Tröszt távlati fejlesztési feladatai == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 37–60.

Hegybíró Béla, ifj.–Tamásy István–Szirtes Béla: A hazai kokszolhatószén-vagyon teljes körű igénybevételének lehetőségei, különös tekintettel a kohászat megnövekedett igényeire == BKL Bányászat, 1978. 5. sz. – p. 332–335.

Herczegh József: A magyar szénbányászat technikai fejlődése, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1944. 22., 23. sz. – p. 313–319., 325–330.

Herczfeld József: A pécsújhegyi erőmű salakjának felhasználása == Pécsi Műszaki Szemle, 1956. 3. sz. – p. 9–10.
            Panelgyártás.

Herrfurth Ernő: Az ostravai kokszszén-előkészítőmű technológiája : csehszlovákiai tanulmányút tapasztalataiból == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 3. sz. – p. 9–10.

Herrfurth Ernő: A pécsújhegyi korszerűsített és bővített szénelőkészítőmű üzembehelyezésével kapcsolatos tapasztalatok és a jövő fejlesztési lehetőségei == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 592–599.

Herrfurth Ernő–Pethő Szilveszter: A szénelőkészítő-művek számítógépes ellenőrzésének és irányításának néhány alapelve == BKL Bányászat, 1977. 6. sz. – p. 409–413.

Herrfurth Ernő: A mecseki szénelőkészítési technológia fejlődése == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 753–756.

Hideg József–Lendvainé Koleszár Zsuzsanna: A megszűnt uránércbányászat rekultivációs feladatai == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 582–587.

Hideg József–Szilágyi Gábor–Turi Gyula: A mecseki mélyműveléses uránércbányák felhagyása == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 230–238.

Hoffer Rudolf–Kőhegyi Imre: A zajcsökkentés lehetőségei a Mecseki Szénbányák külfejtéseiben == BKL Bányászat, 1988. 3. sz. – p. 179–182.

Hoffman Béla–Pető Géza–Tubák József: Egy szellőztetési üzemzavar elhárítása == BKL Bányászat, 1979. 2. sz. – p. 104–108.

Hoffmann R.: A pécsi szénmedence szelvénye : kézirat.
            A Központi Földtani Adattár őrzi a Magyar Állami Földtani Intézet épületében.

Hogyor Zoltán–Turger Zoltán–Vrászlai Ferenc: A geodéziai szolgálat tevékenysége a bátaapáti lejtősaknák mélyítésénél == BKL Bányászat, 2008. 3. sz. – p. 60– 63.

Holló Vilmos: Az erőmű–bánya integráció I. ütemének lezárása és értékelése == BKL Bányászat, 1994. 2. sz. – p. 183–191.

Holló Vilmos: Az erőmű–bánya integráció tapasztalatai == BKL Bányászat, 1994. 3. sz. – p. 290–295.

Holló Vilmos: Az erőmű–bánya integráció II–III. üteme és tanulságai == BKL Bányászat, 1995. 2. sz. – p. 98–115.

Hornyák Lőrinc–Róka Péter: Az uránérc dúsítási folyamata a kémiai koncentrátumig == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 699–703.

Horvai Ádám: A vasasi gömbkőszén == Bányászati Lapok, 1957. 1. sz. – p. 52–54.

Horvai Ádám: Jövesztés gépi fúrással == Bányászati Lapok, 1964. 1. sz. – p. 27–32.

Horvai Ádám: Munkaszervezéssel elért frontfejtési sebességnövekedés meredekdőlésű széntelepben == Bányászati Lapok, 1964. 8. sz. – p. 545–549.

Horvai Ádám–Kőhegyi Imre–Rodler Imre: A bányamunkások baleseti helyzetének vizsgálata a pécsi szénmedencében == Bányászati Lapok, 1965. 9. sz. – p. 611– 618.
            Vö.: Jacob Gusztáv.

Horvai Ádám: A munkaidőcsökkentés kérdései a bányászatban == Bányászati Lapok, 1967. 6. sz. – p. 364–374.

Horvai Ádám: A munkaidő-csökkentés hatásainak elemzéséhez felhasználható módszertani kérdések a bányászatban == BKL Bányászat, 1968. 3. sz. – p. 73–82.

Horvai Ádám: Emberi és üzemi hasznos munkaidő vélhető optimuma, annak gazdasági hatékonysága == BKL Bányászat, 1968. 7. sz. – p. 392–399.

Horvai Ádám: Gondolatok a bányaipari vezetés sajátosságairól, I–II. == BKL Bányászat, 1969. 11., 12. sz. – p. 760–763., 833–837.

Horvai Ádám: Gondolatok a bányaipari vezetés sajátosságairól, III–IV. == BKL Bányászat, 1970. 2., 3. sz. – p. 97–101., 193–198.

Horvai Ádám: A bányavállalati műszaki fejlesztés hatékonyságának vizsgálata == BKL Bányászat, 1975. 1–2. sz. – p. 71–78.

Horvai Ádám: A föld alatti széntermelés fontosabb gépeinek cserélési kérdései == BKL Bányászat, 1976. 9. sz. – p. 623–628.

Horvai Ádám: Szénbányászatunk működésének rendszerszemléletű vizsgálata == BKL Bányászat, 1979. 7. sz. – p. 465–469.

Horvai Ádám: Számítógépes rendszerszervezés a szénbányászatban == BKL Bányászat, 1985. 10. sz. – p. 679–688.

Horvát Adolf: Kitaibel Pál Baranyában == A Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának évkönyve az 1938–39. iskolai évről. – Pécs : Kűhn Szaniszló, 1939. – p. 21–49.

Horváth Ernő: A mecseki külfejtéses szénbányászat fejlesztése == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 565–571.

Horváth György–Lázár István: Új típusú sújtólégbiztos gyutacsok bevezetése a magyar bányászatban == BKL Bányászat, 1969. 8. sz. – p. 534–538.

Horváth Imre: Védőpillérban lévő külszíni mérési pontok magasságának levezetése aknamélységméréssel == Bányászati Lapok, 1966. 1. sz. – p. 18–21.

Horváth Imre: Önálló bányászati szintezési hálózat létesítése a Mecseki Szénbányászati Tröszt területén == Bányászati Lapok, 1966. 10. sz. – p. 689–692.

Horváth Imre: Vasas és Béta bányaüzemek összekapcsolása önálló bányászati háromszöghálóval == Bányászati Lapok, 1967. 11. sz. – p. 757–759.

Horváth István: A szénbányászat kezdetei a pécsi székesegyházi birtokon == Pécsi Szemle, 2006. tavasz. – p. 35–55. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 98–102.

Horváth István–Végh József: Fejlesztések, kísérletek a bányagépek gumiabroncs élettartamának növelésére == BKL Bányászat, 2006. 6. sz. – p. 25–30.

Horváth János: Hazai szenekből készült kohókoksz felhasználása == Bányászati Lapok, 1967. 9. sz. – p. 583–588.

Horváth Kálmán: Újabb robbantóanyagok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai == BKL Bányászat, 1971. 3. sz. – p. 171–177.

Horváth Kálmán: A robbantó fúrólyukak fúrási problémái == BKL Bányászat, 1972. 7. sz. – p. 438–446.

Horváth Kálmán–Laczkó László: A kőzetjövesztés technológiájának fejlődése a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 664–672.

Horváth Kálmán: Osztószintes fejtésmód a Mecseki Ércbányászati Vállalat IV. bányaüzemében == BKL Bányászat, 1986. 12. sz. – p. 821–825.

Horváth Kálmán: Légakna mélyítése ALIMAK gyártmányú feltörésbővítő berendezéssel == BKL Bányászat, 1987. 7. sz. – p. 439–445.

Hőnig György: A komlói Kossuth I. és II. szállítóaknája környékén végbement, illetve végbemenő kőzetmozgások okai == Hidrológiai Tájékoztató, 1964. 1. sz. – p. 31–32.

Hőnig Gyula: A mecseki alsóliász gömbkőszén keletkezése == Földtani Közlöny, 1966. 3. sz. – p. 320–321.

Hugyecz László: Korszerű, 4000 mm átmérőjű, kétbobinás aknamélyítő szállítógép == BKL Bányászat, 1979. 1. különszám. – p. 34–37.

Hugyecz László: A Mecseki Ércbányászati Vállalat aknaszállító berendezései == BKL Bányászat, 1981. 2. különszám. – p. 101–108.

Huszár Zoltán: In memoriam Csertető, 1937 == Mecseki Bányász, 1985. február 19. – p. 7.

Huszár Zoltán: Babics András hagyatéka a Mecseki Bányászati Múzeumban == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24 : A konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 58–65. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Huszár Zoltán: A Mohács-Pécsi vasút története alapításától a 19. század végéig == Tanulmányok Mohács történetéből : A település fennállásának 900. évfordulójára / szerk. Ódor Imre. – Mohács : Mohácsi Városvédő Egyesület, 1993. – p. 205–218.

Huszár Zoltán: Lakásviszonyok a Dunagőzhajózási Társaság Pécs környéki bányatelepein a XX. század első felében == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 39. (1994) / fel. szerk. Uherkovich Ákos. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1995. – p. 185–195.

Huszár Zoltán: Élelemtárak a Dunagőzhajózási Társaság Pécs környéki bányatelepein == Tanulmányok Pécs történetéből, 2–3. / szerk. Vonyó József. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 224–241.

Huszár Zoltán: Jótékonykodás és befolyásolás : a DGT és Pécs kapcsolatának szociálpolitikai vonatkozásai az 1920–1930-as években == Baranya, 1994–1995. – p. 253–266.

Huszár Zoltán: Az Első cs. kir szab. DGT szerepe a pécsi bányászatban és városfejlődésben a dualizmus időszakában == Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus időszakában / szerk. V. Fodor Zsuzsa. – Veszprém : Laczkó Dezső Múzeum, 1995. – p. 149–159.

Huszár Zoltán: Lakásviszonyok a Dunagőzhajózási Társaság Pécs környéki bányatelepein a XX. század első felében == BKL Bányászat, 1996. 5. sz. – p. 517–522.

Huszár Zoltán: Vállalatirányítás, munkakultúra és szociális gondoskodás egy tőkés nagyvállalat életében : vázlat a Dunagőzhajózási Társaság (DGT) vállalatirányításáról, szociális infrastruktúrájáról a századfordulón és a két világháború közötti időszakban a társaság Pécs környéki bányászata vonatkozásában == Szöveggyűjtemény IV. : források és tanulmányok a társadalomtudományi tantárgyak tanulmányozásához / szerk: Gáti Imre, Huszár Zoltán. – Pécs : JPTE ; Budapest : Tanorg Oktatási Központ, 1996. – p. 690–741.

Huszár Zoltán (sajtó alá rendezte): A Dunagőzhajózási Társaság és a pécsi közélet kapcsolatának egy sajátos vetülete : 1922–1930 : A DGT által kiutalt ingyenszénmennyiség == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 221–230.

Huszár Zoltán: A pécsi szénbányászat két évszázada, különös tekintettel a szociálpolitikára : vázlatos történeti áttekintés == „…egyedül a közhaszon kedvéért…” : tanulmányok a 250 éves magyar szénbányászat tiszteletére / szerk. Bircher Erzsébet. – Sopron : Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, 2003. – p. 38–60. – (A Központi Bányászati Múzeum közleményei ; 2.)

Huszár Zoltán: A szénbányászat szerepe Pécs város fejlődésében a XIX. század végétől a második világháború kitöréséig == Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből : tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső. – Pécs : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara : Pro Pannonia, 2005. – p. 186–206.

Hübner Mátyás: Recenzió : [Pilkhoffer Mónika:] „Bányászat és építészet Pécsett a 19–20. században” == Pécsi Szemle, 2008. tél. – p. 116–117.

vissza a táblázathoz

I

Ivancsics Jenő–Kisházi Péter: A mecseki liász feketekőszenek szénülésfokának vizsgálata reflexióképesség-méréssel és derivatográfos elemzéssel == BKL Bányászat, 1980. 1. különszám. – p. 33–42.

Izsó István: A montanisztika magyarországi történetének forrásai és szakirodalma == A magyar bányászat évezredes története, IV. / [szerkbiz. Benke István et al.]. – Budapest : Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 2010. – 943 p., XVI., 32 t. : ill.

Izsó István–Riedl István: 100 éves bányakapitányságok. == BKL Bányászat, 2011. 5. sz. – p. 23–25.

vissza a táblázathoz

J

Jablonkai Gyula: A pécsi szénelőkészítőmű rekonstrukciója == BKL Bányászat, 1981. 2. különszám. – p. 89–93.

Jacob Gusztáv: Hozzászólás Horvai Ádám–Rodler Imre–Kőhegyi Imre: „A bányamunkások baleseti helyzetének vizsgálata a pécsi szénmedencében” című cikkéhez == BKL Bányászat, 1965. 12. sz. – p. 817.

Jáger József: A Kő-Szén Kft. külfejtési bányagödreinek víztelenítése == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 211–212.

Jakab Józsefné (szerk.): Tükörcserepeink : történelmi olvasó- és képeskönyv a XX. század Komlójáról / szerk. Jakab Józsefné. – Komló : Városi Helytörténeti Múzeum, 2004. – 479 p.

Jakó Lajos–Korbuly Judit–Nagy Ferenc–Szigetvári József–Takács Pál: Finomszemcsés kokszszén-koncentrátum minőségjavítása kötőanyagos brikettezéssel == BKL Bányászat, 1973. 7. sz. – p. 475–481.

Jámbor Imre: Javaslat a klímahatárok megváltoztatására == Bányászati Lapok, 1962. 4. sz. – p. 231–235.

Jámbor Imre–Móser Károly–Sebestyén Béla: A lefejtéssel arányos vágatmennyiségek és kihajtási sebességük meghatározása elemző matematikai módszerekkel == Bányászati Lapok, 1962. 11. sz. – p. 704–712.

Jámbor Imre–Móser Károly: Az előkészítésre kerülő és fejtésre kész szénkészlet meghatározása == Bányászati Lapok, 1965. 2. sz. – p. 73–77.

Jankovics István: Az aknatalpfúrás gépesítése BUKSZ-1M típusú szovjet berendezéssel == BKL Bányászat, 1980. 8. sz. – p. 521–528.

Jánosi Engel Adolf: Életemből / szerk. Szirtes Gábor. – Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány ; Komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, 2009. – 103 p. – (Pannónia könyvek)
            Vö.: Erőss Zsolt.

Jarovoj, I. M.: Váratlan gázkitörések és szénkifolyások elleni küzdelem az Artemről elnevezett 10. sz. aknaüzemben == Bányászati Lapok, 1952. 2–3. sz. – p. 156–161.

Jázbinsek Vilmos: Pajzsos művelés tanulmányozása a Szovjetunióban : Pajzsos fejtési kísérlet a Komlói Szénbányászati Tröszt III. Bányaüzemében == BKL Bányászat, 1962. 5. sz. – p. 300–310.

Jávor Alajos: Metánrétegződési problémák == Bányászati Lapok, 1967. 3. sz. – p. 145–160.

Jávor Alajos: Metándúsulási lehetőségek vizsgálata bányatérségekben és a védekezés módszerei == BKL Bányászat, 1968. 6. sz. – p. 293–306.

Jávor Alajos: A sújtólégrobbanások okozók szerinti elemző vizsgálata == BKL Bányászat, 1970. 9. sz. – p. 603–612.

Jäger László–Kovács János–Lipi Imre–Mérei Emil: Aláfejtés nélkül == BKL Bányászat, 1979. 12. sz. – p. 808–810.

Jäger László–Lipi Imre: Osztószintes, frontszerű főteszénsüllyesztéses fejtésmód a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1989. 2. sz. – p. 91–97.

Jéki László: Megjegyzések az egykori mecseki vasércbányászathoz == BKL Bányászat, 1985. 2. sz. – p. 129–131.

Jéki László: A vasas név eredete : kapcsolata a bányászattal == Pécsi Szemle, 2002. tél. – p. 6–21.

Jéki László: Vasasok Vasason : vasbányászat és vaskohászat a középkorban. – Budapest : Artéria Stúdió, 2002. – 61 p.

Jenei Szabolcs: Nagy átmérőjű fúrólyukon keresztül történő életmentés feltételeinek megteremtése a hazai bányászatban == BKL Bányászat, 1968. 5. sz. – p. 247–251.

Jenei Szabolcs [et al.]: A szénbányászat szerkezetátalakítási program javaslata == BKL Bányászat, 1990. 6. sz. – p. 353–376.

Jičínský, Jarosláv: Bányagázkitörések, különös tekintettel a pécsi szénbányakerületben történt gázkitörésekre, I–III. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1921. 21., 22., 23. sz. – p. 303–309., 319–326., 335–339.

Jičinský, W[ilem]: A statisztika értéke a kőszénbányászatnál == Bányászati és Kohászati Lapok, 1892. 21. sz. – p. 257–259.

Jobb József: Néhány bányamérési munka a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1970. 1. sz. – p. 57–64.

Jobb József: A lézeres mérésekkel szerzett tapasztalatok a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1975. 5. sz. – p. 325–327.

Jobb József: A mély aknák mélyítésével, szerelvényezésével és üzemeltetésével kapcsolatos bányamérési munkák a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1987. 1. sz. – p. 52–56.

John, C.: Szénelemzések Pécs környékéről == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1888. – p. 623.

John, C.: Szénelemzések Pécs környékéről == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1892. – p. 169.

John, C.: Szénelemzések Pécs környékéről == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1895. – p. 3., 7.

Joó Tibor–Stogicza Imréné: Távérzékelési módszerek gyakolati alkalmazása a Máza-dél kutatási területen == BKL Bányászat, 1984. 8. sz. – p. 539–544.

Juhász József: A liász-program és a mecseki szénbányászat felszámolása == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 69–76.

Juhász József: A mecseki szénbányák fejlődési ciklusai == Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 239–256. – (Pannónia könyvek)

vissza a táblázathoz

K

Kádár Lászlóné–Takácsi Nagy András: Hozzászólás dr. Pethő Sz.–Buzási I.–dr. Molnár P.: „Pécsváradi földpáttartalmú homok finomkerámiai alapanyagként való hasznosítása” c. cikkéhez == BKL Bányászat, 1975. 8. sz. – p. 555–558.

Kádas István–Vékény Henrik: A porbelégzéses betegségek és a tüdőrák társulásának kérdéseiről a mecseki szénbányászat példáján == BKL Bányászat, 1990. 9–10. sz. – p. 600–602.

Kádas István–Vékény Henrik: A porbelégzéses betegségek és a tüdőrák kapcsolódásáról a mecseki szénbányák területén == Egészségtudomány; 1990. 3–4. sz. – p. 232–236.

Kalecsinszky Sándor: Szénelemzés Szabolcsról == Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1885-ről – Budapest : Magyar Királyi Földtani Intézet, 1885. – p. 167–178., 192–204.

Kalecsinszky Sándor: Szénelemzés Komlóról == Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1893-ról – Budapest : Magyar Királyi Földtani Intézet, 1894. – p. 153–158., 170–176.

Kálmán Endre: Mezőbe haladó, széles homlokú kísérleti fejtések tapasztalatai == BKL Bányászat, 1975. 7. sz. – p. 477–480.

Kálmán Endre: Komló 1980–2000 között == BKL Bányászat, 1979. 11. sz. – p. 748–749.

Kamarás Béla: A kőszénbányászat és a hőerőmű integrációja a Pécsi Erőmű Rt.-nél == BKL Bányászat, 1994. 2. sz. – p. 198–203.

Kamarás Béla–Livó László: Kalandozások az Unióban == BKL Bányászat, 2005. 5. sz. – p. 21–24.

Kamarás Béla–Livó László: A CO2 és a H2OSzerepe a klímaváltozásban == BKL Bányászat, 2011. 6. sz. – p. 10–11.

Kantner János: A szénbányásziskolákról == Bányászati és Kohászati Lapok, 1910. 3. sz. – p. 153–164.
            Vö.: Mega Samu.

Kantner János: A szerző észrevételei Mega Samu közléséhez == Bányászati és Kohászati Lapok, 1910. 13. sz. – p. 47–49.

Kanyar József: Babics András sírjánál == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24 : A konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 79–81. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Karas Gyula–Kiss József–Nagy Dezsőné–Verbőci József: Kísérleti termokarotázs-mérések a Mecseki Szénbányák Pécs bányaüzemében == BKL Bányászat, 1984. 9. sz. – p. 611–614.

Kárpáti János: Biztonságos személyközlekedésre és anyagszállításra szolgáló, feltörésbe szerelt felvonó == BKL Bányászat, 1985. 10. sz. – p. 689–690.

Kárpáti János: A PN–1700 típusú önjáró rakodó-szállítógép használatával szerzett üzemi tapasztalatok a mecseki uránércbányászatban == BKL Bányászat, 1990. 11–12. sz. – p. 707–708.

Kárpáti László–Takács József: Aknapillérben lekötött ércvagyon csökkentésének lehetősége == BKL Bányászat, 1975. 2. különszám. – p. 138–140.

Kárpáti Lóránt–Tasnádi Tamás: Dr. Ebinger József : (1927–2008) == BKL Bányászat, 2008. 5. sz. – p. 57–58.

Kassai Ferenc–Kozák István–Stancz K. Viktor: A Magyar Államvasútak abaligeti vasúti alagútjának építése == BKL Bányászat, 1975. 1–2. sz. – p. 56–64.

Kassai Miklós (szerk.): Baranya megye 100 éve a műszaki- és természettudományos folyamatok tükrében, 1896–1996 / szerk. Kassai Miklós. – Pécs : Baranya Megyei Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége : Ferling Press, 1996. – 618 p.

Kaszap András: Uránérc a tőkés világban == Bányászati Lapok, 1967. 10. sz. – p. 718.

Katona Klára: „Legfőbb érték az ember” : bányászügyek, bányászsorsok bírósági és ÁVH iratok tükrében == Kor–kép : dokumentumok és tanulmányok a magyar bányászat 1945 és 1958 közötti történetéből. – Sopron : Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, 2002. – p. 119–262. – (A Központi Bányászati Múzeum közleményei)

Kaurek Róbert–Stefanovits István: Liász-szenek öngyulladásából eredő bányatüzek vegyszeres megelőzése és leküzdése == Bányászati Lapok, 1967. 4. sz. – p. 224–227.

Kaurek Róbert–Stefanovits István: A szén öngyulladását gátló antipirogén anyagok kutatása reakciókinetikai módszerrel == BKL Bányászat, 1969. 2. sz. – p. 86–88.

Kelemen Sándor: Pécsi Műszaki Szemle repertóriuma. – Pécs : Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Baranya megyei Szervezete, 1993. – 78 p.

Kemény Antal: Az uránérc világpiaci árának helyzete és a magyar urán ára == BKL Bányászat, 1990. 4. sz. – p. 249–252.

Kendi Finály István, ifj.: Adatok a pécskörnyéki gömbszenek ismeretéhez == Földtani Közlöny, 1929. 1–12 füzet. – p. 60–62., 119–120.

Kenessey Albert: Az első Dunagőzhajózási Társaság jogi viszonya az államhoz == Nemzetgazdasági Szemle, 1878. 2. sz. – p. 58–63.

Kenyeres József–Száva József–Takács József: Feketeszén-bázisú brikettek tüzeléstechnikai sajátosságainak kísérleti vizsgálata == BKL Bányászat, 1969. 6. sz. – p. 386–392.

Kerekes Árpád: 100 éve létesítették az első magyarországi kötélpályát == BKL Bányászat, 1984. 8. sz. – p. 556–557.

Kerekes Jenő: 75 éves a magyar szakosított aknamélyítés == BKL Bányászat, 1983. 5. sz. – p. 303–308.

Kilczer Gyula–Szénás György: Szeizmikus refrakciós mérések a mecseki kőszénterület földtani kutatásához == Bányászati Lapok, 1959. 6. sz. – p. 374–380.

Király Árpád: A komlói szénbányák energiaellátása == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 709–717.

Kis Miklós: A nagyharsányi kőbánya szeizmikus adottságai == BKL Bányászat, 1976. 2. különszám. – p. 125–127.

Kiss Csaba–Várfalvi Lajos: Provokált gázkitörés akusztikus megfigyelése a Mecseki Szénbányák Kossuth bányaüzemében == BKL Bányászat, 1980. 6. sz. – p. 409–411.

Kiss József: Mecseki útmutató : az erdei kirándulások rövid ismertetése, térképvázlatokkal és szebb pontok látképeivel. – 5., jav. kiadás. – Pécs : Mecsek Egyesület, 1918. – 63 p.

Kiss József: Szabolcsbánya : István-akna == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1971. 3. sz. – p. 28–34.
             „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete : teleptan” című munka résztanulmánya.

Kiss József: Az István aknai bányamező földtani viszonyai és a gázkitörésveszély összefüggése == A Mecseki Szénbányák 1973–1974. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1977. – p. 164–170.

Kiss József: A védőtelepes művelés alkalmazásáról a mecseki feketeszén-bányászatban == BKL Bányászat, 1979. 5. sz. – p. 318–322.

Kiss József: Adatok, elemzések a mecseki kőszénelőfordulás jellemzéséhez és a termelést segítő kutatás kérdéséhez == BKL Bányászat, 1984. 8. sz. – p. 522–528.

Kiss József–Major Géza–Széles Lajos: A mecseki feketekőszénelőfordulás néhány bányaföldtani jellemzőjének matematikai-statisztikai feldolgozása : a termelési kutatás tervezése == Földtani Kutatás, 1984. 3. sz. – p. 19–27.

Kiss József: Az ásványvagyon-veszteség és a hígulás számítása a gépesített fejtésekben == BKL Bányászat, 1985. 6. sz. – p. 385–390.

Kiss József: A fejtés teljes gépesítése következtében keletkező ásványvagyon-veszteség és termelvényhígulás optimális mértéke == BKL Bányászat, 1988. 1. sz. – p. 5–11.

Kiss József: A szénvagyonveszteségről és a termelvényhígulásáról a Mecseki Szénbányáknál == Földtani Kutatás, 1988. 2. sz. – p. 3–11.

Kiss József–Solymosi Franciska: Föld alatti bányák szénvagyonának számítógépes értékelése == BKL Bányászat, 1988. 6. sz. – p. 367–372.

Kiss József: Módszerek a széntermelés minőségi változóinak a tervezéséhez és a belső elszámoláshoz == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 479–484.

Kiss József–Kovács Endre: Kutatási jelentés „a mecseki kőszénelőforduláshoz kötött metángáz külszínről, fúrólyukakkal történő lecsapolásának technológai kutatására és a gazdaságos kitermelés paramétereinek meghatározására” c. kutatásról. – Pécs : Methane Master Kutató, Termelő Kft., 1994. – 203 p. : ill. (12 mell., térképek, ábrák)

Kiss József: A Pécsbánya-pécsszabolcsi feketeszén-előfordulás hidrológiai viszonyai és várható alakulásuk == BKL Bányászat, 2000. 5. sz. – p. 472–480.

Kiss József: Megjegyzések egy függvény-szemléletű vizsgálathoz == BKL Bányászat, 2003. 5. sz. – p. 284–290.
            Vö.: Bíró József, Pál István.

Kiss József (szerk.): Szent Borbála a bányászok védőszentje / szerk. Kiss József. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt. ; Komló : Komlói Honismereti Városszépítő Egyesület, 1994. – 27 p., kotta

Kis Miklós: A nagyharsányi kőbánya szeizmikus adottságai == BKL Bányászat, 1976. 2. különszám, 125–127.

Kiss Nagy József: Megoldásra váró fejtési nehézségek a pécsi szénbányákban == Bányászati Lapok, 1953. 4. sz. – p. 214–217.

Klausz Gyula: A komlói városfejlesztési beruházások == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 744–751.

Kohári József–Molnár Miklós: Zajmérés és zajártalom-vizsgálatok a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1969. 4. sz. – p. 237–248.

Koleszár János: Építőipari gyorsfelvonó bányászati alkalmazása == BKL Bányászat, 1991. 9–10. sz. – p. 495–497.

Kolozsvári Sándor–Pallós Péter: Az utolsó mecseki mélyműveléses szénbánya bezárása == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 167–175.

Komlódi József: A Mecseki Szénbányák Központi Fúvószenekara : 1913–1973. – Pécs : Puskin Művelődési Ház, 1973. – 47 p.

Komlódi József: A Mecseki Szénbányák Pécsi Koncert Fúvószenekarának története, 1913–1988. – Pécs : Mecseki Szénbányák, 1988. – 64 p.

Koncsag Károly: Zárt ajtók mögötti provokációs repesztések gyakorlati megfigyelései == Bányászati Lapok, 1955. 5. sz. – p. 243–251.

Koncsag Károly: Gyakorlati eljárások az öngyulladásos tüzek megelőzésére és leküzdésére a pécsi szénmedencében == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 558–569.

Koncsag Károly–Kun László: A magyar szénbányászat egyik legnagyobb gázkitörése == Bányászati Lapok, 1961. 4. sz. – p. 229–238.

Koncsag Károly: A gázkitörések előjelei és a dolgozók oktatása == Bányászati Lapok, 1963. 12. sz. – p. 927–931.

Koncsag Károly–Kun László: 545 gáz és szénkitörés a Mecseki Szénbányászati Tröszt Széchenyi aknájában == Bányászati Lapok, 1964. 5. sz. – p. 302–309.

Koncsag Károly: Hozzászólás dr. Somosvári Zsolt „A kőzet- és gázkitörések keletkezésének új elmélete” című tanulmányához == BKL Bányászat, 1981. 11. sz. – p. 756–758.

Koncsag Károly: Még egyszer a mecseki szénbányászat gázkitörésveszélyéről : hozzászólás Dr. Somosvári Zsolt „A mecseki kőzet és gázkitörésveszély néhány kérdéséről” című tanulmányához == BKL Bányászat, 1984. 12. sz. – p. 807–810.

Koncsag Károly: Ember Kálmán : 1894–1979 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 7.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Konkoly-Thege Aladár: Taigetosz. – Pécs : Kútforrás, 1992. – 83 p. – (Kútforrás Könyvek)

Konrád Ödön–Lukács Lajos: A komlói félmeredek dőlésű széntelepek művelésével kapcsolatos elvi megoldások == Bányászati Lapok, 1952. 8. sz. – p. 421–435.

Kordos László: Dinoszaurusz-lelet a Mecsekben == Tudomány, 1989. 8. sz. – p. 177–183.

Kordos László: Dinoszauruszok a Mecsekben == Pécsi Szemle, 2004. tavasz. – p. 2–9. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 4–11.

Kosztela János : A pécsi szénbányászat, I–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1896. 14., 15., 16., 19. sz. – p. 216–218., 233–235., 243–244., 297–298.

Kovács Endre–Némedi Varga Z.: Javaslatok a Mecsek hegységi feketekőszén-kutatás módszerének kialakításához == Földtani Kutatás, 1963. 2. sz. – p. 28–46.

Kovács Endre: Kőzetfizikai sajátságok szerepe a kutatófúrások elferdülésében == Földtani Kutatás, 1969. 2. sz. – p. 49–54.

Kovács Endre: Orientált rétegdőlés analítikai módszerekkel való meghatározása a Rücker 14. és a Rücker 14/a. sz. fúrás adatai alapján == Földtani Kutatás, 1970. 2. sz. – p. 65–78.

Kovács Endre: Máza Dél–Váralja Dél szénkutatási terület gazdasági jelentősége == Pécsi Műszaki Szemle, 1980. 2. sz. – p. 2–5.

Kovács Endre: A Máza Dél–Váralja Dél terület kutatásainak eredményei, további feketekőszén-kutatási lehetőségek == Földtani Kutatás, 1980. 3. sz. – p. 47–52.

Kovács Endre: Eredményes kutatások a hazai kokszszénbázis növelése érdekében == BKL Bányászat, 1980. 8. sz. – p. 574–575.

Kovács Endre: A Máza-Dél–Váralja-Dél elnevezésű terület földtani kutatásainak eddigi eredményei == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 771–775.

Kovács Endre: A mecseki feketekőszénkutatás elmúlt tíz éve == Földtani Kutatás, 1987. 4. sz. – p. 27–36.

Kovács Ferenc–Patvaros József: Műszaki fejlődés a mélyműveléses szénbányászatban, I–II. == BKL Bányászat, 1969. 3., 4. sz. – p. 168–180., 249–266.

Kovács Ferenc: A gázkitörésveszély és a művelési mélység kapcsolatáról == BKL Bányászat, 1972. 7. sz. – p. 453–464.

Kovács Ferenc: A gázkitörések gyakoriságának változása a művelési mélység függvényében == BKL Bányászat, 1973. 5. sz. – p. 318–324.

Kovács Ferenc: A gázkitörések intenzitásával kapcsolatos néhány törvényszerűség == BKL Bányászat, 1974. 2. sz. – p. 96–106.

Kovács Ferenc: A gázkitörések várható intenzitásának változása a művelési mélység függvényében == BKL Bányászat, 1975. 8. sz. – p. 516–523.

Kovács Ferenc: A gázkitörések gyakoriságának és várható intenzitásának meghatározásával kapcsolatos vizsgálatok == A Mecseki Szénbányák 1973–1974. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1977. – p. 99–111.

Kovács Ferenc: A szén- és gázkitörések intenzitásának változása a mélység függvényében == A Mecseki Szénbányák 1973–1974. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1977. – p. 125–131.

Kovács Ferenc: A keresztvágatmező méreteinek számítása a gázkitörés elleni védekezés költségeinek figyelembevételével == BKL Bányászat, 1977. 1. sz. – p. 40–45.

Kovács Ferenc: A szintmező alapvető paramétereinek meghatározása gázkitörésveszélyes előfordulások művelésénél == BKL Bányászat, 1977. 4. sz. – p. 226–233.

Kovács Ferenc: A széntelepek szilárdságának és gáztartalmának kapcsolata a gázkitörésveszéllyel == BKL Bányászat, 1979. 6. sz. – p. 385–387.

Kovács Ferenc–Somosvári Zsolt: Új módszer a kőzet- és gázkitörések előrejelzésére, a kitörések alapvető okainak és feltételeinek feltárása alapján == BKL Bányászat, 1980. 11. sz. – p. 729–738.

Kovács Ferenc: A kitermelés során felszabaduló gáz mennyisége és a gázlecsapolás eredményessége == BKL Bányászat, 1981. 3. sz. – p. 161–167.

Kovács Ferenc: A bányák gázveszélyességének kapcsolata a természeti paraméterekkel és a biztonsági előírásokkal == BKL Bányászat, 1981. 4. sz. – p. 223–232.

Kovács Ferenc: A gázfelszabadulás szabálytalansági tényezőjének kapcsolata a természeti és műszaki paraméterekkel == BKL Bányászat, 1981. 5. sz. – p. 289–300.

Kovács Ferenc: A veszteség és a hígulás értékelése a szénomlasztásos fejtésmódnál == BKL Bányászat, 1981. 9. sz. – p. 621–625.

Kovács Ferenc: A szénomlasztásos fejtésmód hazai alkalmazásának tapasztalatai és baleseti mutatói == BKL Bányászat, 1982. 1. sz. – p. 7–12.

Kovács Ferenc–Somosvári Zsolt: Gázkitörésveszély jelentkezése homokkő mellékkőzetekben == BKL Bányászat, 1982. 6. sz. – p. 387–393.

Kovács Ferenc: A gázfelszabadulás ritmusának vizsgálata nagy gázhozamú bányák fejtéseinek adatai alapján == BKL Bányászat, 1983. 7. sz. – p. 465–472.

Kovács I[stván]: Kossuth-akna, Anna-akna, III-as-akna == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1971. 3. sz. – p. 47–63.
             „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete : teleptan” című munka résztanulmánya.

Kovács János: A mecseki szénbányászat fejlesztése a liászprogram keretében == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 776–780.

Kovács János: Jánosi Engel Adolf és a komlói kőszénbányászat rövid története 1945-ig == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 47–54.

Kovács János–Németh Ella: Adatok a nagyharsányi bauxitbányászat történetéhez, az egykori bányászok emlékei alapján == BKL Bányászat, 1974. 5. sz. – p. 350–352.

Kovács László: Automatizálási problémák nagy mélységű aknaszállító berendezések estében == BKL Bányászat, 1973. 9. sz. – p. 598–600.

Kovács László: Az érctermelés gépészeti kiszolgálásának és energiaellátásának fejlődése a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 687–692.

Kovács László: A javasolt nyugat-mecseki mélységi hulladéktároló kőzetmechanikai vizsgálati programja == BKL Bányászat, 1992. 1–2. sz. – p. 41–45.

Kovács László: A Bodai Aleurolit Formáció kőzetmechanikai és geotechnikai vizsgálati programja == BKL Bányászat, 1997. 4. sz. – p. 299–306.

Kovács László–Németh József: A pécsi földmérő szakközépiskola és a bányamérő utánpótlás összefüggései == BKL Bányászat, 1985. 12. sz. – p. 845–846.

Kozák István: Nagyelemes beton és vasbeton vágatbiztosítás == BKL Bányászat, 1971. 1. sz. – p. 35–40.

Kozák István: A Bányászati Aknamélyítő Vállalat bányászattal rokon természetű munkái == BKL Bányászat, 1971. 5. sz. – p. 333–338.

Kozák István: Szelvényváltozatok az abaligeti új vasúti alagút tervezéséhez == BKL Bányászat, 1971. 10. sz. – p. 681–687.

Kozák István: A Bányászati Aknamélyítő Vállalat 25 éves munkásságának rövid áttekintése == BKL Bányászat, 1972. 4. sz. – p. 260–269.

Kozák István–Stancz K. Viktor: Nagy mélységű aknák mélyítése szovjet berendezésekkel == BKL Bányászat, 1974. 10. sz. – p. 693–699.

Kőhegyi Imre–Molnár Pál–Zombor Gyula: A mecseki szénbányák szállítóvágataiban áramló levegő 3,4-benzpirén-tartalmának vizsgálata == BKL Bányászat, 1976. 10. sz. – p. 695–699.

Kőmíves Ervin–Pozsgai Károly–Szabolcs Lajos–Tiborc László: A Mecseki Szénbányák információs rendszerének vizsgálata == BKL Bányászat, 1972. 10. sz. – p. 691–693.

Köteles László: A Mecseki Ércbányászati Vállalat munkavédelmi tevékenysége == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 704–708.

Kraft János: Mesterséges motorhajtóanyagok == Bányászati és Kohászati Lapok, 1937. 20. sz. – p. 366–370.

Kraft János: A vegyészeti laboratórium a bányabiztonság szolgálatában == Bányászati és Kohászati Lapok, 1942. 5. sz. – p. 113–117.

Kraft János, ifj.: A pécsi világörökség kőbányája == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2007-es egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2007. – p. 8–21.

Krajnyák József–Szabó István–Wáger József: Egy teljesen gépesített fejtés a mecseki szénmedencében == BKL Bányászat, 1981. 4. sz. – p. 233–238.

Krajnyák József: Fejtési technológiák a Mecseki Szénbányák bányaüzemeiben == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 465–469.

Kramolin Hugo István: A mecseki (baranyai) kőszénről == A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai / szerk. Hölbling Miksa. – Pécs : A püspöki lyceum könyvnyomó intézetében, 1846. – p. 243–247.

Kratky Jenő: Meredekdőlésű telepek feltárása különös tekintettel a csavarcsúszda alkalmazására == Bányászati Lapok, 1953. 2. sz. – p. 92–101.

Kratky Jenő: A komlói szénbányászat fejlesztésének műszaki tervezése == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 657–665.

Krauter György–Pálfy Attila–Szirtes Béla: A mecseki feketekőszén-bányászat == A magyar bányászat évezredes története, 2. kötet / szerk. Benke István, Reményi Viktor. – Budapest : Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1996. – p. 268–336.

Krisztián Béla: A vájár szakmunkás-alapképzés korszerűsítése és távlatai == BKL Bányászat, 1974. 7. sz. – p. 464–468.

Krisztián Béla: A szünetek hatása a vájár szakmunkástanulók szenzomotoros készségeinek kialakulásában == BKL Bányászat, 1978. 7. sz. – p. 483–488.

Krisztián Béla: A komlói szénbányászat fejlesztésének első létesítménye : 1948. május 20-án kezdték meg a Kossuth II. akna mélyítését == BKL Bányászat, 1979. 2. sz. – p. 132–139.

Krisztián Béla: Bányamunkások szakképzésének fejlődése Magyarországon == BKL Bányászat, 1979. 8. sz. – p. 553–556.

Krisztián Béla–Szép András: Bányászat és katasztrófaelmélet == BKL Bányászat, 1980. 8. sz. – p. 556–561.

Krisztián Béla: A vájárképzés megszervezése a felszabadulás után (1945–1949) == BKL Bányászat, 1981. 2. sz. – p. 124–132.

Krisztián Béla: Földtani kutatás a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1980. 11. sz. – p. 738.

Krisztián Béla: A magyar bányászati kultúra megőrzése == BKL Bányászat, 1982. 3. sz. – p. 195–205.

Krisztián Béla: Adatok a mecseki szénbányászat múltjából, I–III. == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 725., 730., 741.

Krisztián Béla: A XXXII. országos bányásznap Pécsett == BKL Bányászat, 1982. 12. sz. – p. 815.

Krisztián Béla: A bányászat és a robottechnika == BKL Bányászat, 1984. 1. sz. – p. 38–44.

Krisztián Béla–Százados István: A menekülés egyes kérdései gázkitöréskor == BKL Bányászat, 1984. 2. sz. – p. 89–94.

Krisztián Béla: 3500 évvel ezelőtt is használták már a mecseki szenet == BKL Bányászat, 1984. 3. sz. – p. 165.

Krisztián Béla: A bányaiskolák újjászervezése a kötelező tanoncoktatás 1884. évi bevezetése előtt == BKL Bányászat, 1985. 3. sz. – p. 152–154.

Krisztián Béla: A pszichológia szerepe a bányászok felkészítésében a védekező magatartásra == BKL Bányászat, 1985. 5. sz. – p. 331–334.

Krisztián Béla: Az iskolai vájárképzés harmincöt éve == BKL Bányászat, 1986. 1. sz. – p. 46–50.

Krisztián Béla: A bányászati szakközépiskola jubileuma Selmecbányán == BKL Bányászat, 1986. 4. sz. – p. 268.

Krisztián Béla: Bányászati Tudományos Társaság – 1786 == BKL Bányászat, 1986. 12. sz. – p. 836–840.

Krisztián Béla: A magyar Bánya-kalauz, 1881–1914 == BKL Bányászat, 1987. 3. sz. – p. 204–206.

Krisztián Béla: A gépesített bányászatban a személyiséggel szembeni új követelmények == BKL Bányászat, 1987. 6. sz. – p. 409–411.

Krisztián Béla: Szociológia a bányászatban – bányászati szociológia == BKL Bányászat, 1987. 10. sz. – p. 681–686.

Krisztián Béla: A pécsi föld alatti bányamúzeum megnyitása == BKL Bányászat, 1987. 12. sz. – p. 831.

Krisztián Béla (írta és szerk.): A 200 éves mecseki szénbányászat történeti áttekintése / [írta és szerk. Krisztián Béla]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1987. – [60] p., 4 tábla – (Múzeumi füzetek ; 1.)

Krisztián Béla–Vízhányó Imre (összeáll.): Mecseki Bányász : negyedszázad / összeáll. Krisztián Béla, Vízhányó Imre. – Pécs : Mecseki Szénbányák, 1987. – 54 p. : ill.
            25 éves a Magyar Szocialista Munkáspárt Mecseki Szénbányák és Komló város Bizottságának lapja.

Krisztián Béla: Mecseki bányászlapok == BKL Bányászat, 1988. 2. sz. – p. 143.

Krisztián Béla: Sárkánygyík-maradványok egy pécsi külfejtésben == BKL Bányászat, 1988. 10. sz. – p. 680.

Krisztián Béla: 75 éve jelent meg a Bányamunkás == BKL Bányászat, 1988. 12. sz. – p. 838–841.

Krisztián Béla: A Komlói Múzeum működése 1954–1989 == Szemelvények a múltból / [szerk. Szabolcs Lajos]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1989. – p. 78–85. – (Múzeumi füzetek ; 4.)

Krisztián Béla: A pénzgazdálkodás kezdetei és a magyarországi bányavárosok == BKL Bányászat, 1989. 3. sz. – p. 188–191.

Krisztián Béla: A magyar bányásznyelvezet tájszavainak kialakulása == BKL Bányászat, 1989. 7. sz. – p. 470–474.

Krisztián Béla: A Komlói Múzeum 35 éve == BKL Bányászat, 1990. 2. sz. – p. 132–134.

Krisztián Béla: A bányamunkásképzés útja a hivatalos, 1937. évi vájárbizonyítványig == BKL Bányászat, 1990. 4. sz. – p. 272–275.

Krisztián Béla: A mecseki újabb földtani kutatások eredményei == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 435.

Krisztián Béla: Az aknászképzés Pécsett == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 531–533.

Krisztián Béla: Adalékok gróf Széchenyi István bányászati kapcsolataihoz == BKL Bányászat, 1991. 11–12. sz. – p. 696–700.

Krisztián Béla: A Pécsi Magyar Királyi Szénbányász Iskola megalapítása és működése == Tanulmányok Pécs történetéből, 2–3. / szerk. Vonyó József. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 139–160.

Krisztián Béla: Feketekőszén-bányászat == Baranya megye 100 éve a műszaki- és természettudományos folyamatok tükrében, 1896–1996. – Pécs : Baranya Megyei Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége : Ferling Press, 1996. – p. 211–249.

Krisztián Béla: Zobák-bánya rövid története == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 61–68.

Krisztián Béla: Válogatott tanulmányok és bibliográfia – Pécs : Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Intézet, 2004. – 204 p.

Krisztián Béla: Az állami vájárképzés 50 éve == BKL Bányászat, 2006. 3. sz. – p. 40–43.

Krisztián Béla: Nem feledett bányaipari technikumok == BKL Bányászat, 2007. 3. sz. – p. 31–35.

Krisztián Béla: Bányász Útikalauz – Pécs és környéke : [recenzió] == Pécsi Szemle, 2010. ősz. – p. 116–118.

Kruller János–Nyers József: Gázkitörésveszélyes széntelepek fejtéselőkészítő vágatainak kihajtása során szerzett tapasztalatok == BKL Bányászat, 1977. 5. sz. – p. 314–317.

Kubó Sándor: A komlói széntelepek szénkémiai jellemzése == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 652–656.

Kult László: Horthy Miklós látogatásai Pécsett == Pécsi Szemle, 2011. tél. – p. 62–79.

Kun Miklós: Széntelepek elgázosítása == Bányászati és Kohászati Lapok, 1947. 10. sz. – p. 308–312.

Kunz Alfons–Lázár István–Lovasi Géza–Maróthy Géza: Sújtólégbiztos gyutacsaink felépítésének néhány kérdése és vizsgálata == Bányászati Lapok, 1967. 7. sz. – p. 438–444.

Kutnyánszky József: Komló rövid története == Új Komló, 1954. április 2. – p. 2.

Kutnyánszky József: Komló falutól a nagy Komlóig == Új Komló, 1954. augusztus 10. – p. 4.

Kutnyánszky József: Adatok Komló múltjából == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 765–766.

vissza a táblázathoz

L

Lábodi Rezső: Tények és személyes élmények a bányászati középiskolai oktatás történetéből == BKL Bányászat, 1985. 8. sz. – p. 555–558.

Laczkó László–Mező István–Rózsa Antal: A nagy szelvényű bányatérségek biztosításának különleges megoldásai == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 677–681.

Laczkó László–Orovecz József: Az AnDo robbanóanyag-gyártás tapasztalatai a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1987. 1. sz. – p. 37–39.

Láda Árpád: A komlói kőszénösszlet == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1956. 1. sz. – p. 7–32.

Láda Árpád: A mecsekhegységi liasz kőszén komplex vizsgálata és telepazonosítása == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1961. 4. sz. – p. 855–860.

Ládai [Schmidt] Jenő: A komlói állami szénbánya ismertetése == Bányászati és Kohászati Lapok, 1916. 13. sz. – p. 1–59.

Ládai [Schmidt] Jenő: A széntermelés biztosítása a háború után : [Komló] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1917. 24. sz. – p. 936–951.

Lafferton Győző: Vagyonhasznosítási tevékenység a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaságnál == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 576–581.

Lafferton Győző: A megszűnt bányák létesítményeinek hasznosítása == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 83–89.

Lafferton Győző: Ipari parkok a volt szénbánya üzemi területein == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 198–203.

Lafferton Győző: A Mecseki B[ánya]V[agyon-]H[asznosító] Rt. működése és szerepe a térség gazdasági és társadalmi fejlődésében == BKL Bányászat, 2006. 2. sz. – p. 7–12.

Lafferton Győző: Szilas László : 1941–2007 == BKL Bányászat, 2007. 6. sz. – p. 82–83.

Lafferton Győző: In memoriam Szilas László 1941–2007 == Pécsi Szemle, 2008. tavasz. – p. 88–89. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 225.

Lakatos István–Lakatosné Szabó Julianna: A mecseki széniszap flokkulálása hazai gyártmányú poliakrilamidokkal == BKL Bányászat, 1987. 5. sz. – p. 318–322.

Lakatos János–Lakatosné Szabó Julianna–Tóth József: A metán-szén kitörések potenciálgát modellje == BKL Bányászat, 1991. 9–10. sz. – p. 487–491.

Lakatos Sándor: Mélyfúrási geofizikai mérések kisátmérőjű szénkutató fúrásokban == Bányászati Lapok, 1958. 5. sz. – p. 317–320.

Lakatosné Szabó Julianna–Pindel, Zygmunt–Tóth József: A mecseki kőszenek spontán gázleadó képességének változása hő- és mechanikai hatásokra I. == BKL Bányászat, 1988. 2. sz. – p. 96–102.

Lakatosné Szabó Julianna–Tóth József: A mecseki feketeszenek spontán gázleadó képességének változása hő- és mechanikai hatásokra II. == BKL Bányászat, 1988. 6. sz. – p. 401–405.

Lakatosné Szabó Julianna–Tóth József: A mecseki kőszenek spontán gázleadó-képességének változása a hő- és mechanikai hatásokra III. == BKL Bányászat, 1989. 5. sz. – p. 306–310.

Láng László: A komlói szénkutató fúrások problémája == Bányászati Lapok, 1952. 7. sz. – p. 337–349.
            Vö.: Tolnay Kornél.

László Endre, N.: Aranymosás a Dráván és a Murán == BKL Bányászat, 1986. 5. sz. – p. 336–344.

László Endre, N.: A kárászi arany históriája == BKL Bányászat, 1996. 3. sz. – p. 268–274.

László Lajos: Uránbányászok. – Budapest : Gondolat, 1974. – 260 p.

László Lajos: Esték a klubban : riportok. – Budapest : Kozmosz könyvek, 1975. – 230 p.

László Lajos: Uránbányászok : dokumentumjáték két felvonásban : forgatókönyv. – Pécs : Pécsi Nemzeti Színház, 1976. – 96 p.

László Lajos: Kanyarkulcs : novellák. – Budapest : Kozmosz könyvek, 1979. – 233 p.

László Lajos: Isten veletek uránbányászok! : riportok, novellák. – Szekszárd : Babits, 1995. – 304 p.

László Tamás: Széntelepi metánfelhasználás a Cseh Köztársaságban == BKL Bányászat, 2009. 6. sz. – p. 10–12.

Lendvainé Koleszár Zsuzsanna: Az Ércdúsító Üzem környezetvédelmi kármentesítése == BKL Bányászat, 2001. 4. sz. – p. 239–244.

Leszkó Margit: Isten lába alatt : [a 17-szeres életmentő Garai József] életregény[e]. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2005. 102 p. – (Pannónia könyvek)

Ligyin, G. D: Metánlecsapolás a Szovjetunió szénbányászatában == Bányászati Lapok, 1959. 4–5. sz. – p. 228–244.

Lipold, M. V.: Über das Vorkommen von Eisensteinen in der Liasformation angehörigen Steinkohlenrevier nächst Fünfkirchen == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1857. – p. 87–90.

Lipold, M. V.: Bestimmungen der Altersfolge der kohlenbegleitenden Schichten bei Fünfkirchen == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1858. – p. 111–112.

Litschauer Lajos: Tetőtűz eliszaposítása : [Wernelt Ferenc vasasi mérnök Montanistische Rundschauban megjelent cikkéről] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1922. 8. sz. – p. 123–124.

Logacsev N. T.–Stancz Viktor–Trofimov D. P.: Aknamélyítés a vízadó rétegek előzetes cementálásával == BKL Bányászat, 1968. 3. sz. – p. 83–88.

Lósy Schmidt Ede: Adatok a bányászat történetéhez Magyarországon a XVIII. században == Bányászati és Kohászati Lapok, 1922. 6. sz. – p. 88–89.

Lovász Béla: Volt egy bánya a Mecsek alján : szubjektív megemlékezés. – Budapest : Accordia, 2003. – 87 p.

Lőrincz Levente: A bányászati üzemág műszaki-gazdasági problémái a hazai és nemzetközi viszonylatban == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 233–248.

Lugosi Lugo László–Szirtes Béla: Szén : a mecseki szénbányászat emlékei / [Lugosi Lugó László fényképei ; a bevezetőt, kommentárokat, képaláírásokat Szirtes Béla írta]. – Pécs : Kép-Árnyék, 1995. – 85 p.

vissza a táblázathoz

M

Madarász Endre: Pécs környékének jövendője természeti, ipari és kereskedelmi tekintetben == A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai / szerk. Hölbling Miksa. – Pécs : A püspöki lyceum könyvnyomó intézetében, 1846. – p. 234–239.

Madas József: Aknamélyítés előcementálással karsztos mészkőben == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 1. sz. – p. 5–14.

Madas József: A pécsi kokszszéntermelés néhány kérdése == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 584–591.

Mahner Sándor: Porleküzdés a fejtési homlok átnedvesítésével == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 614–623.

Majdán János: Gazdasági kapcsolatok a Dráva mentén (1868–1918) == Baranya : történelmi és honismereti folyóirat, 1988. 1–2. sz. – p. 77–90.

Major Géza: Zobák akna == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1971. 3. sz. – p. 63–70.
             „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete : teleptan” című munka résztanulmánya.

Major Géza: A Pécsi Bányászati Múzeum és kiállítás == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 781–782.

Major Géza: A mecseki feketekőszén kutatás perspektívái == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24 : a konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 66–70. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Majoros György: Egy javasolt nyugat-mecseki mélységi hulladéktároló földtani kutatási programja == BKL Bányászat, 1992. 1–2. sz. – p. 29–32.

Majsa József: Gazdaságos gáztüzelés == Bányászati Lapok, 1956. 7. sz. – p. 438–443.

Majsai [Majsa] József: Megvalósult a gázlecsapolás a pécsi szénmedencében == Bányászati Lapok, 1957. 6. sz. – p. 358–359.

Mammel Ede: A 10 éves Gépkocsiüzem : kézirat. – Pécs, 1980. IX.

Mányó Mihály: A Mecseki Szénbányászati Tröszt villamos és gépész tevékenységének vázlatos ismertetése == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 143–174.

Mányó Mihály: Eszközgazdálkodás == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 175–188.

Mányó Mihály: Villamosítás == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 189–198.

Mányó Mihály: Gázkitörésveszélyes bányatérségek energiaellátásának néhány műszaki és gazdasági problémája == BKL Bányászat, 1969. 11. sz. – p. 725–727.

Márfi Attila (sajtó alá rendezte): Újságtudósítás az országos millenniumi kiállítás pécsi résztvevőiről : Pécsi Figyelő, 1896. IV. 18. p. 3. == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 173–174.

Márfi Attila (sajtó alá rendezte): A DGT 1907. évi pécsi országos kiállítási ismertetője : részlet == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 190–194.

Markó László: A mélyfúrási geofizikai szelvények értelmezése == Bányászati Lapok, 1960. 3. sz. – p. 194–207.

Markó Nándor–Worek Ernő (szerk.): A Mecseki Szénbányák újhegyi üzemének története : 1914–1974 / szerk. Markó Nándor–Worek Ernő. – Pécs : Mecseki Szénbányák, 1975. – 80 p.

Martényi Árpád: Volt egyszer egy… Bányászati Aknamélyítő Vállalat == BKL Bányászat, 2003. 5. sz. – p. 272–275.

Martényi Árpád–Pál István: Volt egyszer egy… Mecseki Szénbányák == BKL Bányászat, 2007. 3. sz. – p. 10–16.
            Vö.: Tóth Árpád.

Martiny Károly: Liász-szeneink szérelésének legújabb eredményei == Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1952. 1. sz. – p. 121–146.

Martiny Károly: A komlói szén előkészítése == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 728–735.

Masszi Dénes: Kísérletek meddővágat-hajtás meggyorsítására, rövid késleltetésű (mikroretardos) robbantással == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 627–634.

Masszi Dénes: Egyes bányaművelési problémák geofozikai megoldásának lehetőségei a szénbányászatban == Magyar Geofizika, 1962. 3–4. sz. – p. 201–210.

Masszi Dénes: A Mecseki Szénbányákál folyó geofizikai munkálatok ismertetése == Magyar Geofizika, 1969. 6. sz. – p. 211–215.

Masszi Dénes: Provokációs robbantások hatásosságának vizsgálata geofizikai módszerekkel == BKL Bányászat, 1969. 11. sz. – p. 728–730.

Masszi Dénes–Verbőci József: Bányabeli karottázs mérési módszerek bevezetése a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1972. 5. sz. – p. 310–319.

Mátrai Árpád: Az egy műszakra eső nettó termelési érték és a várható költségszint összefüggésének vizsgálata == Bányászati Lapok, 1961. 11. sz. – p. 764–768.

Mátrai Árpád: Az összüzemi teljesítmény változásának elemzése a holtmunka ráfordítás figyelembevételével == Bányászati Lapok, 1962. 7. sz. – p. 470–473.

Mátrai Árpád: A jövesztőgépekkel szemben támasztott követelmények, kedvezőtlen telepviszonyok esetében == Bányászati Lapok, 1963. 12. sz. – p. 900–901.

Mátrai Árpád: A magyar uránérc-bányászat rövid története == BKL Bányászat, 1970. 9. sz. – p. 577–581.

Mátrai Árpád: Korszerű fúrókocsi gazdaságos alkalmazásának feltételei és lehetőségei szintes meddővágatok kihajtásánál == BKL Bányászat, 1973. 10. sz. – p. 702–703.

Mátrai Árpád–Selmeczy Miklós: A levegő hűtésében szerzett tapasztalatok egy hosszú vágat kihajtásakor == BKL Bányászat, 1977. 8. sz. – p. 534–537.

Mátrai Árpád: Szovjet gépek a mecseki ércbányászatban == BKL Bányászat, 1974. 10. sz. – p. 712–716.

Mátrai Árpád: Fúrókocsik alkalmazásának gazdaságossági vizsgálata == BKL Bányászat, 1975. 5. sz. – p. 328–329.

Mátrai Árpád: A csúszóívelem teherbírása és az ívelemeket összeszorító rögzítőerő összhangjának vizsgálata == BKL Bányászat, 1988. 10. sz. – p. 694–695.

Mátrai Árpád: A biztosítási ellenállás számítása ívelt főtekiképzésű kőzethorgonyos biztosításhoz == BKL Bányászat, 1991. 7–8. sz. – p. 400–402.

Mátrai Árpád: Vágatkereszteződés biztosításának méretezése == BKL Bányászat, 1999. 4. sz. – p. 268–271.

Mátrai Árpád: Veszélyes hulladékok földalatti elhelyezésére szolgáló bányatérségek kialakításának néhány sajátos követelménye == BKL Bányászat, 2001. 7. sz. – p. 550–551.

Matyasovszky Jakab–Petrik Lajos (összeállította): Az agyag-, az üveg-, cement és ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. – Budapest : Franklin, 1885. – 87 p. – (A Magyar kir. Földtani Intézet kiadványai)

Maul E[rvin]: Északi Pikkely == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1971. 3. sz. – p. 71–100.
             „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete : teleptan” című munka résztanulmánya.

 

Mecseki Szénbányák (Mecseki Szénbányászati Tröszt)

Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – 248 p.

Zobák bányaüzem rövid története. – Pécs : Mecseki Szénbányák, 1969. – 23 p. : ill. (20 kép)

Mega Samu: Bányásziskolák : észrevételek Kantner János közleményéhez == Bányászati és Kohászati Lapok, 1910. 8. sz. – p. 504–505.

Mendly Lajos–Olcsvári Csaba: Pécs bányaüzem rekonstrukciója == BKL Bányászat, 1985. 6. sz. – p. 373–379.

Mendly Lajos: Dr. h.c. mont. Jarosláv Jičínský bányaigazgató, a pécsi szénbányászat fejlesztője == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 549–555.

Mendly Lajos: A DGT kőszénbányái, ahogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1898. évi közgyűlésének látogatói látták == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 603–606.

Mendly Lajos: 75 éve avatták fel a Szent István aknát == Pécsi Szemle, 2000. nyár. – p. 74–84. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 109–119.

Mendly Lajos: Jarosláv Jičínský a korszerű pécsi bányászat megteremtője == Pécsi Szemle, 2000. tavasz. – p. 48–63. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 93–102.

Mendly Lajos: A bányászat kialakulása és fejlődése a Mecsekben == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2001-es egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2001. – p. 22–55.

Mendly Lajos: Jarosláv Jičínský és a korszerű pécsi szénbányászat megteremtése == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 37–46.

Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a XIX. sz. első felében == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2002-es egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2002. – p. 97–136.

Mendly Lajos: A pécsi szénbányászat szerepe a város XX. századi fejlődésében == Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 297–328. – (Pannónia könyvek)

Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a XIX. század második felében == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2003-as egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2003. – p. 55–83.

Mendly Lajos: A (közel) 150 éves András akna == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 216–225.

Mendly Lajos: Barnakőszén : Hidas : műszaki történet és kötelezettségek == Megszűnt mecseki szénbányák létesítményeinek katasztere / szerk. Juhász József és Szirtes Béla. – Pécs : Kútforrás Kft., 1996. – 73 p. : ill. (70 p.)

Mendly Lajos: Politikai, gazdasági és egyéb okok miatt igazságtalanul meghurcolt bányász szakemberek a mecseki bányászatban : kézirat az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Történeti Bizottsága részére. – Pécs, 2003. – 3 p.

Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a XX. század első felében == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2004-es egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2004. – p. 190–227.

Mendly Lajos: A szénbányászat szerepe Pécs 20. századi fejlődésében, I–II. == Pécsi Szemle, 2004. ősz., tél. – p. 78–87., 62–71. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 25–34., 38–47.

Mendly Lajos: A Mecseki Bányászati Múzeum == Pécsi Szemle, 2004. tél. – p. 99–104. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 48–53.

Mendly Lajos: A 150 éves András akna == Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből : tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső. – Pécs : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara : Pro Pannonia, 2005. – p. 165–185.

Mendly Lajos (szerk.): Emlékképek a pécsi szénbányászat történetéből / szerk. Mendly Lajos ; képszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht. : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány : Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány, 2005. – 80 p.

Mendly Lajos: Dr. Babics András == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2007. 1. sz. – p. 81–87.

Mendly Lajos: Szoboszlay Kornél professzor emlékére == BKL Bányászat, 2008. 4. sz. – p. 58.

Mendly Lajos: Kitaibel Pál Baranya megyei utazásainak ásványtani és bányászati vonatkozásai == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2009. 1. sz. – p. 55–68.

Mendly Lajos: A Zsolnayak és a bányászat == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2010. 1. sz. – p. 3–16.

Mendly Lajos: „Bauxitbánya Vállalat, Pécs” == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2010. 1. sz. – p. 62–70.

Mendly Lajos: Jarosláv Jičínský, a korszerű pécsi bányászat megteremtője == Bányászattörténeti Közlemények [Rudabánya], 2011. 2. sz. – p. 72–90.

Mendly Lajos: Selmeci Újság / szerk. Petró Dávid. – Sopron : Akadémiai Örökség Program, 2012. – p. 37–61.
            A kötet tartalmazza még Illyés Benjamin: Emlékalbum Krippel Móricnak című művét.

Mendly Lajos: A pécsi bányakapitányság centenáriumára == BKL Bányászat, 2012. 3. sz. – p. 35–39.

Mérei Emil: Előszó == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 724–725.
            A mecseki szénbányászatról szóló lapszámhoz.

Mérei Emil: Előszó == A 200 éves mecseki szénbányászat történeti áttekintése / [írta és szerk. Krisztián Béla]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1987. – p. 1–15. – (Múzeumi füzetek ; 1.)

Mérei Emil: A Mecseki Bányászati Múzeum története 1985-ig == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 3–16. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Mérey Klára, T.: Babics András (1906–1984) == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24 : a konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 1–6. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Mérey Klára, T.: Az észak-mecseki bányavidék ipartörténetének fő vonásai a felszabadulásig == Az észak-mecseki bányavidék regionális vizsgálata / szerk. Rúzsás Lajos. – Budapest : Akadémiai, 1972. – p. 35–68. – (Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetéből ; 1/1970.)

Mészáros Zoltán–Németh Alajos–Somosvári Zsolt: A pórusgáznyomás alatt álló mecseki szenek jellemzőinek kísérleti eredményei == BKL Bányászat, 1984. 9. sz. – p. 585–591.

Mihalics Imre: A metángázkitörések elleni védekezés az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki bányaműveinél == Bányászati és Kohászati Lapok, 1937. 2–3. sz. – p. 433–443., 1 t. : ill. (9 rajz)

Mihalovits János: A hazai bányatársládák eredete és fejlődésük főbb mozzanatai 1854-ig, I–VII. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1925. 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23. sz. – p. 253–258., 272–277., 286–291., 302–307., 318–322., 353–355., 369–374.

Mikó Béla: Visszaemlékezések az 1867-ki párizsi világtárlatra, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1868. 14., 17–18. sz. – p. 108., 131–139.

Mikó Béla: A párisi műkiállításon képviselt nagyobbszerű bánya- és kohóművekről, I–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1868. 7., 8., 12., 17–18. sz. – p. 57–58., 63–64., 96–97., 134–139.

Mikó Béla: A párisi műkiállításon képviselt nagyobbszerű bánya- és kohóművekről, V–VI. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1869. 10., 15–16. sz. – p. 79., 124–125.

Mikolay István–Szomolányi Gyula: A magyarországi uránérc kutatásának és bányászatának kezdetei == BKL Bányászat, 1983. 9. sz. – p. 605–608.

Miskolczy Vilmos: A műszakiak és orvosok együttműködése a szilikózis elleni küzdelemben == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 3. sz. – p. 13–15.

Mogyorósi László: A Mecseki Szénbányák 1000 V-nál kisebb feszültségű földalatti villamos hálózatának felépítése == BKL Bányászat, 1969. 3. sz. – p. 186–192.

Moldova György: Tisztelet Komlónak! – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. – 260 p. – (Magyarország felfedezése)

Molnár József: A zengővárkonyi vasérckutatás == Bányászati Lapok, 1961. 3. sz. – p. 187–194.

Molnár József: Automatikus metánmérő készülékek bányászati alkalmazásának néhány elméleti kérdése == BKL Bányászat, 1983. 2. sz. – p. 84–86.

Móró Mária Anna: Pécs város társadalma és a bányászat a reformkorban == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 17–40. – (Múzeumi füzetek ; 2.)
            A reformkori pécsi társadalom és a mecseki bányászat – cím a tartalomjegyzékben.

Moró Mária Anna (sajtó alá rendezte): Aidinger János Pécs szab. kir. város polgármesterének 1876. évi jelentése. 1877. II. 1. ; részlet == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 160–161.

Moró Mária Anna: Berks Péter és a mecseki kőszénbányászat == Pécsi Szemle, 2000. ősz. – p. 21–29. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 125–132.

Moró Mária Anna: Berks Péter és a kora mecseki kőszénbányászat == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 15–24.

Moró Mária Anna: Madas József, a helytörténész.= Pécsi Szemle, 2002. nyár. – p. 90–95. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 241–246.

Moser Károly: A fúrás gépesítésének hatása a hengeres-betörőlövéssel végzett vágatkihajtások eredményeire == Bányászati Lapok, 1954. 1. sz. – p. 29–38.

Moser Károly: A rudabányai vasércbányászat feladatai == Bányászati Lapok, 1955. 12. sz. – p. 635–646.

Moser Károly–Moticska Alfonz: A régi Pécsújhegyi Erőmű jövője == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 2. sz. – p. 8–9.

Moser Károly: A fejtés sebességét befolyásoló tényezők a pécsi liasz bányászatban == Bányászati Lapok, 1963. 11. sz. – p. 852–857.

Moser Károly–Szilágyi Antal: A fejtési kapacitás és a biztosítási technológiák közötti összefüggések a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1970. 7. sz. – p. 449–454.

Moser Károly: Elővájások, feltárások alakulása a koncentrációk függvényében == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 61–84.

Moser Károly: Kőzethorgonyzás a mecseki ércbányákban == BKL Bányászat, 1985. 2. sz. – p. 87–92.

Moser Károly: A magyar uránércbányászat védelmében == BKL Bányászat, 1990. 3. sz. – p. 157–158.

Muhel József: Bányabezárási tevékenység a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. területén == BKL Bányászat, 2000. 4. sz. – p. 420–423.

Müller László: Széntermelésünk minőségi kérdései == Bányászati Lapok, 1955. 10. sz. – p. 526–537.

vissza a táblázathoz

N

Nagy Dezsőné–Vados István: Pécsi kokszszenek hamutartalmának meghatározása nukleáris módszerekkel == BKL Bányászat, 1975. 11. sz. – p. 763–767.

Nagy Elemér: A Pécs környéki alsó-liász kőszénösszlet kifejlődési típusai az András-aknai alapszelvényben == Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése 1961-ről. – Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 1964. – p. 35–38.

Nagy Elemér: A Mecsek hegységi alsóliász kőszénösszlet irodalma == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1969. – p. 709–733.

Nagy Imre Gábor (sajtó alá rendezte): Pécs város Közigazgatási Bizottságának 1895. évi jelentése Bánffy Dezső miniszterelnöknek : 1896. márc. 12. : részlet == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 165–169.

Nagy Imre Gábor (sajtó alá rendezte): Pécs társadalmi viszonyairól : 1899. dec. 28. : vezércikk : részlet == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 178–180.
            A vezércikk a Pécsi Naplóban jelent meg.

Nagy Imre Gábor (sajtó alá rendezte): Pintér Ferenc tanácsnok jelentése az 1900. évi népszámlálásról 1901. február 17. == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 180–182.

Nagy Imre Gábor–Révész Mária (sajtó alá rendezte): Nendtvich Andor polgármester tisztújító közgyűlési beszédei : 1908. május 18. == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 197–202.

Nagy Imre Gábor (sajtó alá rendezte): Pécs város közgyűlése MÁV üzletvezetőség felállítását kéri : 1910. dec. 10. : részlet == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 203–205.

Nagy István Zoltán: Kőszénerdők a Mecsekben == Természettudományi Közlöny, 1958. 4. sz. – p. 181–183.

Némedi Varga Zoltán: A mecseki feketekőszén-telepek gázkitörés-veszélyességének földtani alapjai == BKL Bányászat, 1982. 9. sz. – p. 605–611.

Némedi Varga Zoltán: A kéregszerkezeti mozgások szerepe a mecseki feketeszéntelepek gázkitörés-veszélyességének kialakulásában == BKL Bányászat, 1985. 7. sz. – p. 443–450.

Némedi Varga Zoltán: A magmás kőzetek szerepe a mecseki feketeszéntelepek gázkitörés-veszélyességének kialakulásában == BKL Bányászat, 1986. 2. sz. – p. 83–89.

Némedi Varga Zoltán: A gázkitörés-veszélyesség kialakulásának mélységi vonatkozásai a pécsi területen == BKL Bányászat, 1988. 5. sz. – p. 289–293.

Némedi Varga Zoltán: Regionális eltérések a mecseki feketeszén telepek gázkitörés-veszélyességének kialakulásában == BKL Bányászat, 1987. 5. sz. – p. 296–302.

Nemes Vilmos: Visszapillantás a bauxitbányászat múltjára == BKL Bányászat, 1973. 8. sz. – p. 557.

Németh Géza: Szükség van-e Magyarországon uránércbányászatra? == BKL Bányászat, 1990. 11–12. sz. – p. 689–690.

Németh János (szerk.): A magyar uránbányászat története / szerk. Németh János. – Pécs : MacMaestro Kft., 2001. – 478 p., 34 t. : ill. (térképek, képek)

Németh József: A zobáki önálló bányászati háromszöghálózat == BKL Bányászat, 1978. 10. sz. – p. 676–678.

Németh József: A föld alatti mérések pontossága, két függőleges aknán át végzett tájékozással == BKL Bányászat, 1979. 4. sz. – p. 246–249.

Németh József–Turza István: Tájékozó mérések tervezése és végrehajtása Béta bányaüzemben == BKL Bányászat, 1984. 1. sz. – p. 51–56.

Németh József: A légi fotogrammetria alkalmazása a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 515–518.

Németh Károly: A kokszszenek kéntartalmának csökkentési lehetőségei == Bányászati Lapok, 1963. 3. sz. – p. 153–156.

Nendtvich Károly: Magyarország kőszenei és azok vegytani vizsgálata == A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai / szerk. Hölbling Miksa. – Pécs : A püspöki lyceum könyvnyomó intézetében, 1846. – p. 117–126.

Neuberger Antal: Kedves olvasó == BKL Bányászat, 1988. 11. sz. – p. 729–731.
            Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőséggel és területei szerveiről szól a lap.

Neuberger Antal: A komlói Béta bányában 1991. augusztus 9-én bekövetkezett sújtólégrobbanás == BKL Bányászat, 1992. 3–4. sz. – p. 199–203.

Nusser Antal: Bányaegészségügy és bányamunkásvédelem == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 3. sz. – p. 60–62.

Nyers József: Gázkitörésveszély-elhárítás. = Mecseki Kutatási Ankét : [1977. június 10.] / szerk. Lőcsei Pál. – Tatabánya : Magyar Szénbányászati Tröszt, 1978. – p. 11–19. – (Szénbányászati Tudományos Kutatás)

Nyers József: A szén- és gázkitörésveszély előrejelzése a mecseki szénmedencében : doktori értekezés. – Miskolc, 1984.

Nyers József: A furadékanyag kilökődésének elméleti vizsgálata == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 449–451.

Nyers József–Szirtes Árpád: A munkavállalókat érő rezgésterhelések vizsgálata == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 587–591.

Nyers József: Zobák-bánya bezárásához kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 176–181.

vissza a táblázathoz

O

Oczwirk Ede: Gázos munkahelyeket szellőztető módszeremről == Bányászati és Kohászati Lapok, 1901. 10. sz. – p. 175–180.

Oczwirk Nándor: „Hozzászólás minősítésünk és a vidéki szakosztályok ügyéhez.” == Bányászati és Kohászati Lapok, 1909. 4. sz. – p. 240–245.
            Vö.: Andreics János.

Ódor Imre (sajtó alá rendezte): Berks M. Péter bányakapitány egyezsége a pécsi káptalannal : 1810 == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 144–146.

Ódor Imre (sajtó alá rendezte): Évi jelentése Nagy József szab. kir. város polgármesterének a lefolyt 1859-dik évre == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 154–156.

Ódor Károly–Tóth János: A Pécsi GPS mozgásvizsgálati alapponthálózat számítása és értékelése == BKL Bányászat, 1997. 6. sz. – p. 503–508.

Ónody Jenő: Egy ember élete…, I. : alföldi parasztgyerekből lettem pécsi bányász == Pécsi Szemle, 2012. nyár. – p. 90–103.

Ónozó Lajos: Pályamódosítás : visszaemlékezés : kézirat. – Komló, 1984.

Ónozó Lajos: Komlói Feltáró Vállalat : kézirat. – Komló, 1984.

Ónozó Lajos: A mai bányászok által használt idegen szakkifejezések magyarázata : kézirat. – Komló, 1999.

Ormos Károly: Hogyan jutottunk idáig? == BKL Bányászat, 1990. 5. sz. – p. 296–297.
            Hazai szénbányászat helyzete.

Oroszhegyi Józsa: A duna-gőzhajózási társaság rövid története s jelen állapota : honi viszonyaink érdekében vázolja == Magyarföld és népei, VI. füzet / szerk. Fényes Elek és Luczenbacher János. – Pest : Vahot Imre, 1847. – p. 6–8.
            Reprint kiadása 1984-ben jelent meg.

Ország Miklós: A SOW-40 típusú fejtési önjáró biztosítással végzett üzemi kísérletek a mecseki szénbányákban == BKL Bányászat, 1979. 6. sz. – p. 412–424.

Ország Miklós: A fejtésbiztosítási technológia fejlődése == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 742–747.

vissza a táblázathoz

P

Pálfy Attila: A pécsi bányák (Pécsbánya, Szabolcs, Vasas) műszaki történet és kötelezettségek, 1–2. kötet == Megszűnt mecseki szénbányák létesítményeinek katasztere : feketekőszén bányászat / szerk. Juhász József és Szirtes Béla. – Pécs : Kútforrás Kft., 1996. – 42, 66 p. : ill.

Pálfy Attila: A pécsi székesegyház önálló uradalmi szénbányászata (1798–1868) == Pécsi Szemle, 2002. tavasz. – p. 28–43. In Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 257–272. – (Pannónia könyvek) ; In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 218–233.

Pálfy Attila: A mecseki erdők szénbányászati emlékhelyei == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2002-es egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2002. – p. 65–74.

Pálfy Attila: Somogy község szénbányászatának rövid története == Pécsi Szemle, 2003. tél. – p. 6–14. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 305–313.

Pálfy Attila: Százötven éves a Mohács–Pécsi Vasút == Pécsi Szemle, 2007. ősz. – p. 126–129. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 215–217.

Pálfy Attila: A pécsi szénbányák második rekonstrukciója (1953–1965) == Pécsi Szemle, 2007. tavasz. – p. 50–59. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 173–182.

Pali Sándor: A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. vízmegfigyelő rendszere == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 204–210.

Pálos Miklós: Szeizmikus mérések a pécsi liasz szénterületen == Bányászati Lapok, 1954. 9. sz. – p. 477–484.

Pálos Miklós: Lappangó melegedési gócok felderítésére végzett bányabeli termikus mérések == BKL Bányászat, 1965. 3. sz. – p. 156–161.

Papp János: A menekülés lehetőségei szénbányák gázkitörés-veszélyes munkahelyeiről == BKL Bányászat, 1973. 3. sz. – p. 164–172.

Papp János: A gázkitörések elleni aktív védekezési módszerek továbbfejlesztésének néhány kérdése == BKL Bányászat, 1976. 10. sz. – p. 676–679.

Papp Károly: Magyarország kőszénkészlete == Földtani Közlöny, 1912. 9–10. sz. – p. 753–758.

Papp Károly: A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete. – Budapest : Franklin, 1915. – 964 p. – (A Magyar kir. Földtani Intézet kiadványai)

Parrag Károly–Vass D: Üzemi kísérletek meredek, vastag széntelepek gépesített lefejtésére == BKL Bányászat, 1989. 5. sz. – p. 294–298.

Patvaros József: A meredekdőlésű, egymáshoz közel fekvő széntelepek összekapcsolt és széttagolt művelésével összefüggő néhány vizsgálat == Bányászati Lapok, 1963. 6. sz. – p. 377–383.

Patvaros József–Radó Aladár–Szilágyi Antal–Szirtes Lajos: A komlói koncentrált bányaművelési rendszer kialakításának alapelvei == BKL Bányászat, 1979. 11. sz. – p. 739–747.
            A komlói pályázat jelentősebb pályaműveinek összefoglalása.

Pauspertl Károly: Az aknaszállítókötelek biztonsági feltételeinek bányarendészeti szabályozása == Bányászati és Kohászati Lapok, 1924. 12. sz. – p. 91–95.

Pauspertl Károly: Nevezetesebb sújtólégrobbanások Magyarország és attól elszakított egyes szénvidékein, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1924. 23., 24. sz. – p. 193–197., 210–216.

Pauspertl Károly: Nevezetesebb sújtólégrobbanások Magyarország és attól elszakított egyes szénvidékein, III–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1925; 1., 24. sz. – p. 9–13., 401–405.

Peters K. F.: Geologische Verhaltnisse des Baranyaer Comitates == Jahrbuch der Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt [Wien], 1861–1862. – p. 58.

Pető Géza–Rickert Antal: Egy komlói gázkitörésveszélyes minősítésű széntelep lefejtésének bányahatósági feltételei == BKL Bányászat, 1987. 12. sz. – p. 819–823.

Pető Géza: A Mecsekurán Ércbányászati Kft. IV-es szállítóaknájában bekövetkezett baleset tanulságai == BKL Bányászat, 1993. 5. sz. – p. 526–531.
            „Bányászati kérdések, tanulságos balesetek” című rovatban.

Pethő Szilveszter: Hazai feketeszenek szelektív előkészítése, I–II. == BKL Bányászat, 1959. 11., 12. sz. – p. 713–721., 829–838.

Pethő Szilveszter–Szalay Zoltán–Tarshan, Mohamed, M. M.–Tompos Endre: Mecseki kokszszén-koncentrátum kéncsökkentési lehetőségének tanulmányozása a flotálhatóságra jellemző fizikai-kémiai mérőszámok segítségével == BKL Bányászat, 1983. 11. sz. – p. 738–742.

Pethő Szilveszter–Tompos Endre–Tarshan, Mohamed Mahmoud M.: Néhány észrevétel és javaslat a rekonstrukció alatt álló pécsi szénelőkészítőmű iszapszenének dúsítási technológiájához == BKL Bányászat, 1985. 3. sz. – p. 177–182.

Pethő Szilveszter–Tarshan, Mohamed Mahmoud M.: Szénflotáló művek szétválasztási függvényei == BKL Bányászat, 1985. 8. sz. – p. 541–547.

Pilkhoffer Mónika: Bányászat és építészet Pécsett a 19–20. században. – Pécs : Pro Pannonia : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2008. – 245 p.
            Vö.: Hübner Mátyás.

Pilláry Endre: Bányasérültek föld alatti szállítása == BKL Bányászat, 1986. 2. sz. – p. 115–118.

Pólai György: A komlói alsóliász kőszénösszlet bányaföldtani viszonyai == Földtani Közlöny, 1963. 1. sz. – p. 3–14.

Pólai György: A bányaföldtani és a bányabeli geofizikai munkák szerepe a gázkitörésveszély elhárításában, a bányabeli fúrásos kutatások feladata és lehetősége a mecseki kőszénmedencében == Földtani Közlöny, 1979. 3–4. sz. – p. 445–448.

Pólai György: A mecseki szénmedence földtani felépítése == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 731–734.

Pólai György: Máza-Dél–Váralja-Dél területének földtani kutatási eredményei == BKL Bányászat, 1986. 7. sz. – p. 458–460.

Pomorcev, A. D.: A váratlan szén- és gázkitörésekkel kapcsolatban végzett tudományos kutatómunkák egyes eredményei == Bányászati Lapok, 1959. 2–3. sz. – p. 92–95.

Pozsgay Károly: Fejtési rendszerek kialakulása a komlói bányászatban == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 692–702.

Pozsgay Károly: A Mecseki Szénbányászati Tröszt jelenlegi helyzete és jövője a magyar szénbányászat gazdaságosságának függvényében == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 7–24.

Pozsgay Károly: A Mecseki Szénbányászati Tröszt Műszaki Továbbképző Tanfolyamának előadásai / szerk: Pozsgai Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – 248 p.

Pozsgay Károly–Tóth Tibor: A hazai kokszolható széntermelés eddigi tapasztalatai és a fejlődés további lehetőségei == Bányászati Lapok, 1967. 9. sz. – p. 577–582.

Pusztafalvi Gábor: Selmec–Sopron–Miskolc 1955–1960 == BKL Bányászat, 2010. 1. sz. – p. 24–26.
            Vö.: Csákó Dénes.

Pusztafalvi Gábor: Megemlékezés Garamvölgyi (Gerber) Jánosról == BKL Bányászat, 2011. 5. sz. – p. 18.

Pusztafalvi János: Máza-Dél–Váralja-Dél kutatási területére tervezett szénbánya fő bányaveszélyeiről és a védekezési eljárásokról == BKL Bányászat, 2011. 3. sz. – p. 8–12.

Püspöki Zoltán: A Máza-Váralja-Dél feketekőszén-telepek földtani kutatásának menete == BKL Bányászat, 2011. 2. sz. – p. 2–5.

vissza a táblázathoz

R

Radnainé, Gyöngyös Zsuzsanna: A mecseki széntelepek elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálata a gázkitörésveszélyes szénszerkezet megállapítására == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 436–439.

Radnainé, Gyöngyös Zsuzsanna: A gázkitörésveszélyes mecseki szenek fizikai és kémiai szerkezetében bekövetkező változások energiaközlés hatására == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 445–448.

Radnainé, Gyöngyös Zsuzsanna–Vida Zoltán: Bányabeli kísérlet előzetes gázlecsapolásra == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 452–456.

Radnainé, Gyöngyös Zsuzsanna–Székely Éva–Székely Róza: A mecseki szenek őrlése adalékanyagok hozzáadásával == BKL Bányászat, 1991. 9–10. sz. – p. 517–523.

Radó Aladár: Hozzászólás Esztó Miklós: „A sújtóléggel és a szénporrobbanással kapcsolatban megoldásra váró feladataink” c. tanulmányához == Bányászati Lapok, 1951. 4. sz. – p. 175–176.

Radó Aladár: Gázlecsapolás == Bányászati Lapok, 1952. 10. sz. – p. 561–574.

Radó Aladár: Gázlecsapolás. – Budapest : Közoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1952. [!1953]. – 41 p. – (Mérnöki Továbbképző Intézet ; Bá 7.)

Radó Aladár: Az eddig végzett pécsi gázlecsapolási kísérletek tanulságai == Bányászati Lapok, 1956. 7. sz. – p. 385–397.

Radó Aladár: A vasasi üzemszerű gázlecsapolás == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 546–558.

Radó Aladár: A Pécsi Szénbányászati Tröszt Kutatási Osztályának 1961. évi munkája == Bányászati Lapok, 1962. 4. sz. – p. 280–281.

Radó Aladár: Mély bányák szellőztetésének tervezési kérdései == BKL Bányászat, 1969. 5. sz. – p. 319–325.

Radó Aladár: Feladatok a bányaszellőztetés automatizálása területén == BKL Bányászat, 1973. 4. sz. – p. 254–258.

Radó Aladár: A metántartalom csökkentése a fejtések kihúzó légáramában == BKL Bányászat, 1974. 7. sz. – p. 449–453.

Radó Aladár [és munkatársai]: Bemutatjuk a Mecseki Szénbányákat == BKL Bányászat, 1975. 9. sz. – p. 569–583.

Radó Aladár: 25 éves a gázlecsapolás Magyarországon == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 757–760.

Raýman János: Az urán rövid története == 10 éves a Mecseki Ércbányászati Vállalat Ércdúsító Üzeme / Pálos János. – [Pécs : Mecseki Ércbányászati Vállalat], 1971. – p. 5–8.

Raýman János: Aranygombos Telkibánya == Mecseki Ércbányász, 1981. 22. sz. – p. 4.

Raýman János: Fejezetek az urán történetéből == A kémia tanítása, 1987. 1. sz. – p. 1–10.

Raýman János: [Bányász] Éremkiállítás Pécsen == Éremtani Lapok, 3. sz. (1990). – p. 17.

Raýman János: Bányászati és Kohászati Egyesület esztergomi érme == Esztergom és Vidéke, 1995. február 16.

Raýman János: Agricola emlékérem == Éremtani Lapok, 29. sz. (1995). – 15–16.

Raýman János: Emlékezés az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 100 éve Pécsett tartott közgyűlésére == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 522–525.

Raýman János: Száz évvel ezelőtt : bányászközgyűlés Pécsett == Pécsi Hét, 1998. szeptember 5. – p. 10.

Raýman János: Az uránium felfedezése == Pécsi Hét, 1999. október 23. – p. 9.
            Klaproth-érem.

Raýman János: Wiesner Rajmár emlékezete == Pécsi Hét, 2000. május 20. – p. 10.

Raýman János: Wiesner Rajmár, egy numizmatikus emlékére == Az Érem, 2001. 1. sz. – p. 43–49.

Raýman János: Csetnek-Pécsi Vasgyár története == Pécsi Szemle, 2002. ősz. – p. 43–59.

Raýman János: [Három portré] == Pécs-Baranyai történelmi arcképcsarnok [elektronikus dokumentum] / szerk. Ódor Imre, Lengvári István. – Baranya Megyei Levéltár : Baranyai Archívum Alapítvány, 2003.
            Nendtvich Károly (1811-1892) : a „vegytan” professzora, Pécs város díszpolgára.
            Schuster János (1777-1838) : egy pécsi születésű magyar természettudós.
            Wiesner Rajmár (1853-1900) : a pécsi szénbányák mérnök-igazgatója.

Raýman János: A Csetnek-pécsi vasgyár részvénye == Pécsi Dénár, 7. sz. (2002). – p. 3.

Raýman János: A Pécsi Briquette-gyár részvénye == Pécsi Dénár, 15. sz. (2002). – p. 5.

Raýman János: Szent Borbála, a bányászok patrónusa == Pécsi Dénár, 29. sz. (2003). – p. 4–5.

Raýman János: A magyar bányászat évezredes története, III. kötet. – Budapest : Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 2001. : könyvismertetés == Numizmatikai Közlöny, 102–103. sz. (2003–2004). – p. 164–165.

Raýman János: Elszámoló bárca használata a pécsi székesegyházi szénbányánál == Éremtani Lapok, 86. sz. (2004). – p. 23–24.

Raýman János: Szent Borbála érem == Pécsi Dénár, 41 sz. (2004). – p. 5.

Raýman János: Még egyszer a Szent Borbála éremről == Pécsi Dénár, 42. sz. (2005). – p. 3.

Raýman János: Wiesner Rajmárra emlékezünk == Pécsi Dénár, 46. sz. (2005). – p. 8.

Raýman János: Bányamentő jelvények és kitüntetések == Pécsi Szemle, 2006. tavasz. – p. 40–55. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 103–118.
            Ismertette: S[üle] T[amás]: Pécsi Dénár, 57. sz. (2006). – p. 7.
            Dr. Horn János: BKL Bányászat, 2006. 3. sz. hátsó borítóján.

Raýman János: A Bányászati és Kohászati Egyesület első pécsi közgyűlésének érmei == Pécsi Dénár, 86. sz. (2008). – p. 1–3.

Raýman János: A DGT millenniumi érme == Pécsi Szemle, 2008. tavasz. – p. 57–61. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 25–34.

Raýman János: Dorogi bányász sörbárcák == Éremtani Lapok, 108. sz. (2008). – p. 19–24.
            Hozzászól: Szemán Attila. Éremtani Lapok, 113. sz. (2009). – p. 22–24.

Raýman János: Attila Szemán–Gábor Kiss: Bergwerksmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548–1947), 2008. : [könyvismertetés] == Pécsi Dénár, 90. sz. (2009). – p. 6.

Raýman János: A Béta-bányai bányamentők plakettje == Pécsi Dénár, 111. sz. (2010). – p. 6.

Raýman János: Elfeledett pécsi iparosok : ipartörténeti dolgozatok. – Pécs : Házmester '98 Kft., 2010. – 218 p. : ill. – (Pécsi Krónika)
            Pécs-mohácsi vasút, Csetnek-pécsi Vasgyár.

Raýman János: Könyvismertetés az új Szent Borbála könyvről : Szent Borbála a bányászok és kohászok védőszentje : [szerk. Dallos Ferencné. – Budapest : Montana-Press, 2010. – 120 p.] == Pécsi Dénár, 114. sz. (2011). – p. 7.

Reményi Viktor–Sorossy Lászlóné–Zimmermann Márton: Gépesített fejtések vetőharántolásának gazdaságossági kérdései == BKL Bányászat, 1983. 1. sz. – p. 1–8.

Répási Gellért: A hazai kokszgyártás fejlesztésének műszaki-gazdasági kérdése, különös tekintettel a hazai kokszolhatószén-vagyon hasznosítására == BKL Bányászat, 1978. 5. sz. – p. 327–331.

Reszler Zoltán: A Pécsi Erőmű Rt. szerepe a mecseki mélyműveléses szénbányászat utolsó évtizedében == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 77–82.

Rihmer László: „Az I. DGT részére írt „a Grünbachi kőszénbánya geológiája alsó-ausztriai tanulmányút beszámolója” c. monográfia, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1931. 5., 6. sz. – p. 101–107., 126–132.

Rihmer László: Altiszt és munkástovábbképzés az üzemen kívül == Bányászati és Kohászati Lapok, 1932. 24. sz. – p. 493–494.

Rihmer László: Szemelvények a pécsbányatelepi őslénytani ásatásokból, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1935. 8., 9. sz. – p. 145–148., 157–162.

Rihmer László: Szemelvények a „Geographia Pannonica” sorozatában megjelent „A pécsi mammut” c. munkából == Bányászati és Kohászati Lapok, 1936. 19–20. sz. – p. 410–421.

Rihmer László: A pécsi (pécsbányatelepi) mammut : részletes beszámoló a pécsbányatelepi ásatásokról, anatómiai és palaeontológiai feldolgozás, a legbehatóbban tanulmányozott hazai és külföldi leletekkel való összehasonlítás. – Pécs : Haladás Nyomdarészvénytársaság, 1935. – 158 p. – (Geographia Pannonica ; 12.)

Rihmer László: A bükkszéki fúrások == Technika, 1937. december. – p. 251–256.

Rihmer László: „Az újabb hazai nyersanyagkutatás” a Nemzetközi Vásáron : rádióelőadás == Bányászati és Kohászati Lapok, 1938. 9. sz. – p. 157–159.

Rihmer László: A biztonságtechnika alakulása a komlói bányászatban == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 718–727.

Rihmer László: A bányász megbecsülése == BKL Bányászat, 1972. 10. sz. – p. 700–702.

Rihmer László: Egy mecseki bányamérnök 50 évi küzdelme a bányászok boldogságáért : 1900–1979-ig tárgyilagos és részletes bányászati, politikai, társadalmi, gazdasági története a mecseki szénbányászatnak, s benne 1710-től az ősi Richmer család szerepének : kézirat. – Pécs, 1974–1979. – 1200 p., 600 mell. : ill. (8 kép)

Richter R[ichárd].: Zobák bányaüzemben 1969. dec. 1-én bekövetkezett gázkitörés és sújtólégrobbanás == A Mecseki Szénbányák 1969–1970. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1973. – p. 121–139.

Romváry Ferenc (szerk.): Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – 328 p.
            Különnyomat a Pécsi Szemle 1998–2003. évi számaiból.

Romváry Ferenc (szerk.): Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – 236 p.
            Különnyomat a Pécsi Szemle 2004–2008. évi számaiból.

Romváry Ferenc (főszerk.): Pécs Lexikon, I–II. kötet / főszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs Lexikon Nonprofit Kft., 2010. – 545 p., 475 p. (CD)

Rónai Béla–Vargha Károly: A földalatti birodalom : mesék / a Baranya megyei bányászok meséiből gyűjt. és írta Vargha Károly és Rónai Béla ; [a ... rajzok ... Rogán Miklós munkája]. – Pécs : Dunántúli Magvető, 1956. – 77 p. : ill.

Rónaki László: A magyarországi bányaiskolák == BKL Bányászat, 2005. 3. sz. – p. 23–28.

Róth Flóris: Jelentés a Nagymányok, Szászvár, Szászvár D-i terület, Váralja és a pécsi bányászatról : kézirat. – 1917.
            A Központi Földtani Adattár őrzi a Magyar Állami Földtani Intézet épületében.

Róth Flóris: Jelentés az I. DGT pécsi bányaműveiről : kézirat. – 1934.
            A Központi Földtani Adattár őrzi a Magyar Állami Földtani Intézet épületében.

Rotkó Sándor: Szivattyúk automatizálása == Bányászati Lapok, 1967. 10. sz. – p. 680–686.

Rotkó Sándor: Függőszékes személyszállítás a Mecseki Ércbányászati Vállalat II. sz. bányaüzemében == BKL Bányászat, 1973. 12. sz. – p. 822–823.

Rozmanits Tibor: Pécs geológiai múltja == „Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője”, 1910. 4. füzet. – p. 96–105.

Rozs András: A népinémet mozgalom erősödése az Anschlusst követően a Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki bányatelepein == Baranyai Történetírás, 1990–1991. – Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1992. – p. 395–410.

Rozs András: Iparosok és bányászok a Mecsekalján : gazdaságtörténeti tanulmányok == Pécsi Szemle, 2002. tél. – p. 118–120. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 270–272.

Rozs András: Baranya megyei bányaüzemek és bányász települések az 1956-os forradalomban == Bányászok és bányavárosok forradalma 1956. : tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére : a kiadvány a Központi Bányászati Múzeumban 2006. augusztus 25-én megrendezett konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza / [szerk. Bircher Erzsébet és Schuller Balázs]. – Sopron : Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, 2006. – p. 7–72. (A Központi Bányászati Múzeum közleményei ; 5.)

Rudolf Mihály: Széngyalus fejtés a komlói Kossuth-bányában, kedvezőtlen fedő esetén == Bányászati Lapok, 1963. 2. sz. – p. 73–82.

Rudolf Mihály: A gépi jövesztés alkalmazása, a fejtésbiztosítás és szállítás korszerűsítése a komlói szénbányászatban == Bányászati Lapok, 1963. 11. sz. – p. 887–888.

Rudolf Mihály–Stemler Ferenc–Vékény Henrik: Injektáló-robbantás, mint segédjövesztő eljárás == Bányászati Lapok, 1967. 10. sz. – p. 675–679.

Rücker Anton: Über Waschversuche mit Kohlenstaub in Fünfkirchen == Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, 1896. 14. sz. – p. 217–218.

vissza a táblázathoz

S

Sáfrán I.: Mi legyen a szénvagyonnal? Az új felfedezés helyszíne: Máza-Dél == Népszabadság, 1987. április 16. – p. 5.

Sallay Árpád: Az ammóniumnitrát és Diesel-olaj alapanyagú robbanóanyag felhasználásának tapasztalatai == BKL Bányászat, 1971. 5. sz. – p. 328–332.

Sallay Árpád: Kőzetkitörési jelenségek a Donyec-medencében == BKL Bányászat, 1972. 3. sz. – p. 187–190.

Sallay Árpád–Szirtes Béla: Ötvenhét akna Pécs határában : [Szirtes Béla: A pécsvidéki szénbányászat aknái ; Sallay Árpád: Az uránérc-bányászat aknái] == Pécsi Szemle, 1999. tél. – p. 77–92. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 46–61.

Sallay Árpád: A mecseki erdők uránbányászati emlékhelyei == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2002-es egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2002. – p. 75–77.

Sallay Árpád: Az uránércbányászat szerepe Pécs XX. századi fejlődésében == Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 329–341. – (Pannónia könyvek)

Sallay Árpád: A komlói altáró felhagyása tömedékelési eljárással == BKL Bányászat, 2002. 4. sz. – p. 347–353.

Sallay Árpád: A szakestély : selmeci diákhagyományok Pécsett == Pécsi Szemle, 2003. tavasz. – p. 48–51. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 283–286.

Sallay Árpád: Az uránbányászat szerepe a kővágószőlősi római kori villa és mauzóleum feltárásában == Pécsi Szemle, 2003. ősz. – p. 2–7. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 287–292.

Sallay Árpád: Vivat Akademia : a magyar bányamérnök-képzés Selmecbányától Miskolcig == Pécsi Szemle, 2004. nyár. – p. 15–21. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 18–24.

Sallay Árpád: Ötven éve kezdődött a mecseki uránbányászat == Pécsi Szemle, 2005. tél. – p. 100–104. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 93–97.

Sallay Árpád: Az aknamélyítők == Pécsi Szemle, 2006. ősz. – p. 72–79. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 136–143.

Sallay Árpád: Bányász térzene az Ágoston téren == Pécsi Szemle, 2009. ősz. – p. 117.

Sallay Árpád: Európai Bányász-Kohász Találkozó Pécsett == Pécsi Szemle, 2010. tél. – p. 106–109.

Sallay Árpád: 100 éves a Pécsi Bányakapitányság == Pécsi Szemle, 2012. nyár. – p. 34–37.

Sárközy Zoltán: A Mecsek-vidéki szénbányák levéltári adatai (MOL) == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 58–86. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Sáska László: A mecseki sülőszenek hatása a dorogi szénbrikettek tüzelési tulajdonságaira és a brikettgyártás gazdaságosságára == BKL Bányászat, 1970. 10. sz. – p. 685–687.

Schaller Károly: A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. tájrendezési tevékenysége == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 189–197.

Scheffer Viktor: Az elektromos lyukszelvényezés alkalmazásának bevezetés a komlói terület szénkutató fúrásaiban == Bányászati Lapok, 1957. 1. sz. – p. 29–37.

Schmidt Eligius Róbert: A baranyai hegységcsoport hegyszerkezete és a liasz-szén további feltárási lehetőségei geomechanikai megvilágításban == Bányászati Lapok, 1954. 8. sz. – p. 426–427.

Schmidt Géza: Gerber Frigyes == Földtani Közlöny, 1898. 1–4. füzet. – p. 13–14.
            Nekrológ.

Schmidt Sándor: Kérdőpontok a pécsi kőszénbánya üzemeinek áttekintéséhez és jegyzetek a pécsi tanulmányúton : kézirat. – 1934.
            Magyar Állami Földtani Intézet Adattár: M/XIII. 19.

Schönberger József–Soós Kálmán: A bányaszellőztetés, a porelhárítás és a sugárvédelem a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 693–698.

Schreck István–Tar Mihály: A Mecsekurán Kft. IV. szállító aknájának baleset utáni helyreállítása == BKL Bányászat, 1994. 3. sz. – p. 319–325.

Schumicky Imre: Szénelőkészítőművek automatizálási helyzete == Bányászati Lapok, 1964. 5. sz. – p. 331–333.

Schumicky Imre: A komlói feketeszén dúsítási technológiájának megválasztása == Bányászati Lapok, 1965. 1. sz. – p. 13–19.

Schumicky Imre: Kohókokszgyártási kísérletek tiszta hazai feketeszénből == Bányászati Lapok, 1966. 3. sz. – p. 150–153.

Sebestyén Pál–Szirtes Árpád: Irányítási rendszerek a Kő-Szén Bányászati Javító és Szolgáltató Kft-nél == BKL Bányászat, 2003. 3. sz. – p. 213–215.

Serafin Aurél: A magyar szakosított aknamélyítés és bányászati mélyépítés történeti áttekintése == BKL Bányászat, 1988. 4. sz. – p. 257–260.

Serfőző Iván: Új sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések == Bányászati Lapok, 1959. 9. sz. – p. 582–584.

Sík Lajos: A selmeci diákélet hagyományai == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 163–175. : ill. (43 kép). – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Sík Lajos: Gondolatok egyes bányászszavakról és -kifejezésekről == BKL Bányászat, 1988. 3. sz. – p. 203.

[Sillay] Straka Vilmos: Réselőgépek alkalmazása az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsi bányászatában, I–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1932. 13–14., 15–16., 17., 18. sz. – p. 273–280., 301–311., 329–333., 368–374. : ill. (11 t., 21 rajz)

Sillay (Straka) Vilmos: A bányászat műszaki fejlesztési terve == Bányászati Lapok, 1950. 10. sz. – p. 541–546.

Sillay (Straka) Vilmos: A mecseki liasz-szén szerepe nehéziparunk fejlesztésében == Bányászati Lapok, 1952. 6. sz. – p. 393–396.

Sillay (Straka) Vilmos: A pécsvidéki liasz-szénbányászat fejtéseivel és azok előkészítésével kapcsolatos korszerűsítési irányelvek. Hozzászólás Stubnya Viktor [...] „A pécsvidéki liasz-szénbányászat fejlesztési feltételei” c. tanulmányaihoz == Bányászati Lapok, 1952. 10. sz. – p. 531–539.

Sillay (Straka) Vilmos: Meredekdőlésű vékony széntelepek művelési módjai, I–II. == Bányászati Lapok, 1953. 8., 9. sz. – p. 383–391., 438–449.

Sillay (Straka) Vilmos: Kiegészítő észrevétel Dr. Ember Kálmán: „A szilikózis elleni védekezés a Nehézipari Minisztérium bányászati szilikózis bizottságának megalakulásáig” című cikkéhez == BKL Bányászat, 1980. 1. sz. – p. 50–53.

Simon Pál: Elektrokémiai kőzetszilárdítási kísérletek a hidasi bányaüzemben == Bányászati Lapok, 1952. 12. sz. – p. 665–668.

Singer Bálint: Az Esztergom vidéki barnaszénbányászat, I–IX. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1897. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. sz. – p. 19–20., 43–44., 62–64., 79–80., 93–95., 108–110., 127–128., 145–147., 161–162.

Somkuti Sándor: Minőségi vizsgálatok a szénbányászatban, különös tekintettel a kokszszéntermelés fokozására == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 1. sz. – p. 18–22.

Somkuti Sándor: Szén elöregedési kísérlet == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 600–604.

Somos László: Kismélységű szénbányászat földtani lehetőségei a Mecsek-hegységben == Földtani Kutatás, 1966. 1. sz. – p. 30–33.

Somos László: Műrevalósági feltételek kifejezése természeti jellemzőkkel == Bányászati Lapok, 1966. 10. sz. – p. 661–664.

Somosi László: Bemutatkozik a Pécsi Erőmű Rt == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 518–521.

Somosi László: A pécsi energiatermelés koncepciója == BKL Bányászat, 2003. 4. sz. – p. 30–31.

Somosvári Zsolt: A kőzet- és gázkitörések keletkezésének új elmélete, I–III. == BKL Bányászat, 1980. 8., 9., 10. sz. – p. 505–515., 610–616., 681–687.
            Vö.: Koncsag Károly.

Somosvári Zsolt: A mecseki kőzet- és gázkitörésveszély néhány kérdéséről : válasz dr. Koncsag Károly hozzászólására == BKL Bányászat, 1983. 2. sz. – p. 78–83.
            Vö.: Koncsag Károly.

Somosvári Zsolt: Provokációs robbantások kőzetmechanikai vizsgálata == BKL Bányászat, 1981. 1. sz. – p. 20–28.

Somosvári Zsolt: A kőzet- és gázkitörések létrejötte széles homlokú fejtésekben == BKL Bányászat, 1982. 2. sz. – p. 73–79.

Somosvári Zsolt: A kőzet- és gázkitörések létrejötte vágathomlokon == BKL Bányászat, 1983. 1. sz. – p. 23–32.

Somosvári Zsolt: A hőmérséklet szerepe kőzet- és gázkitörések keletkezésében == BKL Bányászat, 1984. 3. sz. – p. 171–180.

Sonkoly István: A mélyműveléses szénbányászat biztonsági helyzete és feladatai == BKL Bányászat, 1976. 1. sz. – p. 51–56.

Sonkoly Károly: Baranya megye. == In: A műemlékvédelem táguló körei. Javaslatok a 20. század építészeti emlékeinek műemléki védelmére. Bp. 2000. p. 90. K: Országos Műemlékvédelmi Hivatal.

Soós Péter: Csillebúcsúztató a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1998. 4. sz. – p. 310–314.

Sorossy Lászlóné–Szilágyi Antal: A műszaki fejlődés és a bérszabályozás közötti kapcsolat néhány kérdése a szénbányászatban == BKL Bányászat, 1986. 3. sz. – p. 187–191.

Stancz Klopotovics Viktor: A hazai munkaerőhiány csökkentése lengyel bányászokkal == BKL Bányászat, 1990. 2. sz. – p. 117–121.

Stancz K. Viktor: Szendvics falszerkezetek a bányászati mélyépítésben == BKL Bányászat, 2001. 7. sz. – p. 536–539.

Stancz Viktor: A SZU jelenlegi berendezései függőleges aknák fúrással történő mélyítéséhez == Bányászati Lapok, 1959. 9. sz. – p. 569–578.

Stancz Viktor: Különleges aknamélyítési módszerek bírálata és egyes eljárások ismertetése == Bányászati Lapok, 1961. 12. sz. – p. 811–817.

Stancz Viktor: Korszerű aknamélyítés, I–II. == Bányászati Lapok, 1962. 4., 5. sz. – p. 221–231., 289–296.

Stogicza Imréné: Űrfelvételek alapján végzett tektonikai vizsgálatok a Mecsek-hegység területén == BKL Bányászat, 1987. 3. sz. – p. 187–196.

Stubnya Viktor: A benzinbiztonsági lámpa mint veszélyforrás a robbanóléggel küzdő kőszénbányászatban, I–III. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1932. 5., 6., 7. sz. – p. 100–109., 124–131., 141–152. : ill. (3 t., 10 rajz)

Stubnya Viktor: A szerző válasza [Berényi Lászlónak] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1932. 15–16. sz. – p. 314–317.

Stubnya Viktor: Az I. DGT. vasasi Thommen-aknája ácsolt szakaszának üzemközben való utánvétje és körszelvényűre való átfalazása == Bányászati és Kohászati Lapok, 1937. 19. sz. – p. 336–349. : ill. (8 rajz, 5 kép)

Stubnya Viktor: Hozzászólás Esztó Miklós: „Sújtóléges munkahelyen szívó-, vagy fúvószellőztetést?” c. cikkéhez == Bányászati Lapok, 1952. 7. sz. – p. 389.

Stubnya Viktor: A pécsvidéki liasz szénbányászat fejlesztési feltételei, I. Vastag telepek művelése == Bányászati Lapok, 1952. 8. sz. – p. 405–421.
            Vö.: Sillay Vilmos.

Stubnya Viktor: A pécsvidéki liasz szénbányászat fejlesztési feltételei, II. Vékony és középvastag telepek == Bányászati Lapok, 1952. 9. sz. – p. 469–479.
            Vö.: Sillay Vilmos.

Stubnya Viktor: A pécsvidéki liasz szénbányák metánjának gázlecsapolási és energiaforrásként való felhasználási lehetősége == Bányászati Lapok, 1953. 1. sz. – p. 19–27.

Stubnya Viktor: A szénöngyulladás okozta bányatüzek leküzdése, különös tekintettel a pécsvidéki liasz kőszénbányászatra, I–II. == Bányászati Lapok, 1957. 4., 6. sz. – p. 217–230., 325–339.

Sütő Lajos: Javaslat folyamatos szállítóberendezések tipizálására : kézirat. – 1965.

Sütő Lajos: Folyamatos, vagy gördülőszállítás? : Bányagépész Konferencia : kézirat. – Harkány, 1968.

Svehla György: Magyar szenekkel végzett kokszolási, magyar koksszal végzett kohósítási kísérletek == Bányászati és Kohászati Lapok, 1933. 12. sz. – p. 265–280.

Svoboda Vilmos: Requiem Pécsbányatelepért : kórkép, vagy akikért a harangjáték szól. – Pécs : Svoboda Vilmos, 2007. – 109 p., CD melléklet

vissza a táblázathoz

Sz

Szabados Gábor: A szén- és gázkitörés veszélyeztetettség földtani okai és a kitörések megelőzése a mélyműveléses bányászatban == BKL Bányászat, 2011. 2. sz. – p. 12–18.

Szabó Gyula: A pécsvidéki bányászok élete és szerepe a magyar munkásmozgalomban, a kezdettől a felszabadulásig == A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1962 / szerk. Papp László. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1963. – p. 223–248.

Szabó István: Beton és vasbeton vágatbiztosítás alkalmazása a komlói Kossuth bányaüzemben == BKL Bányászat, 1980. 1. sz. – p. 11–16.

Szabó János: A bányászati geofizika módszerei és alkalmazási lehetőségei == BKL Bányászat, 1968. 5. sz. – p. 279–286.
            Vö.: Szabó László.

Szabó László: Az uránércek hidrometallurgiai feldolgozása == Bányászati Lapok, 1965. 2. sz. – p. 118–124.

Szabó László: Hozzászólás: „A bányászati geofizika módszerei és alkalmazási lehetőségei” c. cikkhez == BKL Bányászat, 1968. 9. sz. – p. 583.
            Vö.: Szabó János.

Szabó László: A nagymélységű bányászat néhány problémájáról == BKL Bányászat, 1968. 10. sz. – p. 615–620.

Szabó László: Újfajta fejtési biztosító-elemek a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1968. 12. sz. – p. 793–794.

Szabó László: 75 éves a Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum == BKL Bányászat, 1972. 8. sz. – p. 565–566.

Szabó László: Az uránbányászat helyzete és várható fejlődése == BKL Bányászat, 1972. 11. sz. – p. 734–738.

Szabó László: Uránérc, fűtőelem, villamos energia == BKL Bányászat, 1975. 6. sz. – p. 383–396.

Szabó László: Az uránércbányászat ma, és fejlődésének várható irányai == BKL Bányászat, 1986. 5. sz. – p. 311–316.

Szabó László: Uránércbányászatunk leépülése == BKL Bányászat, 1990. 4. sz. – p. 221–223.

Szabó László–Szirtes Béla: Mi is voltunk egyszer az „Akadémián” == BKL Bányászat, 2004. 1. sz. – p. 51–53.

Szabó Pál Zoltán: A pécsvidéki szénbányászat == Ifjúság és Élet, 1930. 5. sz. – p. 203–204.

Szabó Pál Zoltán: A pécsi széntelepek keletkezéséről == Ifjúság és Élet, 1930. – p. 273–274.

Szabó Rezső: A széleshomlokú fejtések tervezésének és üzemeltetésének néhány időszerű problémája a Mecseki Szénbányászati Trösztnél == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 143–174.

Szabolcs Lajos: István-akna 60 éves : kézirat. – Pécs, 1985. február 20. – 7 p.

Szabolcs Lajos: Pécs Bányaüzem 60 éves 1925–1985 : kézirat. – Pécs, 1985. – 20 p.

Szabolcs Lajos: Mecseki Szénbányák a felszabadulástól a liász-programig == Pécsi Műszaki Szemle, 1985. 3. sz. – p. 10–15.

Szabolcs Lajos: 60 éves a pécsi István-akna == BKL Bányászat, 1986. 5. sz. – p. 303., 306., 316.

Szabolcs Lajos: Grőbel Emil : 1884–1959 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 13.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Szabolcs Lajos: Hannebeck Frigyes : 1875–1961 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 14–15.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Szabolcs Lajos: Moticska József : 1879–1945 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 27.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Szabolcs Lajos: Wietorisz Róbert : 1895–1973 == Pécsi Műszaki Szemle, 1987. 3–4. sz. – p. 45–46.
            „Neves elődeink” című szám, fényképpel illusztrált.

Szabolcs Lajos: Emlékezés Dr. Jičínský Jaroslávra, halálának 30. évfordulóján == Szemelvények a múltból / [szerk. Szabolcs Lajos]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1989. – p. 1–10. – (Múzeumi füzetek ; 4.)

Szádeczky-Kardoss Elemér: Szenek öngyúlása és mállása kőzettani megvilágításban, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1944. 16., 17. sz. – p. 241–247., 253–260.

Szádeczky-Kardoss Elemér: Újabb irányzat a kokszképződés elméletében == MTA Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1951. 2. sz. – p. 71–77.

Szászi Tibor: A munkaerő-gazdálkodás főbb szociológiai vonatkozásai a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1985. 11. sz. – p. 769–774.

Szebényi Ignác: A szenek kokszolhatóságának gyors meghatározása „D”-vel == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 604–607.

Szemán Attila: A középkori mecseki vasércbányászat == BKL Bányászat, 1989. 6. sz. – p. 411–414.

Szemán, Zsuzsanna: Gebrauch von Fachwörtern deutscher Herkunft in der ungarischer Bergmannssprache : Diplomarbeit. – Pécs : PTE BTK Német nyelvészeti Tanszék, 2004. – 83 p.
            Német eredetű szakszavak használata a magyar bányásznyelvben.

[Szentkirá]ly[i István]: A szabolcsi bányaművek kezdete == Dunántúl, 1914. január 18. – p. – 4–5.
            1805–1815. Aláírás: (ly).

Szepeshegyi István: Acéltámokkal és acélsüvegekkel szerzett tapasztalatok a komlói Kossuth-bányában == Bányászati Lapok, 1959. 11. sz. – p. 722–730.

Szepeshegyi István: Korszerű fejtési technológiák a MSzT-nél == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 103–122.

Szigetvári József–Takács Pál: A hazai brikettgyártás helyzete és minőségjavítási, termelékenységnövelési, valamint piacbővítési lehetőségei == BKL Bányászat, 1970. 10. sz. – p. 676–684.

Szilágyi Antal: A mecseki széntermelés fejlődése == BKL Bányászat, 1969. 10. sz. – p. 657–663.

Szilágyi Antal: Fejtéstelepítés a mecseki liaszbányászatban == BKL Bányászat, 1970. 1. sz. – p. 13–18.

Szilágyi Antal: A gépesített fejtések üzemeltetési és biztonsági kérdései meredek telepekben == BKL Bányászat, 1971. 10. sz. – p. 663–666.

Szilágyi Antal: A mecseki szénbányák föld alatti létszámának elemzése, különös tekintettel a termelők létszámának csökkenésére == BKL Bányászat, 1986. 2. sz. – p. 70–78.

Szilágyi Antal: Az improduktív létszám csökkentésének, a felszabaduló munkaerő produktív területre irányításának lehetőségei a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1988. 2. sz. – p. 103–107.

Szirtes Béla: Bányamentő szolgálat a pécsvidéki szénbányászatban == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 570–576.

Szirtes Béla–Szirtes Lajos: Gázkitörésveszélyes széntelepek harántolása a pécsi István I. akna továbbmélyítésekor == BKL Bányászat, 1971. 8. sz. – p. 538–542.

Szirtes Béla–Tamásy István–Zalai György: A mecseki feketekőszén-bányászat fejlesztésének indokai és gazdasági problémái == BKL Bányászat, 1980. 10. sz. – p. 674–680.

Szirtes Béla: 1896-ban kezdte meg működését Pécsett a bányaaltisztképző iskola == BKL Bányászat, 1997. 3. sz. – p. 142–143.

Szirtes Béla: 70 éve avatták föl a pécsi gróf Széchenyi István aknát == BKL Bányászat, 1997. 3. sz. – p. 247–249.

Szirtes Béla: A mecseki föld alatti szénbányászat aknái, tárói és más, külszínre nyíló bányaterei : adatok a mecseki feketeszén-bányászat történetéből == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 538–548.

Szirtes Béla: Emlékek a pécsi bányatelepek hétköznapjaiból == Pécsi Szemle, 1999. tavasz. – p. 57–68. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 23–36.

Szirtes Béla: Kik azok a gránerek? == Pécsi Szemle, 1999. ősz. – p. 47–55. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 37–45.

Szirtes Béla: A DGT egységes üzemszerkezetének kialakulása == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 25–36.

Szirtes Béla: Mecseki bányász zsargonszótár == Nyelvteremtő bányászok, 2. kötet / szerk. Barlahidai Andrea. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2000. – 51 p.

Szirtes Béla: A pécsi bányász zsargonról == Pécsi Szemle, 2000. nyár. – p. 92–96. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 120–124.

Szirtes Béla (szerk.): Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – 336 p.

Szirtes Béla: A pécsi szén útja az aknától a felhasználóig == Pécsi Szemle, 2001. tavasz. – p. 70–82. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 150–162.

Szirtes Béla: A pécsi szénbányászat kiemelkedő személyiségei == Pécsi Szemle, 2001. tél. – p. 48–57. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 200–209.

Szirtes Béla: Kiemelkedő személyek a pécsi szénbányászat történetében == Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – p. 273–288. – (Pannónia könyvek)

Szirtes Béla: A lámpásvölgyi hajdanvolt szénbányák helyszínein a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány által a 2002. évi bányásznapon elhelyezett emlékkövek == Pécsi Szemle, 2002. tél. – p. 124–127. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 273–276.

Szirtes Béla: Régi pécsi aknatornyok == Pécsi Szemle, 2003. tavasz. – p. 42–47. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 277–282.

Szirtes Béla: Újabb bányász emlékjelek Pécsett == Pécsi Szemle, 2003. tél. – p. 140–147. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 314–323.

Szirtes Béla: Bányász toronyzene az Ágoston téren == Pécsi Szemle, 2004. ősz. – p. 134–136. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 35–37.

Szirtes Béla: Akié a föld, azé a szén… : kétszáz éves törvényalkotási vita és néhány következménye == Pécsi Szemle, 2005. ősz. – p. 29–35. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 77–82.

Szirtes Béla: Készül a bányászemlékmű == Pécsi Szemle, 2006. tavasz. – p. 89–91. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 119–121.

Szirtes Béla: Avatóbeszéd : elhangzott a mecseki szén- és uránbányászati emlékmű avatásán, 2006. szeptember 1-jén a pécsi Ágoston téren == Pécsi Szemle, 2006. ősz. – p. 112–115. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 144–147.

Szirtes Béla: Pécs-Somogy történetének olvasása közben == Pécsi Szemle, 2006. ősz. – p. 120–123. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 148–151.

Szirtes Béla: A csertetői tragédia 70. évfordulóján : a pécsi politikai bányász perekről == Pécsi Szemle, 2007. nyár. – p. 56–79. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 183–206.

Szirtes Béla: Táblaavatás a szabolcsi szénbányákban halálos balesetet szenvedett 197 bányász emlékére == Pécsi Szemle, 2008. ősz. – p. 126–128.

Szirtes Béla: Egy tudós bányamérnök emlékére : Szirtes Lajos : 1918–2009 == Pécsi Szemle, 2009. tavasz. – p. 88–89.

Szirtes Béla: El nem hangzott avatóbeszéd : [13. Európai Bányász-Kohász- és a 8. Magyar Bányász-Kohász-Erdész Találkozót megörökítő emlékkő elhelyezése alkalmából] == Pécsi Szemle, 2010. tél. – p. 110–111.

Szirtes Béla: A pécsi szén útja az aknától a felhasználóig : kivonat == Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 106–110.

Szirtes Béla: A csertetői tragédia 70. évfordulóján : [a pécsi politikai bányász perekről] : kivonat == Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből / szerk. Bíró József ; fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 2011. – p. 91–105.

Szirtes Béla: Szabolcsi kérdőjelek == Pécsi Szemle, 2011. ősz. – p. 96–109.

[Szirtes Béla]: In memoriam Garamvölgyi János : 1920–2011 == Pécsi Szemle, 2011. tél. – p. 105.

Szirtes Béla: Tíz éves a Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány == Pécsi Szemle, 2011. tél. – p. 106–113.

Szirtes Béla: Tíz éves a Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány == BKL Bányászat, 2012. 1. sz. – p. 29–33.

Szirtes Gábor: Wiesner Raymár : (1843–1900) == Pécsi Panteon : portrék a millennium korából. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. – p. 113–122. – (Pannónia könyvek)
            A Dunagőzhajózási Társaság bányaigazgatója volt.

Szirtes Gábor: Zsolnay Vilmos : (1828–1900) == Pécsi Panteon : portrék a millennium korából. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. – p. 123–142. – (Pannónia könyvek)

Szirtes Gábor: „Örök emléket állított magának itteni működésével” : Wiesner Raymár (1843–1900) == BKL Bányászat, 1998; 4. sz. – p. 341–344.

Szirtes Gábor (szerk.): Iparosok és bányászok a Mecsekben : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor, Vargha Dezső. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2002. – 374 p. – (Pannónia könyvek)

Szirtes Gábor (szerk.): Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből : tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső. – Pécs : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara : Pro Pannonia, 2005. – 316 p.

Szirtes Lajos: A pécsi bányászat gáz- és gázkitörés veszélye == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 528–534.

Szirtes Lajos: Gázkitörések megszüntetése harántoló munkáknál == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 543–545.

Szirtes Lajos: Szinttávolság megválasztása a Pécsi Szénbányászati Tröszt Széchenyi-aknáján == Bányászati Lapok, 1959. 7. sz. – p. 438–442.

Szirtes Lajos: A szilikózis és a pécsi szénbányák kőzeteinek összefüggése == Bányászati Lapok, 1960. 1. sz. – p. 12–15.

Szirtes Lajos: Új lehetőségek a gázkitörésveszély megszüntetésére a pécsi szénbányászatban, I–II. == Bányászati Lapok, 1960. 10., 11. sz. – p. 660–675., 754–765.

Szirtes Lajos: Gázkitöréses széntelepek perforálása == Bányászati Lapok, 1962. 4. sz. – p. 217–220.

Szirtes Lajos: Az alapvágathajtás kritikus sebességének néhány problémája a pécsi szénbányákban == Bányászati Lapok, 1963. 5. sz. 289–293.

Szirtes Lajos: Gázkitörések elleni küzdelem a pécsi szénbányákban == Természettudományi Közlöny, 1963. 9. sz. – p. 405–406.

Szirtes Lajos: Gázkitöréses széntelepek perforálásának biztonsági és gazdasági értékelése == Bányászati Lapok, 1964. 11. sz. – p. 746–751.

Szirtes Lajos–Vékény Henrik: A szénfal-átnedvesítés eredményei a mecseki szénbányák elővájásaiban == Bányászati Lapok, 1965. 6. sz. – p. 370–375.

Szirtes Lajos: A gázkitöréses bányák művelésével foglalkozó Nimes-i konferencia tanulságai == Bányászati Lapok, 1965. 8. sz. – p. 529–535.

Szirtes Lajos: A dolgozók célszerű telepítése porveszélyes szénbányákban == Bányászati Lapok, 1966. 11. sz. – p. 726–730.

Szirtes Lajos: Gázkitörések elleni védekezés a liasz szénbányászatban == Mecseki Szénbányászati Tröszt műszaki továbbképző tanfolyamán elhangzott előadások : [Pécs, 1964]. – Pécs : Mecseki Szénbányászati Tröszt, 1966. – p. 199–232.

Szirtes Lajos: A felvételi életkor jelentősége porveszélyes üzemekben == BKL Bányászat, 1968. 2. sz. – p. 18–20.

Szirtes Lajos: A porviszonyok változásának hatása a portüdő-megbetegedések kifejlődésére == BKL Bányászat, 1968. 5. sz. – p. 231–234.

Szirtes Lajos: A gázkitörésekkel foglalkozó IV. Nemzetközi Kollokvium tanulságai == BKL Bányászat, 1969. 2. sz. – p. 73–79.

Szirtes Lajos: A szén- és gázkitörések elleni védekezés fejlődése == BKL Bányászat, 1969. 9. sz. – p. 577–586.

Szirtes Lajos: A váratlan kőzet- és gázkitörések szabályozására és megszüntetésére kifejtett törekvések a német–magyar–lengyel együttműködésben == BKL Bányászat, 1970. 12. sz. – p. 811–816.

Szirtes Lajos: A porveszélyességet reprezentáló Dp indexszel végzett elemző munka első eredményei a mecseki szénmedence bányaüzemeiben == BKL Bányászat, 1971. 3. sz. – p. 157–159.

Szirtes Lajos: Szén- és gázkitörések leküzdése. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1971. 323 p., 4 t.

Szirtes Lajos: A Tiribes-bányai CO2 gázjelenség hovatartozásának elemzése == BKL Bányászat, 1972. 10. sz. – p. 664–666.

Szirtes Lajos: A széntelepek gázkitörés-veszélyességének földtani vonatkozásai == BKL Bányászat, 1973. 2. sz. – p. 73–78.

Szirtes Lajos (szerk.): A Mecseki Szénbányák 1969–1970. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1973. – 234 p.

Szirtes Lajos (szerk.): A Mecseki Szénbányák 1971–1972. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1975. – 247 p.

Szirtes Lajos: Az aktív védekezési módszerek alkalmazásának eredményei és problémái a gázkitörésveszélyes mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1975. 10. sz. – p. 660–666.

Szirtes Lajos (szerk.): A Mecseki Szénbányák 1973–1974. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1977. – 229 p.

Szirtes Lajos: A gázkitörés-veszély földtörténeti kialakulásának földtörténeti modelljéről == A Mecseki Szénbányák 1973–1974. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1977. – p. 82–91.

Szirtes Lajos: A bányaművelés egyes munkálatainak szerepe a gázkitörésveszély változásában == BKL Bányászat, 1979. 3. sz. – p. 145–150.

Szirtes Lajos: A szén- és gázkitörésekkel küzdő európai szénbányák bányaművelési tapasztalatainak rendszerezése == BKL Bányászat, 1981. 7. sz. – p. 433–439.

Szirtes Lajos–Szirtes László: Széntelepekhez kapcsolódó gázkitörések és égi-mechanikai jelenségek kapcsolata == BKL Bányászat, 2007. 5. sz. – p. 18–21.

Szirtes László: A bányászat elemi veszélyei elleni küzdelem rendszertechnikája == BKL Bányászat, 1984. 1. sz. – p. 27–37.

Szirtes László: A gázfelszabadulás automatikus előrejelzésének néhány időszerű kérdése a fejtési munkahelyeken == BKL Bányászat, 1989. 1. sz. – p. 42–47.

Szirtes László: Az automatizálás és a számítógép alkalmazásának új irányai a magyar bányászatban == BKL Bányászat, 1990. 6. sz. – p. 427–429.

Szirtes László–Szirtes Lajos: Széntelepekhez kapcsolódó gázkitörések és égi-mechanikai jelenségek kapcsolata == BKL Bányászat, 2007. 5. sz. – p. 18–21.

Szirtes Mónika: A pécsi bányásztársadalom nemzetiségi összetétele, asszimilációs folyamatok : szakdolgozat. – Pécs : JPTE BTK Történelem Tanszék, 1989.

Szita László: Munkásmozgalmi emlékhelyek Pécsett. – Pécs : Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Művelődési Osztálya, 1977. – 224 p.

Szita László: A mecseki kőszénbányászat forrásai a Baranya Megyei Levéltárban == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 41–57. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Szita László: A Mecsek vidéki szénbányászok mozgalmának történeti feldolgozása Babics András munkásságában == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24 : a konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 30–38. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Szita László: Konferencia a mecseki szénbányászat történetéről == Levéltári Szemle, 1986. 1. sz. – p. 95–96.

Szoboszlay Kornél: Az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsi művein végzett központosító munkálatok == Bányászati és Kohászati Lapok, 1922. 20. sz. – p. 309–314.

Szoboszlay Kornél: Beton és vasbeton a bányászati mélyépítésben, I–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1926. 12., 13., 14., 15. sz. – p. 214–219., 234–237., 255–258., 274–277. : ill. (20 rajz)

Szoboszlay Kornél: A mélyfúrás szerepe a haszonvíz nyerésénél == Bányászati és Kohászati Lapok, 1927. 8. sz. – p. 149–153. : ill. (4 rajz)

Szomolányi Gyula: A robbantási technológia fejlesztése a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1971. 1. sz. – p. 24–27.

Szomolányi Gyula: A kőzetfúrás jelentősége a Mecseki Ércbányászati Vállalat üzemeiben == BKL Bányászat, 1972. 5. sz. – p. 304–309.

Szomolányi Gyula: A mecseki uránbányászat 30 éve == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 649–650.

Szomolányi Gyula: Az uránbányászat 30 éve == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 102–111. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Szomolányi Gyula: A mecseki bányászati múzeum állandó föld alatti kiállítása == BKL Bányászat, 1988. 11. sz. – p. 796–799. : ill.

Szomolányi Gyula: Uránércbányászat == A magyar bányászat évezredes története 2. kötet / szerk. Benke István, Reményi Viktor. – Budapest : Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1996. – p. 531–549.

Szomolányi Gyula: A mecseki uránércbányászat rövid története == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 555–557.

Szonntag József: Száz éves a vasasi Petőfi-akna == BKL Bányászat, 1969. 1. sz. – p. 50–53.

Szonntag József: Nagynyomású sűrített levegős jövesztés a mecseki szénbányákban == BKL Bányászat, 1978. 5. sz. – p. 305–309.

Szőke Jenő: Hozzászólás Esztó Miklós: „Sújtóléges munkahelyen szívó-, vagy fúvó szellőztetést?” c. tanulmányához == Bányászati Lapok, 1953. 3. sz. – p. 163.

Sztraka Ferencz: Fúvó szellőztetés robbanó bányaléggel küzködő bányákban == Bányászati és Kohászati Lapok, 1892. 12., 14., 15. – p. 94–95., 132–134., 152–154., 3 t.

Sztrókay Kálmán: A mecseki vasércképződés == Magyar Tudományos Akadémia Müszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1952. p. 211–230.

Szűts Emil: A szerb megszállás Baranya megyében (1918–1921) == Babics András Tudományos emlékülés előadásai : 1986. október 24 : a konferenciát Babics András történész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztük / [szerk. Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 39–57. – (Múzeumi füzetek ; 3.)

Szűts Emil: Az elmerült sziget : a baranyai Szerb–Magyar Köztársaság. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1991. – 220 p.

Szűcs István: Béta akna == Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve, 1971. 3. sz. – p. 41–47.
             „A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete : teleptan” című munka résztanulmánya.

vissza a táblázathoz

T

Takács József: A fejtések közötti pillérek feszültségi állapotának és tönkremenetelének vizsgálata egy nagy mélységben művelő ércbányában == BKL Bányászat, 1974. 5. sz. – p. 339–342.

Takács József: Egy szabálytalan alakú bányaüreg belső kőzetpilléreinek lefejtése következtében várható kőzetmozgás vizsgálata membránmodellel == BKL Bányászat, 1975. 1. különszám. – p. 59–64.

Takács József–Varga László: A feszültségmentesítés elvén alapuló kőzetfeszültség-meghatározás a nagymélységű ércbányászatban == BKL Bányászat, 1979. 10. sz. – p. 663–668.

Tamásy István: Gázkitörések keletkezésének kérdései. – Budapest : [Felsőoktatási Jegyzetellátó], 1954. [!1955]. – 32 p. – (Mérnöki Továbbképző Intézet 1953–1954. évi előadássorozatából ; 2877.)

Tamásy István: A pécsi szénbányászat fejlesztése == Bányászati Lapok, 1958. 8–9. sz. – p. 506–521.

Tamásy István: A pécsi szénbányászat gépesítésének hatása a bányaművelés módszereire == Bányászati Lapok, 1960. 3. sz. – p. 145–152.

Tamásy István: A korszerű biztosítás helyzete és fejlesztésének irányvonalai a magyar szénbányászatban == Bányászati Lapok, 1965. 3. sz. – p. 145–151.

Tamásy István: A mélység és az üzemkoncentráció hatása a gázkitörésveszélyre a pécsi szénbányászatban == BKL Bányászat, 1971. 11. sz. – p. 729–735.

Tamásy István: A metángázfejlődés szabályozásának néhány kérdése a mecseki szénbányászat pécsi területén == BKL Bányászat, 1972. 4. sz. – p. 217–222.

Tamásy István: A szénelőkészítés helyzete hazánkban == BKL Bányászat, 1974. 6. sz. – p. 372–373.

Tamásy István: Szénbányászatunk helyzete, fejlesztési feltételei és lehetőségei == BKL Bányászat, 1986. 5. sz. – p. 299–303.

Tamásy István: Őszintén a szénbányászatról == BKL Bányászat, 1990. 3. sz. – p. 145–149.

Tamásy István: Néhány személyes emlék és gondolat szénbányászatunk utolsó 50 évének történetéhez == BKL Bányászat, 1996. 5. sz. – p. 552–559.

Tamásy István: A pécsi szénbányászat korszerűsítése (1956–1962) == Pécsi Szemle, 2005. nyár. – p. 74–85. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 66–76.

Tamásy István: Emlékezés egy „elfelejtett” rekonstrukcióra. A pécsi szénbányászat korszerűsítése 1956–1962 között : kézirat. – 14 p.

Tar Mihály: Többköteles aknaszállító gépekkel szerzett üzemi tapasztalatok == BKL Bányászat, 1973. 3. sz. – p. 183–186.

Tarján (Schneider) Gusztáv: A flotálható ásványszenek flotálásának és határszögének elméleti vizsgálata == Bányászati és Kohászati Lapok, 1947. 2. sz. – p. 50–55. : ill. (5 rajz)

Tarján (Schneider) Gusztáv: Liaszkorú kokszszeneinknek flotálással való javítása == Bányászati és Kohászati Lapok, 1947. 3. sz. – p. 65–69., 3 tábla

Tarján (Schneider) Gusztáv: Kokszszén előállítására irányuló nedves előkészítési kísérletek a komlói szénnel == Bányászati és Kohászati Lapok, 1949. 7., 8. sz. – p. 269–278., 311–319., 4 t. : ill. (18 rajz)

Tarján (Schneider) Gusztáv: Hazai szeneink előkészítésére vonatkozó diagrammok és más adatok == Bányászati Lapok, 1958. 2–3. sz. – p. 81–106.

Tarján (Schneider) Gusztáv: Miért nem ég el a liasz szenek és brikettek magja a háztartási kályhákban? == BKL Bányászat, 1968. 2. sz. – p. 5–12.

Tarján (Schneider) Gusztáv: A hidrociklonban kialakuló nehézszuszpenzióról == BKL Bányászat, 1968. 6. sz. – p. 361–366.

Tarján (Schneider) Gusztáv: Megjegyzések és javaslatok a pécsi szénmosó rekonstrukciójához == BKL Bányászat, 1984. 11. sz. – p. 749–757.

Tassonyi Ernő: Mentőcsapatok alkalmazása a szászvári bányaszerencsétlenségnél == Bányászati és Kohászati Lapok, 1910. 13. sz. – p. 6–11.

Telegdi Róth Károly: A Komlón 1936–1943. években végzett bányászati kutatások eredménye == Bányászati és Kohászati Lapok, 1948. 6. sz. – p. 161–169. : ill. (3 ábra)

Tiles János: A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. fejlődéstörténete, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1933. 5., 6. sz. – p. 97–104., 121–128., 1 t. : ill. (3 rajz)

Tilkovszky Lóránt: Német nemzeti kérdés a mecseki bányavidéken (1919–1945) == „Bányászat a Mecsekben” című tudományos konferencia előadásai : 1985. október 15–16. / [sajtó alá rendezte Huszár Zoltán]. – Pécs : Mecseki Bányászati Múzeum, 1988. – p. 112–146. – (Múzeumi füzetek ; 2.)

Till József: A robbantási technológia szerepe a gyorsított vágathajtásban == BKL Bányászat, 1971. 7. sz. – p. 483–487.

Timár Miklós–Vékény Henrik: A bányaiparban a pormérés fejlesztésének néhány szempontja == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1987. 4–6. sz. – p. 89–92.

Timár Miklós–Vékény Henrik: A bányászati munkahigiénés pornormákról == BKL Bányászat, 1989. 2. sz. – p. 84–90.

Tirkala Ferenc: Uránérckutatás Magyarországon 1953–1989 között == Pécsi Szemle, 2001. tél. – p. 94–101. In Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2003. – p. 210–217.

Tiszai László: A fejtésgépesítés fejlődése == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 735–741.
            Vö.: Gádori Vilmos.

Tiszai László: Hattyúdal vagy/és 3x3 ajánlás a mecseki szénbányászatért == BKL Bányászat, 1990. 11–12. sz. – p. 682–683.

Tolnay Kornél: Hozzászólás Láng László: „A komlói szénkutató fúrások problémája” c. cikkéhez == BKL Bányászat, 1952. 11. sz. – p. 606–607.

Tomasovszky Imre: A bányafa, I–III. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1930. 14., 15., 16. sz. – p. 317–326., 341–349., 373–391., 2 t. : ill. (8 kép, 1 grafikon)
            Első Dunagőzhajózási Társaság.

Tompos Endre: Kokszszén-keverékek kéntelenítésére irányuló pirit eloszlási vizsgálatok == BKL Bányászat, 1969. 12. sz. – p. 815–820.

Tompos Endre: Jellegzetes pirit-előfordulások és eloszlásuk a liász aprószénben == BKL Bányászat, 1987. 7. sz. – p. 455–458.

Tóth Árpád–Vékény Henrik: Szénbányászok inhalációs toron- és radon-bomlásterhelésének vizsgálata == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1983. 4–6. sz. – p. 89–91.

Tóth Árpád: 100 éve alakult ki a magyar szakosított bányaépítés == BKL Bányászat, 2007. 5. sz. – p. 2–9.
            Vö.: Martényi Árpád–Pál István.

Tóth István: Néhány pécsi és baranyai bányahelynév szóelemzése == BKL Bányászat, 1983. 11. sz. – p. 757–759.

Tóth József–Zombori Lajos: Pécsi bányapénz a múlt században == BKL Bányászat, 1989. 4. sz. – p. 261–262.

Tóth Tibor: A leggazdaságosabb szintosztás meghatározása műszaki analízissel, meredekdőlésű településeknél, feküakna esetében == Bányászati Lapok, 1961. 2. sz. – p. 96–106.

Töllősy Pál: Gebhardt Ferenc : (1932–2010) == BKL Bányászat, 2011. 1. sz. – p. 54.

Traj Ferenc: Emlékezzünk hőseinkre! : bányamentő szobor Pécs-Meszesen == Pécsi Szemle, 2008. tavasz. – p. 130–131. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 223–224.

Traj Ferenc: Volt egyszer egy Szénmosó == Pécsi Szemle, 2009. tél. – p. 120–122.

Traj Ferenc: Egy bányászkolónia hétköznapjai == Pécsi Szemle, 2010. tavasz. – p. 80–82.

Traj Ferenc: Nők a bányában == Pécsi Szemle, 2010. tél. – p. 118–120.

Trebbin Ágost: Baranya első vasútja == A Mecsek Egyesület évkönyve a 2008-as egyesületi évről. – Pécs : Mecsek Egyesület, 2008. – p. 71–88.

Turza István: A külszíni süllyedések regressziós elemzése a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1979. 10. sz. – p. 687–691.

Turza István: A komlói Kossuth I. akna aknatornyának térbeli meghatározása == BKL Bányászat, 1980. 2. sz. – p. 118–129.

Turza István: A süllyedés dimenzió nélküli típusgörbéjének közelítő meghatározása a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1980. 5. sz. – p. 335–338.

Turza István: Aknaszelvényező mérések a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1980. 8. sz. – p. 529–534.

Turza István: A kőzetmozgásmérés regressziós kiértékelése == BKL Bányászat, 1981. 7. sz. – p. 455–463.

Turza István: Áttörési mérések a mecseki szénmedence bányaüzemeiben == BKL Bányászat, 1982. 2. sz. – p. 87–94.

Turza István: Egységes bányászati koordináta- és térképrendszer kialakítási lehetőségének vizsgálata a mecseki szénmedencében == BKL Bányászat, 1982. 4. sz. – p. 238–244.

Turza István: Pécs bányaüzem Rücker aknájának térbeli meghatározása == BKL Bányászat, 1982. 6. sz. – p. 394–398.

Turza István: A görbület és a deformáció közelítő meghatározása a mecseki szénmedencében == BKL Bányászat, 1983. 1. sz. – p. 734–738.

Turza István: A mozgáselemek meghatározása a süllyedési horpa bármely pontjában == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 509–514.

Turza István: Létszám-előrejelzés analitikus trendszámítással == BKL Bányászat, 1991. 7–8. sz. – p. 413–417.

Turza István: Az emberi erőforrásokat mozgató tényezők == BKL Bányászat, 1992. 1–2. sz. – p. 56–60.

Turza István: Humán stratégia a mecseki felszámolás folyamán == BKL Bányászat, 1993. 4. sz. – p. 399–408.
            Szénbányászat felszámolása.

Turza István: A létszám és a jövedelem alakulása az iparban 1991 óta == BKL Bányászat, 1994. 2. sz. – p. 233–236.

Turza István: A Pécsi Erőmű Rt. Kőszénbánya humán tevékenysége == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 592–595.

Turza István: A mecseki szénbányászat humánpolitikája 1945–1993. április 1-jéig == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 297–306.

Turza István: Fejtések okozta kőzetmozgások utómozgásainak meghatározása == BKL Bányászat, 2005. 6. sz. – p. 12–15.

Turza István: Intenzív kőzetmozgások időfolyamatai == BKL Bányászat, 2008. 2. sz. – p. 24–28.

Turza István: Szirtes Lajos (1918–2009) == BKL Bányászat, 2009. 2–3. sz. – p. 63.

vissza a táblázathoz

U

vissza a táblázathoz

V

Vadász Elemér: Pillanatképek a Mecsek múltjából == A Mecsek Egyesület Évkönyve a XXIII-ik egyesületi évről (1913). – Pécs : Mecsek Egyesület, 1914. – p. 5–12.

Vankó Richárd: A zobáki függőleges aknák szállítóberendezései == Bányászati Lapok, 1954. 10. sz. – p. 523–528.

Vankó Richárd: Függőleges aknaszállítás több szintről == Bányászati Lapok, 1956. 5. sz. – p. 281–284.

Várady Ferenc: Bányászat == Baranya multja és jelenje, I. kötet / szerk. Várady Ferencz. – Pécs : Telegdi Ármin könyvnyomdája, 1896. – p. 586–599.

Varga Ernő: Légakna kihajtása KPV-1B típusú szovjet padozat segítségével == BKL Bányászat, 1980. 4. sz. – p. 220–224.

Varga Mihály: A vágathajtási technológia fejlődése a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 673–676.

Varga Mihály: Privatizációs lehetőségek az uránércbányászat területén == BKL Bányászat, 1993. 3. sz. – p. 256–264.

Varga Mihály: Beköszöntő [100 éves az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Pécsi Osztálya] == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 514–517.

Vargha Dezső: Madas József életpályája : (1905–1988) == Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből : tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső. – Pécs : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara : Pro Pannonia, 2005. – p. 281–296.

Vargha Károly: A Pécs környéki magyar és magyarországi német bányászok szájhagyományai == Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből, 1. kötet / szerk. Kiss Mária. – Budapest : Mikszáth, 1996. – p. 51–54.

Várkonyi Nándor: Hegybíró Béla : 1919–1999 == BKL Bányászat, 1999. 6. sz. – p. 517.

Vass István: A mecseki kőszénbányászat külfejtéses művelése : a külfejtéses bányászkodás előzményei, 1782–1952 == Pécsi Szemle, 2005. tél. – p. 26–35. In Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / fel. szerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány, 2008. – p. 83–92.

Vedrődi Antal: A Mecseki Szénbányák beruházási tevékenysége a felszabadulástól napjainkig == BKL Bányászat, 1982. 11. sz. – p. 761–765.

Vedrődi Antal: A Mecseki Szénbányák beruházási tevékenysége 1980–1988 között == BKL Bányászat, 1990. 7–8. sz. – p. 497–502.

Vedrődi Antal: Az OMBKE mecseki szerveződéseinek tevékenysége szaklapunk tükrében 1898-tól napjainkig == BKL Bányászat, 1998. 6. sz. – p. 526–533.

Vedrődi Antal: A magyar szénbányászat történetének egyik legnagyobb vállalkozása: az 1948 utáni komlói bányafejlesztés == Búcsúzik a mecseki szénbányászat emlékülés előadásai : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29–30. / szerk. Szirtes Béla. – Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. – p. 55–60.

Vékény Henrik: Szénfalátnedvesítés a pécsi kőszénbányákban == Bányászati Lapok, 1962. 12. sz. – p. 794–799.

Vékény Henrik: A szilikózisveszély felszámolására irányuló harc a szénbányászatban == Természettudományi Közlöny, 1963. 9. sz. – p. 411–413.

Vékény Henrik: Bányászati porelhárítási konferencia Lipcsében == Bányászati Lapok, 1965. 8. sz. – p. 552.

Vékény Henrik: Kőzetfúrás száraz portalanítással == Bányászati Lapok, 1965. 7. 445–449.

Vékény Henrik: A koniméteres porvédelmi eljárás fejlesztésének néhány kérdése == BKL Bányászat, 1968. 3. sz. – p. 104–107.

Vékény Henrik: A bányaüzemi porelhárítás fejlesztésének néhány kérdése == Pécsi Műszaki Szemle, 1968. 4. sz. – p. 9–14.

Vékény Henrik: Az egészségre veszélyes porkoncentrációnak meghatározása légszeparátor előválasztású graviméterrel == BKL Bányászat, 1969. 2. sz. – p. 80–85.

Vékény Henrik: A fejtési szénfal nedvesítésének fejlesztése == Pécsi Műszaki Szemle, 1969. 4. sz. – p. 5–8.

Vékény Henrik: A porképződés csökkentése kanalas rakodógép alkalmazásánál == BKL Bányászat, 1970. 1. sz. – p. 19–21.

Vékény Henrik: A bányaüzemi pormérés fejlesztésének irányelvei == BKL Bányászat, 1970. 4. sz. – p. 229–235.

Vékény Henrik: Tanácskozás a szilikózisveszély elhárításának műszaki feladatairól == BKL Bányászat, 1970. 5. sz. – p. 311–314.

Vékény Henrik: A munkahigiénés porkoncentráció-mérés fejlesztésének szempontjai == Pécsi Műszaki Szemle, 1971. 2. sz. – p. 1–5.

Vékény Henrik: A bányaüzemi porkoncentráció-mérés fejlesztésének néhány kérdése == Munkavédelem, 1971. 4–6. sz. – p. 17–21.

Vékény Henrik: Die Gewichtsmässige Bestimmung der respirablen Staubfraktion mittels Staubprobenahmegerät mit Windschichter-Vorabseider == Staub-Reinhaltung der Luft, 1971. 9. sz. – p. 367–371.
            Angol nyelven is.

Vékény Henrik: Index a szilikózis dinamikus epidemiológiájának tanulmányozására == Pécsi Műszaki Szemle, 1972. 4. sz. – p. 1–6.

Vékény Henrik: A dynamic index of the silicisis epidemiology == Staub-Reinhaltung der Luft, 1972. 11. sz. – p. 27–31.

Vékény Henrik: Mutató a szilikózis megbetegedés helyzetének értékeléséhez == BKL Bányászat, 1972. 11. sz. – p. 739–743.

Vékény Henrik: A BMRC-kritériumokhoz hangolt pormintavevő műszer a bányalevegő porkoncentrációjának gravimetriás meghatározásához == BKL Bányászat, 1973. 9. sz. – p. 577–586.

Vékény Henrik: Adalékok a bányaüzemi pormérés fejlesztésének kérdéséhez == Pécsi Műszaki Szemle, 1975. 1–2. sz. – p. 1–4.

Vékény Henrik: Szempontok a bányaüzemi pormérés fejlesztéséhez == Munkavédelem, 1975. 1–3. sz. – p. 21–26.

Vékény Henrik: A szellőztető légáram irányának hatása a széleshomlokú fejtések porterheltségére == BKL Bányászat, 1975. 1–2. sz. – p. 40–45.

Vékény Henrik: A bányaüzemi pormérés fejlődése == BKL Bányászat, 1975. 10. sz. – p. 667–672.

Vékény Henrik: Küzdelemben a szilkózisveszéllyel == Mecseki Bányász, 1976. augusztus 17. – p. 3–4.

Vékény Henrik: A megengedhető porkoncentráció vizsgálata a Mecseki Szénbányák esetére == Munkavédelem, 1976. 10–12. sz. – p. 17–23.

Vékény Henrik: Az egészségre ártalmas porok határkoncentrációjának vizsgálata a mecseki szénbányákban == BKL Bányászat, 1976. 11. sz. – p. 721–727.

Vékény Henrik: Mi újat hozott a nemzetközi szilikózis konferencia? == Pécsi Műszaki Szemle, 1976. 4. sz. – p. 15–17.

Vékény Henrik: Szilikózisveszély a bányászatban : nemzetközi konferencia, Pécs, 1976. szeptember 29–október 1. == BKL Bányászat, 1977. 3. sz. – p. 200–202.

Vékény Henrik: Kutatások légöblítéses szénfúrások portalanítására == Munkavédelem, 1977. 4–6. sz. – p. 27–32.

Vékény Henrik: Silikosegefahr im Bergbau == Staub-Reinhaltung der Luft, 1977. 7. sz. – p. 283–284.

Vékény Henrik: A liász-szénbányászat empirikus porhatárkoncentrációja == Pécsi Műszaki Szemle, 1977. 3–4. sz. – p. 12–17.

Vékény Henrik: Emperische Gewinnung einer Staub-Grenzkoncentracion == Staub-Reinhaltung der Luft, 1978. 8. sz. – p. 336–341.

Vékény Henrik: A silicosis műszaki prevenciójának helyzete a Mecseki Szénbányáknál == Munkavédelem, 1979. 4–6. sz. – p. 23–31.

Vékény Henrik: Szintes szeletosztású fejtés talpszeletének áztatása porcsökkentés céljából == BKL Bányászat, 1979. 7. sz. – p. 437–441.

Vékény Henrik: A bányaüzemi pormérés fejlesztésének kérdéseiről == Munkavédelem, 1980. 7–9. sz. – p. 11–14.

Vékény Henrik: Talpszelet átitatása vízzel, dőlés menti szeletosztású fejtésekben == BKL Bányászat, 1980. 11. sz. – p. 739–743.

Vékény Henrik: A kezdő szilikózis esetek számának alakulása a Mecseki Szénbányák bányaüzemeiben == BKL Bányászat, 1981. 1. sz. – p. 56–58.

Vékény Henrik: Verminderung der Staubentwicklung == Bergbau, 1981. 8. sz. – p. 525–528.

Vékény Henrik: Kutatások a mecseki szénbányáknál a nedves porcsökkentő eljárások hatásosságának nedvesítőszerekkel való növelésére == Munkavédelem, 1981. 7–9. sz. – p. 9–14.

Vékény Henrik: Die quantitative Untersuchung der Silikosegefahr in den Pécser Kohlengruben == Staub-Reinhaltung der Luft, 1981. 10. sz. – p. 397–400.

Vékény Henrik: A pécsi szénbányák szilikózis veszélyének mennyiségi meghatározása == Munkavédelem, 1981. 10–12. sz. – p. 19–23.

Vékény Henrik: A szilikózisveszély nagyságának vizsgálata == BKL Bányászat, 1982. 3. sz. – p. 161–165.

Vékény Henrik: Die quantitative Untersuchung einer Silikoseepidemiologie == Kompass, 1982. 12. sz. – p. 456–458.

Vékény Henrik: A bányászati munkakörnyezeti porok néhány higiénes vonatkozása == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1984. 1–3. sz. – p. 263–267.

Vékény Henrik: Tenside als Hilfsmittel der Staubbekäpfung im Mecseker Kohlenbergbau == Bergbau, 1984. 13. sz. – p. 826–829.

Vékény Henrik: A bányászati munkaegészségügyi pornormákról == BKL Bányászat, 1984. 11. sz. – p. 758–762.

Vékény Henrik: Egy kísérlet a széles homlokú fejtésekben foglalkoztatottak porexpoziciója műszeres vizsgálatának elvégzéséhez == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1984. 10–12. sz. – p. 171–173.

Vékény Henrik: A fúvó szellőztetés hatása a parciális szellőztetésű munkahelyek porkoncentrációjára == BKL Bányászat, 1985. 3. sz. – p. 183–186.

Vékény Henrik: A bányabeli porelhárításról == BKL Bányászat, 1985. 5. sz. – p. 312–316.

Vékény Henrik: A szilikózisveszély változásának epidemiológiai értékeléséről == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1986. 1–3. sz. – p. 17–20.

Vékény Henrik: A porártalom műszaki megelőzését célzó kutatások a mecseki szénbányászatban == BKL Bányászat, 1986. 5. sz. – p. 307–310.

Vékény Henrik: Veränderung der Silikosegefahr-erkennen und bewerten == Bergbau, 1987. 2. sz. – p. 66–67.

Vékény Henrik: Zum Problem der Bewertung der Veränderung der Silikosegefahr am Beispiel der Mecseker Kohlengruben == Zentralblatt für Arbeitsmedizin, 1987. 4. sz. – p. 113–116.

Vékény Henrik: Nedvesítőszer adagolása a bányabeli vízcsőhálózatba a porveszély elhárítására == BKL Bányászat, 1987. 5. sz. – p. 309–312.

Vékény Henrik: A kvarctartalmú és az ún. „inert” ásványi porok ajánlott munkahigiénés határértékei == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1987. 10–12. sz. – p. 245–253.

Vékény Henrik: Háromfokozatú gravimetrikus új bányászati pormérő műszer == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1987. 10–12. sz. – p. 276–282.

Vékény Henrik: Ein neues Stabmessgerät für die hygienische Beurteilung der Staubverhältnisse im Bergbau == Bergbau, 1988. 9. sz. – p. 406–409.

Vékény Henrik: Bányaiparban a porveszély elleni védekezés néhány módszere és szempontja == Munkavédelem, Munka- és Üzemegészségügy, 1988. 7–9. sz. – p. 237–241.

Vékény Henrik: A higiénés célzatú bányaüzemi pormérés új, univerzális műszere == BKL Bányászat, 1988. 7. sz. – p. 467–471.

Vékény Henrik: Ein dreistufiges Messgerät zur Staubmessung im Bergbau == Staub-Reinhaltung der Luft, 1988. 12. sz. – p. 459–462.

Vékény Henrik: Új porgraviméter a bányászati munkahelyek porviszonyai korszerű vizsgálatához == Kórház- és Orvostechnika, 1989. 2. sz. – p. 49–52.

Vékény Henrik: Die Bedeutung des Anlegealters bei der Entwicklung der Silikose == Kompass, 1989. 7. sz. – p. 350–354.

Vékény Henrik: Ein dreistufiges Staubmessgerät zur hygienischen Kontrolle der Staubverhältnisse im Bergbau == Atemschutz, 1989. – p. 10–13.

Vékény Henrik: Die arbeitshygienische Kontrolle der Staubverhältnisse an Arbeitsplätzen mit einem dreistufigen Staubmessgerät == Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 1990. 5. sz. – p. 273–275.

Vékény Henrik: Hidrofilteres porleválasztás a föld alatti bányászatban == BKL Bányászat, 1990. 1. sz. – p. 31–36.

Vékény Henrik: A munkafelvételi életkor jelentősége a szilikózis kifejlődésében == BKL Bányászat, 1990. 3. sz. – p. 192–196.

Vékény Henrik: A szilikózis ki- és továbbfejlődése a porexpozíció után – a Mecsek vidéki szénbányászok példáján == Egészségtudomány, 1990. 1. sz. – p. 64–72.

Vékény Henrik: Die Rolle des Anlegealters bei der Entstehung der Silikose == Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 1990. 10. sz. – p. 567–569.

Vékény Henrik: Massnahmen zur Vorbeugung gegen Silikose im Mecseker Kohlenbergbau == Glückauf, 1991. 7–8. sz. – p. 290–292.

Vékény Henrik: A szilikózis előrehaladásának folyamata a fokozott porbelégzés megszűnését követően == BKL Bányászat, 1991. 3–4. sz. – p. 169–173.

Vékény Henrik: A porkoncentráció mérése háromlépcsős porgraviméterrel == BKL Bányászat, 1991. 5–6. sz. – p. 307–311.

Vékény Henrik: A porártalmak elleni védekezés eredményei és feladatai a Mecseki Szénbányáknál == BKL Bányászat, 1991. 9–10. sz. – p. 543–547.

Vékény Henrik: Az egészségügyi pornormák kísérletes vizsgálata a mecseki szénbányaüzemekben == BKL Bányászat, 1993. 5. sz. – p. 516–520.

Vékény Henrik: Ungarn: Silikoseprävention im Mecseker Kohlenbergbau == Kompass, 1993. 10. sz. – p. 522–524.

Vékény Henrik: Munkahigiénés pornormák experimentális kutatása a MSZ esetére == Egészségtudomány, 1993. 4. sz. – p. 380–384.

Vékény Henrik: Über den Zusammenhang zwissen Silikose und Lungenkarzinoma am Beispiel der Mecseker Kohlengruben == Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 1993. 11. sz. – p. 366–369.

Vékény Henrik: Analyse von Staubkonzentrationen zur Prävention der Silikose im Mecseker Kohlenbergbau == Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 1994. 2. sz. – p. 56–59.

Vékény Henrik: Entwicklung der Silikose nach Beendigung der Staubexposition bei den Bergleuten der Mecseker Kohlengrube == Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 1994. 7. sz. – p. 243–248.

Vékény Henrik: Szilikózis a Mecsek szénbányászatában – Történeti hosszmetszeti tanulmány == Egészségtudomány, 1996. 2. sz. – p. 166–172.

Vékény Henrik: A szilikózis, a mecseki szénbányászok egykoron rettegett betegsége == BKL Bányászat, 1998. 4. sz. – p. 344–351.

Vékény Henrik: Szilikózis a magyar szénbányászatban == Magyar Tudomány, 2002. 2. sz. – p. 217–225.

Vékény Henrik: Erfolgreiche technische Prävention der Silikose im Mecseker Steinkohlenbergbau == Bergbau, 2002. 4. sz. – p. 172–174.

Verbőci József: Bányageofizikai tevékenység a Mecseki Szénbányáknál == Földtani Kutatás, 1983. 2–3. sz. – p. 23–24.
            A Magyarhoni Földtani Társulat 1979. évi mecseki vándorgyűlésének előadásai.

Verbőczi József: A Mázaszászvári bánya privatizációja és gyakorlati tapasztalatai == BKL Bányászat, 1993. 3. sz. – p. 268–276.

Verbőci József: Hozzászólás dr. Fodor Béla „A szénhez kötött metán hasznosítási lehetőségei Magyarországon” című cikkéhez == BKL Bányászat, 2008. 2. sz. – p. 37–40.

Verbőci József: A mélyművelésű bányászat újraindításának előkészületei a megkutatott mecseki feketekőszén-vagyon bázisán == BKL Bányászat, 2010. 6. sz. – p. 33–37.

Vereckei Lajos: Vereckei Lajos bányatechnikus, a Pécsi Szénbányászati Tröszt volt igazgatója, visszaemlékezései : kézirat. – Pécs, 1990. – 89 p.

Vida Jenő: A szénbányászat 25 esztendeje, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1927. 12., 13. sz. – p. 238–242., 258–262.

Videcz Ferencné: A hidasi lignitbánya története == Fejezetek Hidas történetéhez / Videcz Ferencné. – Hidas : Hidas Község Önkormányzata, 1999. – p. 237–244.

Villányi Katalin: A gázkitörés-veszély és az intruzió közötti összefüggés vizsgálata == A Mecseki Szénbányák 1969–1970. évi küzdelme a váratlan szén- és gázkitörések ellen / szerk. Szirtes Lajos. – Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1973. – p. 226–230.

Virágh János: A komlói szénmedencében alkalmazott fejtésmódok == Bányászati Lapok, 1963. 11. sz. – p. 884.

Virágh Károly: A mecseki uránérc-előfordulás teleptani viszonyai és földtani kutatása == BKL Bányászat, 1986. 10. sz. – p. 651–657.

Visy Zsolt: Hősök napja : Pécs, Hősök tere, 2011. május 28. == Pécsi Szemle, 2011. ősz. – p. 56–67.

Vitális Sándor: Sikonda-fürdő és környékének hidrogeológiai viszonyai == Hidrológiai Közlöny, 1933. 1. sz. – p. 21–54.

Vitális Sándor: A máza-szászvári villamostelep vízellátása == Hidrológiai Közlöny, 1936. 1. sz. – p. 102–120.

Vizer (Wieser) Vilmos. Bányageológiai vázlatok Tolnából-Baranyából == Bányászati és Kohászati Lapok, 1904. 9. sz. – p. 615–625.

Vízhányó Imre: Huszonöt év sportja a mecseki szénbányák sportegyesületeiben == Mecseki Tükör : tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről / szerk. Gyevi Károly. – Pécs : Mecseki Szénbányák Igazgatósága, 1970. – p. 235–247.

Vízhányó Imre (szerk.): Mecseki Szénbányák Karbantartó Üzem 1951–1971 : üzemtörténeti tanulmány. – Komló : Üzem, 1971. – 110 p.

Vizi János: Komló megkezdte a szén szállítását Sztálinvárosba == Pécsi Műszaki Szemle, 1956. 2. sz. – p. 19.

Vizi László: A komlói bányafejlesztés célkitűzései és eredményei == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 641–646.

Vonyó József (sajtó alá rendezte): Nendtvich Andor polgármester időszaki jelentése Pécs város közgyűlésének. 1921. XII. 16. Részlet == Pécs ezer éve : szemelvények és források a város történetéből, 1009–1962 : történelmi olvasókönyv / főszerk. Márfi Attila. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1996. – p. 215–220.

vissza a táblázathoz

W

Wahlner Aladár: A feketeszénféleségek rendszerezése és a nemzetközi feketeszén-klasszifikáció == Bányászati Lapok, 1957. 7–8. sz. – p. 390–398.

Wahlner Aladár: A komlói bányaföldtani kutatások legújabb eredményei == Földtani Közlöny, 1982. 2. sz. – p. 337–347.

Wéber Béla: Kőszéntelepes összlet a Mecsek hegységi felsőtriászban == Földtani Közlöny, 1984. 2. sz. – p. 225–230.

Wéber Béla: Délkelet Dunántúl. Mecsek hegység : kézirat. – Pécs, 1999. – 2 p.

Wein György: A mecseki szénvagyon keletkezése == Földrajzi Értesítő, 1951. 10–12. sz. – p. 243.

Wein György: A komlói bányaföldtani kutatások legújabb eredményei == Földtani Közlöny, 1952. 10–12. sz. – p. 337–348.

Wein György: Földtani vázlatok Mázta és Váralja környékén == Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése 1950-ről. – Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 1953. – p. 295–300.

Wein György: Pécs és Komló vízellátásának földtani lehetőségei == Hidrológiai Közlöny, 1953. 9–10. sz. – p. 359–361.

Wein György: A komlói bányageológusi szolgálat == Bányászati Lapok, 1954. 4. sz. – p. 108–109.

Wein György: Karbon kőszén kutatásának kilátásai Magyarországon == Bányászati Lapok, 1960. 9. sz. – p. 604–607.

Wein György: A „Máza-déli” feketekőszénterület (Mecsek hegység) földtani felépítése == Bányászati Lapok, 1962. 10. sz. – p. 655–662.

Wein György: Az „Északi pikkely” a Mecsek hegységben == Bányászati Lapok, 1965. 6. sz. – p. 402–411.

Wein György: A Kisújbányai medence (Mecsek hegység) földtani viszonyai == BKL Bányászat, 1968. 9. sz. – p. 575–579.

Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. – Budapest : MTA, 1880. – 456 p.

Wiesner Adló: Elektromos erőátvitel a pécsi szénbányaműveknél, I–II. [Werner pécsi bányagondnok adatai alapján közölve] == Bányászati és Kohászati Lapok, 1894. 10., 11. sz. – p. 160–161., 171–173.

Wietórisz Róbert: A vájárképzésről == Bányászati és Kohászati Lapok, 1943. 18. sz. – p. 424–426.

Wietórisz Róbert: Fejtési szakmányok == Bányászati és Kohászati Lapok, 1944. 5. sz. – p. 69–73. : ill. (5 ábra)

Wietórisz Róbert: A gázkitöréses széntelepek művelésével kapcsolatos feladatok == Bányászati Lapok, 1952. 5. sz. – p. 235–245.

Wietórisz Róbert: Hozzászólás Esztó Miklós: „Sújtóléges munkahelyen szívó-, vagy fúvószellőztetést?” c. cikkéhez == Bányászati Lapok, 1952. 7. sz. – p. 390.

Wietórisz Róbert: A komlói bányák szellőztetésének fejlesztése és korszerűsítése == Bányászati Lapok, 1956. 11–12. sz. – p. 703–708.

Wietórisz Róbert: A bányaklíma alakulása a komlói Kossuth-bányában a felfejlődés időszaka alatt == Pécsi Műszaki Szemle, 1957. 1. sz. – p. 15–17.

Wietórisz Róbert: A légmérés módszerei == Bányászati Lapok, 1958. 2–3. sz. – p. 108– 114.

Wietórisz Róbert: A villamos szellőztetési kisminta és alkalmazásának lehetőségei a hazai bányászatban == Bányászati Lapok, 1959. 5. sz. – p. 252–264.

Wietórisz Róbert: Depressziós felvétel nehezen szellőztethető bányában == Bányászati Lapok, 1960. 6. sz. – p. 395–409.

Wietórisz Róbert: Új típusú fúrógépekkel szerzett tapasztalatok Komlón == Bányászati Lapok, 1961. 1. sz. – p. 15–19.

Wietórisz Róbert: Időszerű feladatok a bányaszellőztetés terén == Bányászati Lapok, 1962. 3. sz. – p. 179–190.

Wietórisz Róbert: Légaknák leggazdaságosabb átmérője == BKL Bányászat, 1968. 7. sz. – p. 380–384.

vissza a táblázathoz

Y

vissza a táblázathoz

Z

Zalai György: A fejtési áthárított nyomás hatása a vágatok konvergenciájára == BKL Bányászat, 1989. 11. sz. – p. 750–757.

Zalai György: A fejtési vágatok állékonyságának növelési lehetőségei == BKL Bányászat, 1991. 3–4. sz. – p. 139–144.

Zalai György: A vágatkonvergencia analitikus meghatározásának módszerei == BKL Bányászat, 1991. 5–6. sz. – p. 269–275.

Zóka László: A baranyai régi bányász lakótelepek == BKL Bányászat, 1991. 3–4. sz. – p. 189–191.

Zvjagin, Pavel Zaharovics: A feketeszén helyzete a Szovjetunió tüzelőanyag-készlete, illetve energiaforrásai sorában == Bányászati Lapok, 1966. 4. sz. – p. 228–231.

Zsigmondy Árpád: A robbanó bányalég elleni óvintézkedések megállapítására kiküldött porosz bizottság jelentése, I–II. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1886. 21., 22. – p. 167–169., 177–178.

Zsigmondy Árpád: A robbanó bányalég elleni óvintézkedések megállapítására kiküldött porosz bizottság jelentése, III–VII. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1887. 3., 4., 5., 7., 8. sz. – p. 21–23., 33–34., 42–43., 59–60., 66–68.

Zsigmondy Árpád: A robbanó bányalég elleni óvintézkedések megállapítására kiküldött porosz bizottság jelentése, VIII–XI. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1888. 13., 14., 15., 16. sz. – p. 100–102., 108–110., 115–117., 126–127.

Zsigmondy Árpád: Úti jegyzetek az 1889-iki párisi világkiállításról, I–IV. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1890. 20–21., 22., 23., 24. sz. – p. 165–168., 184–186., 192–194., 199–200.

Zsigmondy Árpád: Úti jegyzetek az 1889-iki párisi világkiállításról, V. == Bányászati és Kohászati Lapok, 1891. 1. sz. – p. 4–6.

Zsilinszky Rudolf: Az elődúsított komlói szén potenciális értéke == BKL Bányászat, 1983. 1. sz. – p. 49–52.

Zsilinszky Rudolf: Kokszolható szeneink pirittartalmának kérdéséről == BKL Bányászat, 1984. 9. sz. – p. 615–618.

vissza a táblázathoz